useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Charter: van de Putte: Chronica et Cartularium monasterii de Dunis, 1864 (Google data) 1087
Signature: 1087

The transcription and metadata of this charter are scanned by a OCR tool and thus may have low quality.

Zoom image:
Add bookmark
Edit charter (old editor)
99999999
CCCCXXXVI. — N* 536. Don de la terre de Middelland. In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Antiquum habet proverbium, veros amicos in sola necessitate probari; hiuc est quod ego Theodericus, dominus de Voren, necessitate compulsus, cum totam terram dominii mei una maris facies occuparet et eterno perditionis periculo subesset, nec in aliquo hominum seculariuin spem recuperandi haberemus , ad abbatem et monachos de Thosan, quos tam ego quam fratres mei in omni necessitate fideles adjutores invenimus, solita presumptione confugi. Igitur pro evidenti necessitate, quam prefatus sum, ego et omncs homines mei, qui in Middelant heredes fuerunt, terram liberam, sive dicandam, seu ctiam decimationem, feodum sivc officium, vel aliquid juris possederunt, abbatem et monachos communi consensu, uno consilio rogavimus quatinus totam, seu terram que dicitur Miidelanl, cum omnibus perlinentiis suis, vidclicet Moor, Diko et Utdiko, latitudinis decem virgarum, ad dikum rcparandum ct conscrvandum in proprietatem liberam acciperent perpetuo possidcndam. Quod, si ruptodiko, terratu inonachorum inaris inundatio cepit occu- pare, cgo cum oranibus viribus mcis ct hominum meorum tenebor ad illam rupturam repa- randam juvamen irapendcre. Ad quod faciendum, si vel ego, vel heredes mei, post me vel et homines mci negligenliorcs fuerimus, quantumcunque pro reparanda ruptura fuerit expen- sum, supcr lioc monachis infra viginti dies tenebimur cum restitutione plcnaria respondere. Uac enim libcrtatc et conditione concessa spcravimus reliquam terram nostram facilius con- servandara et recuparandam scilicet, Hellevoet, Cothsouwe, Rocliange, que sex annis per illam terram, Middellant vidclicet, que nullo diko ad rcsistenduin mari obstrui potuit, maris ingressui ct cxitui subjacebat. Quia igitur dicti monachi petitioni nostre prebuerunt assc-nsura, scirc volumus tam posteros quain morlernos, quod prefatam terram, videlicct Middellant, in elemosinam eis contulimus cum omni decimatione, oflicio et dominio et omni jure, quod vel ego, vel ipsi ad quos aliquid de predicta terra perlinebat, vel decessores mei in ea habebamus, vel poteraraus habere. Ccterum quia monachos pro sincerc caritatis affcctu qucm ad terram nostram recuperandam habcrc dinoscuntur, omniuo indemnes et in posterum siue calumpnia esse voluraus omnibus illis, qui aliquid juris in Middellant possederunt, ex eorum communi consensu pcr cambitionem, vel comrautationem alterius terre, scilicct in Hellevoet, satisfeci cuin consilio virorum meorum prudentium et heredura beneplacito, qui totam terram Middellant, et omne jus quod in ca habebant, in manus mcas non coacti sunt, voluntarie resignarunt per me statim monachis in presentiarum resignatam. Ne autem vel cgo, vel aliquis heredura meorum tale aliquid a monachis de cetero possimus exigere, tali me et meos conditione constrinxi, quod si tale aliquid ab eis voluerimus attcmptare, ipsi
Source Regest: Chronica et Chartularium - Monasterii de Dunis, Nr. 1087, S. 1220
 
x

507

nos libera' auctoritate repellaht. Verum ut beneficiura beneficio rependatur, ego eis liberam potestatem concessi de omnibus que in terra dominii mei, vel modo possident, videlicet in BOmena, Hosthoec, Middcllant, vei de cetero possidcbunt, sive salinam fodiendi, sive ven- dendi, iive commutahdi, sive quociinque modo voluerint sua commoda faciendi. Porro, ut dicti monachi terram suam sive molestia et omni fatigatione in perpetuum possideant, ego edm ipsis ab aliis separatam, sive per ciuptionem, sive per commutationcm meis impendiis assignavi et assighatain ego et heredes mei perpetuo tenebimur conservare. Quod si aliqua religiosa, vcl secularis persona, sive per clemosinam, sive per fepdum, seu alio quocunque modo aliqnid jiiris se ih monachorum terra, vel habuisse dixerit, vel habere , ego et heredes mei rursus eos ab omni impetitione nostris impendiis tenebimur liberare. Verum ut sepe- dicti monachi in omni pacis integritate se gaudeant conservari, volo ut scouteti mei et scabini nichil omnino juris aut potestatis habeant in corum terra, sed ad fratrum arbitrium et exeraplum terram meam diko circumdari faciant et conservari. Sciendum quod his omnibus exequendis Henricus, primogenitus meus, manum suam apposuit et suo assensu confirmavit omnia. Ut autem hec omnia in sua firmitate permaneant, cgo dominum meum et cognatum, virura illustrem, Willelmum, comitem Hollandie ct Selandie, hiis omnibus cxequeudis fide- jussorem et testem interposui, ut si quis in posterum aliquid mali attemptare voluerit ipse suo tempore et heredes ejus post eum aliquid horum infringi perhibeant. Ut autem hec veritas omnibus innotescat, ego eara scripto mandari et sigillo domini mei Willelmi, comitis Hollandie et meo sigillo feci roborari. Testes autem qui interfuerunt hii sunt milites: Hugo de Naldewich et Bartholomeus frater ejus, item cognati domini de Voren, Bartholomeus clcricus, et Hugo frater ejus, Gerardus Gladinc, Alardus de Rochainge, Hugo filius ejus, Willelmus Onscone, Arnulfus filius Geilen, Costin de Somerlant. Datum apud Cothsou, anno Domini millesimo, ducentesimo, vicesimo, mense Junio, die beatorum apostolorum Petri et Pauli.

 
x
There are no annotations available for this image!
The annotation you selected is not linked to a markup element!
Related to:
Content:
Additional Description:
A click on the button »Show annotation« displays all annotations on the selected charter image. Afterwards you are able to click on single annotations to display their metadata. A click on »Open Image Editor« opens the paleographical editor of the Image Tool.