useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FundoCizí rody Třeboň (1286-1727)
< AnteriorDocumentos1398 - 1421Próximo >
Documento: 89
Data: 1398,prosinec 4.
ResumoPapež Bonifác IX. povoluje prostrednictvím pražského arcibiskupa /Volframa ze Škvorce/ Jindrichovi z Rožmberka, aby uzavrel manželství se svou príbuznou 3. a 4. stupne Eliškou z Kravar.

Imagens3
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 90
Data: 1399,leden 28.
ResumoPražský arcibiskup Volfram /ze Škvorce/ oznamuje Jindrichovi z Rožmberka papežské povolení jeho snatku s Eliškou z Kravar, jež je s ním ve tretím a ctvrtém stupni spríznena.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 91
Data: 1400,únor 19.
ResumoRehor, arcibiskup salzburský a papežský legát, dává Detmaru Gällerovi léna, jež byla již dríve propujcena jeho otci Lvu Gällerovi.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 92
Data: 1400,duben 21.
ResumoJindrich Jel z Dentzitten, rychtár mesta Waldshutu, svedcí, že pred ním a pred jmenovanými obcany mesta byla uzavrena smlouva mezi Idou z Brandisu roz. z Hewenu, zastupovanou jejím príbuzným Jindrichem z Krenkingen a z Wiesenburka na jedné strane a Oldrichem Durinkem z Brandisu, jejím manželem, na strane druhé. Podle této smlouvy bude v prípade Idiny smrti náležet její obvenení v cástce 600 zl. jejímu manželovi. Jindrich Jel z Dentzitten - s, rada mesta Waldshutu - s. Svedek: Jindrich z Krenkingen a z Wiesenburka - s.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 93
Data: 1402,listopad 25.
ResumoMarkrabe braniborský a moravský Jošt dává Erhardovi ml. z Kunštátu veno zesnulé Januše, vdovy po Zubovi, jež po její smrti spadlo na nej jako markrabete moravského.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 94
Data: 1403,listopad 13.
ResumoPapež Bonifác IX. povoluje Jindrichovi z Rožmberka, jeho manželce /Elišce/ a šesti vybraným lidem svobodne navštevovat klášter sv. Kláry v Krumlove, jíst v nem, ne však prenocovat.

Imagens3
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 95
Data: 1403,prosinec 2.
ResumoJindrich z Rožmberka a jeho syn /Petr/ se zavazují, že kdykoliv uvolní a vyzvednou majetek Oldricha receného Drochovce z Omlenic a jeho synu z desk zemských. V prípade, že by Oldrich a jeho synové zemreli, slibují Rožmberkové, že jejich majetek postoupí nástupcum, které si sami urcí. Jindrich z Rožmberka - s, Petr z Rožmberka - s. Svedek: Pribík ze Žimutic, purkrabí krumlovský - s.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 96
Data: 1404,březen 9.
ResumoJindrich z Rožmberka prostredkuje narovnání mezi Bernartem z Liechtensteina a jeho manželkou Annou roz. z Hradce na jedné strane a Oldrichem z Hradce na strane druhé ve sporu o Annino veno a její dedické nároky.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 97
Data: 1404,červen 3.
ResumoMarkvart ze Šternberka na Veselí se zavazuje, že se ve svém sporu s Petrem z Kravar na Strážnici o rybník a secné podrídí rozhodnutí Smila z Ronova na Letovicích. Markvart ze Šternberka - s. Svedkové: Hereš ze Stehelcevsi - s, Jan Chabrec - s, Jan z Milicína, rec. Liška -s , Niklas z Aibrdorfa - s.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 98
Data: 1406,únor 6.
ResumoMarkrabe braniborský a moravský Jošt postupuje Petrovi z Kravar a z Plumlova za jeho verné služby 200 kop grošu na vene paní Tasové z Brandýsa, jež mela na Svébohove a jež na neho spadlo po její smrti.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 99
Data: 1406,květen 25.
