useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Collection:
previous   Charters      0779 - 1302    next >
Charter: I.
Date: 0779
Abstract Karei, koning der Franken en Longobarden, verleent aan den abt van St. Vincent of St. Germain t...
Images1No image preview available
Charter: II.
Date: 0953
Abstract Keizer Otto de Groote schenkt den tol op de Vecht, te Muidén, aan de kerk van St. Maarten te Ut...
Images1No image preview available
Charter: III.
Date: 0975
Abstract Keizer Otto II. bevestigt de gifte van den tol te Muiden aan de kerk van St. Maar ten te Utrech...
Images1No image preview available
Charter: IV.
Date: 0975
Abstract Keizer Otto II. geeft aan Balderik, bisschop van Utrecht, de magt om den tol te Muiden geheel o...
Images1No image preview available
Charter: V.
Date: 1104
Abstract Bepaling van den tol, welken de inwoners van Bommel, Herwerden, Tiel, Deventer, Utrecht en ande...
Images1No image preview available
Charter: VIL
Date: 1122
Abstract Keizer Hendrik IV. beteugelt de onregtmatige tolheffing te Utrecht, bepaalt op nieuw de tollen,...
Images2No image preview available
Charter: VI.
Date: 1122
Abstract Keizer Hendrik IV." bevestigt den vrijdom van tollen, door bisschop Godebald aan dé burgers van...
Images1No image preview available
Charter: IX.
Date: 1177
Abstract Graaf Gerard , zoon van graaf Hendrik van Gelre , verklaart, ook uit naam en onder het zegel zi...
Images1No image preview available
Charter: XI.
Date: 1184
Abstract Godefried, voogd van Stade, verklaart op bevel van Hartwig, aartsbisschop van Bre- men, de burg...
Images1No image preview available
Charter: X.
Date: 1184
Abstract Keizer Frederik I. verklaart, op het gewijsde der schepenen van Tiel, dat de burgers van Utrech...
Images1No image preview available
Charter: XII.
Date: 1194
Abstract Keizer Hendrik VI. verleent aan de inwoners van Keizersweerd vrijdom van tollen te Nijmegen, Ut...
Images1No image preview available
Charter: XIV.
Date: 1200
Abstract Koning Philips van Zwaben geeft aan Diderik van Are, bisschop van Utrecht, dc magt om den tol, ...
Images1No image preview available
Charter: XV.
Date: 1233
Abstract Verbod van den magistraat van Utrecht, om een of meer vaten wijn te verkoopen aan iemand, die g...
Images2No image preview available
Charter: XVI.
Date: 1244
Abstract Otto, verkoren bisschop van Utrecht, neemt de kooplieden van Lubeck en Hamburg onder zijn gelei...
Images2No image preview available
Charter: XVII.
Date: 1246
Abstract De steden Stavoren en Utrecht komen overeen, dat voor eene schuldvordering slechts de schuldena...
Images1No image preview available
Charter: XVIII.
Date: 1251
Abstract Abel, koning der Denen en Slaven, regelt de tollen op de markten te Skanoer, ten behoeve der Vi...
Images2No image preview available
Charter: XIX.
Date: 1252
Abstract Koning Willem neemt de burgers van Utrecht, voor hunne personen en goederen. te land en te wate...
Images2No image preview available
Charter: XXII.
Date: 1258
Abstract Koenraad , aartsbisschop van Keulen, neemt de personen en goederen der burgers van Utrecht , zo...
Images1No image preview available
Charter: XXI.
Date: 1258
AbstractDe steden Utrecht en Keulen komen overeen, dat voor eene schuldvordering slechts de schuldenaar ...
Images3No image preview available
Charter: XX.
Date: 1258
AbstractZoen tusschen de steden Keulen en Utrecht. 1258. Maat t 23....
Images1No image preview available
Charter: XXIII.
Date: 1260
Abstract Hendrik van Vianden, bisschop van Utrecht, belooft de burgers van Utrecht en de vreemde handela...
Images1No image preview available
Charter: XXIV.
Date: 1262
Abstract De steden Keulen en Utrecht vernieuwen de overeenkomst, op den 23 Maart 1258 gesloten 2). Bij d...
Images2No image preview available
Charter: XXV.
Date: 1268
Abstract Adolf en Elisabeth, graaf en gravinne van den Berg, verklaren de oneenigheid veref fend , welke...
Images1No image preview available
Charter: XXVI.
Date: 1270
Abstract Hildebold, aartsbisschop van Bremen, verklaart de burgers van Utrecht vrij van den tol te Stade...
Images1No image preview available
Charter: XXVII.
Date: 1282
Abstract Theoderik, graaf van Cleef, neemt de burgers van Utrecht, te land en te water. door geheel zijn...
Images2No image preview available
Charter: XIII.
Date: 1295
Abstract De stad Keulen verklaart op het schrijven van Diderik van Are, bisschop van Utrecht, de oneenig...
Images2No image preview available
Charter: XXIX.
Date: 1301
Abstract Guy van Henegouwen, verkoren en bevestigd bisschop van Utrecht, noodigt de burgers van Lubeck u...
Images1No image preview available
Charter: XXVIII.
Date: 1301
Abstract De stad Zutphen beklaagt zich bij den Koning van Denemarken over bezwaren, welke de kooplieden ...
Images1No image preview available
Charter: XXXI.
Date: 1302
Abstract Johan, hertog van Lotharingen, Braband en Limburg, verleent aan de Utrechtsche kooplieden met h...
Images1No image preview available
Charter: XXX.
Date: 1302
Abstract Guy van Henegouwen, bisschop van Utrecht, verklaart de burgers van Utrecht vrij van het kraanre...
Images2No image preview available
previous   Charters      0779 - 1302    next >