useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Charter: Codex Diplomaticus Neerlandicus I/1, 1848 (Google data)  VIL
Signature:  VIL

The transcription and metadata of this charter are scanned by a OCR tool and thus may have low quality.

Zoom image:
Add bookmark
Edit charter (old editor)
1122
Keizer Hendrik IV. beteugelt de onregtmatige tolheffing te Utrecht, bepaalt op nieuw de tollen, welke de handelaren uit Friesland, Saksen, Oosterland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en de Rijnsteden aldaar verschuldigd zijn, en stelt de regtspleging over tol- geschillen in handen der schepenen van Utrecht. — Gegeven te Utrecht, 1122. Junij 2.
Source Regest: Codex Diplomaticus Neerlandicus, Nr. VIL , S. 12
 

ed.
Current repository
Codex Diplomaticus Neerlandicus, Nr. VIL , S. 12

  Graphics: 
  x

  van de Water, Groot Placaatb., II. D. blz. 323; van Mieris, Charterb. der Graven van Holland, I. D. blz. 8(!: Drakenboreh, Aanhangsel, blz. 294. Het origineel, voorzien met het naamteeken en een wit zegel van den ge- melden keizer, berust in het arehief der stad Utrecht; alsmede een vidimus dezer oorkonde, III. Idus Julii 1295 afgegeven door Ebernandu*, imperialis cancellarius. Een ander naauwkeurig vidimus, den 30 Aug. 1651 op verzock van den heer Mr. Cornelis Booth door het Hof van Utrecht gegeven, is ook in het arehief der stad Utrecht voorhanden en gedrukt bij van Asch van Wijck , Gesch. Besch. van het oude handelsverk. der stad Utrecht, IV. St. Bijl. XI.

  i) Dat de woorden ius, consüetttdo et priuilegium op vrijdom van tollen betrekking hebben, schijnt te blijken uit het slot dezer oorkonde, waar wij lezen: „ Omnes etiam qui Traiectensem ciuitatem munire debent uallo, ab omnimodp theloneo liberos esse coneedimvs, quandocumque eundem ciuitatem causa mereimdi adierint."

  Godebald, bisschop van Utrecht, komt terug van eenen maatregel, waarbij hij twee der vier groote markten, jaarlijks in de benedenstad van Utrecht gehouden, langs de nieuw gegravene gracht had willen overbrengen, en geeft den handelaren vrijheid om markt en verblijf te houden, waar het hun goeddunkt. — 1127. October 2.

  van Mieris, Charterb. der Grav. van Holl., I. D. blz. 88; Drakenboreh, Aanhangsel, blz. 296. Eene oude Hollandsche vertaling dezer oorkonde is te vinden bij Burman, Utrechtsche Jaarbocken, I. D. blz. 292 en 293. Het origineel, voorzien met een geschonden zegel van den gemelden kerkvoogd, in wit was, berust in het ar chief der stad Utrecht. Een vidimus, den 30 Aug. 1651 door het Hof van Utrecht op verzock van den heer Mr. Cornelis Booth afgegeven, is mede in het genocmde arehief voorhanden. Zie van Asch van Wijck, Geschiedk. Besch. van het oude handelsverk. der stad Utrecht, IV. St. Bijl. XII.

   
  x
  There are no annotations available for this image!
  The annotation you selected is not linked to a markup element!
  Related to:
  Content:
  Additional Description:
  A click on the button »Show annotation« displays all annotations on the selected charter image. Afterwards you are able to click on single annotations to display their metadata. A click on »Open Image Editor« opens the paleographical editor of the Image Tool.