ResumoÚmluva mezi Jindrichem z Rožmberka a jeho synem Petrem, ve které se Jindrich zavazuje, že bude svého syna po 3 roky, než se ožení, podporovat. Petr se má rídit otcovou vulí a vzít si za manželku Anicku, lantkrabenku /z Leuchtenberka/. Svedkové: Jindrich z Hradce, mistr johanitského rádu - 0, Púta ze Skály -s, Herman z Potenštejna - 0, Oldrich z Hradce - 0, Jan st. z Hradce - s, Jindrich z Rožmberka - 0, Petr z Rožmberka - 0, Ondrej z Vlcetína, purkrabí na Krumlove - 0, Jan Liška, purkrabí na Velešíne - 0, Mikeš Kosor, purkrabí na Helfenburce - 0, Sulek ze Zálezl - 0.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 99a
Data: 1407,září 14.
ResumoProbošt Jakub, prevor Šimon a konvent augustiniánského kláštera Panny Marie v Rokycanech se zavazují Jindrichovi z Rožmberka, jenž jim daroval dva lány ve vesnici Kokoty, sloužit zádušní mše za jeho zesnulého otce Oldricha a matku, syna Petra a ostatní zesnulé príbuzné, po Jindrichove smrti pak i za neho a k rozdílení chleba mezi chudé.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 99b
Data: 1408,březen 18.
ResumoReinprecht z Walsee se zavazuje, že bude Elišce roz. z Lipého, vdove po svém bratru Rudolfovi, vyplácet pravidelný doživotní duchod ze svého hradu Sauseneck v cástce 140 kop vídenských grošu rocne. Reinprecht z Walsee - 0. Rukojmí: Gundakar z Tannberka - 0, Kašpar ze Starhenberka - 0, Ondrej Hernleinsperger - 0.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 100
Data: 1408,srpen 8.
ResumoPražský arcibiskup Zbynek udeluje Jindrichovi z Rožmberka povolení zasvecovat všechny kláštery, kostely, kaple a kostely na svých panstvích, volit si zpovedníka a ustanovovat a trestat kneze.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 101
Data: 1410,březen 30.
ResumoBratri Oldrich a Jan ml. z Hradce slibují, že budou poslušni rozhodnutí Jindricha z Rožmberka, Petra ze Stráže a Jana st. z Hradce, které si urcili za rozhodcí ve svém sporu. Oldrich z Hradce - s, Jan mladší z Hradce - s. Svedkové: Petr Žestovec ze Svetví - s, Jan Leskovec z Leskovce - s, Jan z Borové - s, Milosta z Hercic, purkrabí v Telci - s, Strnad z Budkova - 0, Oldrich z Rudolce - s.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 102
Data: 1410,duben 2.
ResumoJan st. z Hradce slibuje poslušnost Janu ml. z Hradce v narovnání svého sporu s Jindrichem z Rožmberka. Jan st. z Hradce - s. Svedkové: Jan Skalský ze Švihova - s, Herman z Potenštejna, rec. z Lopaty - s, Ondrášek z Vlcetína, rec. Zásmuk, purkrabí na Krumlove - s, Predbor z Petrovic - s.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 103
Data: 1411,leden 6.
ResumoZbynek, arcibiskup pražský, povoluje hlásání slova božího na všech místech, kde se bude zdržovat Jindrich z Rožmberka.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 104
Data: 1411,únor 7.
ResumoHerman z Potenštejna /z Litic/ rec. z Lopaty a jeho syn Vilém potvrzují, že jim byl Jindrichem z Rožmberka vydán plat 1 000 kop grošu, odkázaný jim Petrem a Janem z Rožmberka ; 720 kop grošu prijali od Jindricha, zbytek od jeho služebníku Hnevka /ze Stanetic, purkrabího/ ze Strašic a bratrí Hostislava a Ondreje z Bílska. Herman z Potenštejna rec. z Lopaty - s, Vilém z Potenštejna - 0. Svedkové: Zdenek z Rožmitálu - s, Ondrej Zásmuk z Vlcetína, purkrabí na Krumlove - s.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 105
Data: 1412,srpen 14.
