useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Charter: Codex Diplomaticus Neerlandicus I/1, 1848 (Google data)  XV.
Signature:  XV.

The transcription and metadata of this charter are scanned by a OCR tool and thus may have low quality.

Zoom image:
Add bookmark
Edit charter (old editor)
1233
Verbod van den magistraat van Utrecht, om een of meer vaten wijn te verkoopen aan iemand, die geen burger der stad is, en dezelve weder bij den tap zou willen slijten2). — 1233. Maart 27.
Source Regest: Codex Diplomaticus Neerlandicus, Nr. XV. , S. 15
 

ed.
Current repository
Codex Diplomaticus Neerlandicus, Nr. XV. , S. 15

  Graphics: 
  x

  Nos scultetus, schabini, consules ac jurati ciuitatis Traiectensis pro communi omnium utilitate statuimus, nequis deinceps uendat uas uini uel amplius alicui, qui illud uelit uendere ad tappum in Traiecto, nisi emptor illius uini sit ciuis Traiectensis, soluens pre- carias siue exactiones, et ad alia honera ciuitatis sit astrictus. Statuimus etiam, ne ali- quis nomine alicuius, qui non est ciuis Traiectensis, uel ad opus eiusdem, uinum ad tappum uendere presumat. Si quis autem contra hec statuta nostra uenerit, ipse tenebitur sol- uere pro pena decem libras, uel ciuitatem exibit, non intraturus per annum unum. In- super reus erit erga nos iuramenti nostri lesi. Insuper mercatores Reni, ciues nostri, istud factum nostrum approbantes, inter se compromiserunt, quod, quicumque ex eis hoe statu- tum nostrum infregerit, hansa sua sit uersus Renum priuatus, et numquam eam recuperet, nisi pro pena soluat marcam, et nullus infra annum unum commercationem cum eo faciet; quod si quis fecerit, ipse similiter erit hansa sua priuatus, non recuperaturus eam, nisi marca data; et si ipse solus emerit uinum Colonie, hoe nullus fratrum hanse potabit

  ») Keizer Frederik II. bevestigde deze vergunning XIII. Kal. Maji 1220, en gaf daarbij aan bisschop Otto van der Lippe verlof, om dezen tol naar welgevallen binnen zijn gebied te verplaatsen. Zie Matthaeus, De nobilitate, p. 830; Bondam, Charterb., II. Afd. No. 113. Verg. Buehelius in Hedam, p. 197.

  *) Hetzelfde verbod werd onder dezelfde bewoordingen andermaal uitgevaardigd „in die Lueie virg. 1251," blijkens de oorkonde, voorzien met een vrij wel bewaard zegel, in grocn was, daarvan voorhanden in het arehief der stad Utrecht, en waarvan op den 15 Jan. 1646 een vidimus door het Hof van Utrecht werd afgegeven.

  Traiecti; et si quis potauerit et de hoe conuictus fuerit per duos aldermannos, hansa sua carebit.

  Actum anno domini MCCXXXIII. IIII. feria ante pascha.

  Naar het origineel, vcorzien met een gesehonden zegel der stad Utrecht, in wit was, en voorhanden in het arehief der genocmde stad. Een vidimus dezer oorkonde werd den 15 Januarij 1646 op verzock van den heer Mr. Cornelis Booth door het Hof van Utrecht afgegeven , en berust mede in het gemelde arehief.

   
  x
  There are no annotations available for this image!
  The annotation you selected is not linked to a markup element!
  Related to:
  Content:
  Additional Description:
  A click on the button »Show annotation« displays all annotations on the selected charter image. Afterwards you are able to click on single annotations to display their metadata. A click on »Open Image Editor« opens the paleographical editor of the Image Tool.