useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondDokumenty miasta Lublina
< previousCharters1317 - 1591
Charter: DmL, sygn. 1
Date: 15 VIII 1317
AbstractKsiążę Władysław Łokietek nadaje Maciejowi z Opatowca wójtostwo lubelskie oraz prawo miejskie mieszczanom Lublina. Aussteller: książę Władysław Łokietek Empfänger: Maciej z Opatowca, miasto Lublin

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: DmL, sygn. 2
Date: 25 I 1342
AbstractKról Kazimierz Wielki sprzedaje Franczkowi z Moguncji wójtostwo dziedziczne w Lublinie. Aussteller: król Kazimierz Wielki Empfänger: Franczko z Moguncji

Images3
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: DmL, sygn. 3
Date: 4 VII 1371
AbstractElżbieta królowa węgierska i polska powtarza i potwierdza poniższy dokument: 1320, 13 maja - 1332, 2 maja, in Jatka Pacholonis; Władysław [Łokietek] król polski zwalnia kupców lubelskich od opłat celnych w całym państwie. Aussteller: królowa Elżbieta Empfänger: miasto Lublin

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: DmL, sygn. 4
Date: 7 I 1377
AbstractKrólowa Elżbieta potwierdza wolności i prawa mieszczan lubelskich nadane im przez królów Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego oraz nakazuje staroście lubelskiemu poszanowanie tych praw. Aussteller: królowa Elżbieta Empfänger: miasto Lublin

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: DmL, sygn. 5
Date: 9 IX 1377
AbstractPiotr ze Szczekocin kasztelan i starosta lubelski oświadcza, że Ludwik król węgierski polecił na prośbę rajców lubelskich uwolnić dwa łany pola poza miastem przeznaczone na schronisko mieszkańców Lublina podczas wojen z Litwinami. Aussteller: Piotr ze Szczekocin kasztelan i starosta lubelski Empfänger: miasto Lublin

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: DmL, sygn. 7
Date: 15 IV 1383
AbstractWielki książę litewski Jogaila i jego brat Skirgaila nadają mieszczanom lubelskim prawo wolnego wstępu na Litwę w celach handlowych oraz przyrzekają im tam opiekę i bezpieczeństwo. Aussteller: wielki książę litewski Jogaila i jego brat Skirgaila Empfänger: miasto Lublin

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: DmL, sygn. 8
Date: 2 I 1392
AbstractKról Władysław Jagiełło nadaje Lublinowi prawo składu z 8-dniowym przymusem składowym. Aussteller: król Władysław Jagiełło Empfänger: miasto Lublin

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: DmL, sygn. 10
Date: 30 VI 1448
AbstractKról Kazimierz Jagiellończyk ustanawia w Lublinie cztery doroczne jarmarki oraz gwarantuje kupcom na nie przybywającym wolności handlowe. Aussteller: król Kazimierz Jagiellończyk Empfänger: miasto Lublin

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: DmL, sygn. 12
Date: 5 I 1450
AbstractKról Kazimierz Jagiellończyk na prośbę królowej Zofii potwierdza trakty handlowe dla kupców lubelskich do Wielkopolski i Wrocławia. Aussteller: król Kazimierz Jagiellończyk Empfänger: miasto Lublin

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: DmL, sygn. 22
Date: 21 IX 1494
AbstractKról Jan Olbracht wydaje wyrok w sporze wójta Stanisława Morsztyna z rajcami i mieszczanami lubelskimi. Aussteller: król Jan Olbracht Empfänger: miasto Lublin, wójt Stanisław Morsztyn

Images3
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: DmL, sygn. 28
Date: 27 VII 1504
AbstractJan Reychman wójt prowincjonalny i siedmiu ławników Sądu Najwyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim zatwierdzają kontrakt sprzedaży dziedzicznego wójtostwa lubelskiego zawarty przez pełnomocników spadkobierców Stanisława Morsztyna oraz przedstawicieli miasta Lublina. Aussteller: Jan Reychman wójt prowincjonalny i siedmiu ławników Sądu Najwyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim Empfänger: miasto Lublin, wójt Stanisław Morsztyn

Images3
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: DmL, sygn. 30
Date: 13 II 1506
AbstractRajcy, cechmistrze i całe pospólstwo miasta Lublina zawierają kontrakt z rurmistrzami Janem oraz jego towarzyszem, Łukaszem Czyriską z Nowego Sącza na zbudowanie kanałów w Lublinie doprowadzających wodę z rzeki Bystrzycy. Aussteller: Rajcy, cechmistrze i całe pospólstwo miasta Lublina Empfänger: rurmistrzowie Jan oraz jego towarzysz Łukasz Czyriska z Nowego Sącza

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: DmL, sygn. 31
Date: 26 II 1506
AbstractKról Aleksander Jagiellończyk ustanawia sposób dostarczania podwód królewskich przez miasto Lublin. Aussteller: Król Aleksander Jagiellończyk Empfänger: miasto Lublin

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: DmL, sygn. 34
Date: 17 V 1508
AbstractKról Zygmunt Stary zakazuje poborcom celnym pobierania cła od mieszczan lubelskich w wyznaczonych miejscach. Aussteller: król Zygmunt Stary Empfänger: miasto Lublin

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: DmL, sygn. 42
Date: 2 X 1518
AbstractKról Zygmunt Stary wobec skarg rajców i mieszczan lubelskich poleca Janowi z Pilczy staroście lubelskiemu uregulować sporne sprawy w mieście. Aussteller: król Zygmunt Stary Empfänger: Jan z Pilczy starosta lubelski

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: DmL, sygn. 44
Date: 12 V 1524
AbstractKról Zygmunt Stary zezwala burmistrzowi i rajcom wydawać pozwolenie mieszczanom lubelskim oraz obcym na palenie i sprzedaż gorzałki, z czego dochody mają zostać przeznaczone na naprawę miasta i inne jego potrzeby. Aussteller: król Zygmunt Stary Empfänger: miasto Lublin

Images3
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: DmL, sygn. 80
Date: 7 VI 1541
AbstractKról Zygmunt Stary potwierdza dokument wójta i ławników miasta Lublina poświadczający ugodę między burmistrzem, rajcami oraz całym pospólstwem, a przedmieszczanami. Aussteller: król Zygmunt Stary Empfänger: miasto Lublin

Images3
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: DmL, sygn. 87
Date: 9 III 1542
AbstractKról Zygmunt Stary zmienia przywileje na jarmarki w Lublinie. Aussteller: król Zygmunt Stary Empfänger: miasto Lublin

Images1
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: DmL, sygn. 97
Date: 20 I 1548
AbstractZygmunt król Polski wciela do miasta Lublina wójtostwo lubelskie, poddaje je jurysdykcji burmistrza i rajców, udzielając im zwolnienia od posług i opłat publicznych. Aussteller: król Zygmunt Stary Empfänger: miasto Lublin

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Date: 24 XII 1591
AbstractZygmunt III król Polski nadaje rajcom lubelskim prawo dożywotniego piastowania ich urzędu. Aussteller: król Zygmunt III Empfänger: miasto Lublin

Images3
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1317 - 1591