ResumoCenek z Vartemberka, Jan ml. z Hradce a Jindrich z Kravar, porucníci Oldricha a Kateriny z Rožmberka, detí zesnulého Jindricha z Rožmberka a Elišky, roz. z Kravar, a purkrabí rožmberských panství ciní smlouvu o správe majetku a výchove sirotku. Svedkové: Hostislav, dekan krumlovský - s, Diviš z Talmberka, jinak z Milicína - s, Ondrej Zásmuk na Krumlove - s, Jan Smrcka /z Mnichu/ na Príbenicích - s, Jindrich na Príbenicích - s, Herman z Kurího na Zrubku - s, Jan Kus na Zbiroze - s, Vojtech z Kraselova na Helfenburku - s, Jan z Kraselova na Choustnici - s, Lypold z Kraselova na Nových hradech - s, Bohuslav z Petrovic na Rožmberku - s, Petr z Mladotic na Rožmberku - s, Matej Višne /z Vetrní/ na Dívcím kameni - s, Volfart z Cernic na Boru - s, Jaroš z Libce na Hradisku - s, Petr Harachér na Vítkove hrade - s, poškozena, Vilém z Petrovic na Hrádku - s, Matej z Trebce na Ledenicích - s, Drkule ze Lhoty na Podehusech - s, Ojír na Tiché - s, Jan z Hodonic na Lutové - s, Štpice z Cecevic - s, Jan na Treboni - s, Jan ze Štítného na Sobeslavi - s.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 106
Data: 1416,březen 3.
ResumoOldrich z Milonovic na Droužeticích, dostav od svých sester Nonky a Slávy majetek v Jiricné a v Nové Vísce, slibuje, že z tohoto jmení vyrovná všechny jejich platy a odkazy. Oldrich z Milonovic - 0. Svedkové: Hrzek z Tourového na Budkove - s, Jeniš z Budkova - s, Pocín z Podole - s.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 107
Data: 1417,leden 21.
ResumoToman Rägniczer prohlašuje, že podle svatební smlouvy obdržel veno své manželky Anny 26 kop grošu a pojištuje jí tuto cástku na svém statku v Rägnicz, jenž leží v greimharstetské farnosti v oblasti Wassenberg a jejž Toman drží jako léno Viléma z Neundlingen. Vilém z Neundlingen - s. Svedek: Symon Aeschpän - s.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 108
Data: 1417,listopad 17.
ResumoVanek z Konarovic rec. Sekyrka, urovnává za sebe i za svého strýce Jana Lišku spor s Heraltem z Kunštátu, rec. Puška ml. Jako zprostredkovatelé smíru a svedkové vystupují Jan z Kunštátu, rec. Puška st., Smil z Kunštátu, Vilém z Košumberka a Jan Bechyne /z Lažan/, podkomorí království ceského. Svedkové: Smil z Kunštátu - s, Vilém z Košumberka - s, Jan Bechyne /z Lažan/, podkomorí království ceského - s.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 109
Data: 1418,únor 28.
ResumoOldrich z Rožmberka slibuje dát svou sestru Katerinu do vánoc za manželku Reinprechtovi z Walsee. V prípade, že by se smlouva neuskutecnila, zaplatí odškodné. Svedkové: Cenek z Veselí a z Vartemberka, nejvyšší purkrabí pražský - 0, Jan z Hradce - 0, Jindrich z Kravar a z Plumlova - 0, Oldrich z Hradce - 0, Jan ze Šaumburka - 0.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 110
Data: 1418,prosinec 6.
ResumoPetr z Kravar a ze Strážnice, hejtman markrabství moravského, se zavazuje, byv prijat svojí tetou Markétou z Pogrelle, vdovou po Lackovi z Kravar, na spolek o její veno, že po její smrti vyplatí panne Hedvice z Pogrelle 100 hriven a špitálu lipenskému 20 hriven pražských grošu; klenoty, šaty a roucha po Markéte odevzdá urceným osobám. Petr z Kravar a ze Strážnice - 0. Svedkové: Jindrich z Kravar a z Plumlova - s, Milota z Tvorkova /z Kravar/ - s, Zbynek Doubravka z Doubravice - s, Zbynek ze Strálku a ze Všechovic - s, Jan Huse z Krumsína, nejvyšší sudí olomoucký - s, Václav z Doloplaz - s.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 111
Data: 1419,leden 31.
ResumoJirík ze Šternberka a z Lukova potvrzuje, že jeho dedem Lackem z Kravar ustanovení porucníci nad ním, jeho bratrem a jejich majetkem, Jan z Lomnice, Petr z Kravar a ze Strážnice, Beneš z Kravar a z Krumlova, Zbynek Doubravec z Doubravice, Bocek z Labut a Cech z Traplic, Všebor z Dubcan a Slavec Cudný z Korábovic, chránili dobre je i jejich majetek a nyní jim jej v porádku vydali. Jirík ze Šternberka - s. Svedkové: Kuník z Drahotuš - s, Štefan Hyncdorfar z Byzdratic - s, Hrzek ze Štepánovic - s, Jan ze Žop - s.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 112
Data: 1420,listopad 17.
ResumoCísar Zikmund prohlašuje Jindricha Harase z Bosyne, syna Janova, jenž byl dosud pod porucnictvím Václava z Leštna a dalších šlechticu, za zletilého a udílí mu právo svobodné držby a dispozice jeho otcovským majetkem.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 113
Data: 1420,prosinec 10.
ResumoKaterina z Kravar a z Plumlova postupuje svému bratru Petru z Kravar a ze Strážnice všechen majetek po bratru Jindrichovi z Kravar krome vena své matky ve vsi Uhercicích, jež chce užívat po dobu svého života. Katerina z Kravar a z Plumlova - s. Svedkové: Sulík z Konice - s, Janek ze Sovince - s, Zbynek Doubravka z Doubravice - s, Cenek z Budcovic - s, Jan Kužel ze Žeravic - s, Jan z Moravan - s.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 114
Data: 1421,únor 9.
ResumoJan z Kravar a z Jicína vydává svým porucníkum Petru z Kravar a ze Strážnice, Benešovi z Kravar a z Krumlova a Janovi z Lomnice, ustanoveným jeho strýcem Lackem z Kravar, vysvedcení o dobré správe jeho majetku. Jan z Kravar a z Jicína - 0. Svedkové: Jan Húse z Krumsína - s, Otík z Rohova - 0, Jan Cicovec z Cicova - s, Jan ze Závišic - 0.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 115
Data: 1421,duben 23.
ResumoBarbora z Cachtic, manželka zesnulého Matejka, purkrabího z Kravar, priznává, že prijala od svého bratra Zikmunda z Cachtic, bytem v Brne, svuj venný podíl po rodicích v cástce 120 hriven stríbra, jež pujcila Petrovi z Kravar. Slibuje, že vuci svému bratru nebude uplatnovat dalších nároku. Barbora z Cachtic - s. Svedkové: knez Jindrich Cihnovský, farár v Kravarích - s, knez Mikeš, dríve farár v Plšti - s, Mikuláš Šlevic z Rovného - s, Adam z Bítova - s.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 116
Data: 1421,duben 25.
ResumoCísar Zikmund dává Elišce, vdove po Benešovi z Heršláku na Trojanech, právo spravovat dedictví její a Benešovy dcery Anny, zejména statky Radostice a Trojany, až do Anniny zletilosti. V prípade Anniny smrti pripadne její zdedený majetek Elišce.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
Documento: 117
Data: 1425,duben 29.
ResumoBratri Bušek a Mikuláš z Holkova ciní smlouvu o otcovský majetek v Holkove, v Horní Vesce a Mírkovicích /Mírokovice/. Bušek z Holkova - s, Mikuláš z Holkova - s. Svedkové: Jan z Maškovce - s, Matej z Vetrní - s, Jan Tožice z Vidova - s, Racek z Budáku - 0.

Imagens2
TranscriçãoNão
 
Adicione um marcador de livros
Editar documento
< AnteriorDocumentos1398 - 1421Próximo >