useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Collection:
previous   Charters      1349 - 9999    next >
Charter: 26
Date: 1349-02-02
Abstract 30. Jan Uten Poele bclooft Jan van /Irkel schadehos te houden voor eenen borgt...
Images1No image preview available
Charter: 27
Date: 1352-04-17
Abstract 31. Wouter Boekeleer bekent beleend te zijn door den heer van Arkel met een hu...
Images2No image preview available
Charter: 31
Date: 1358-02-15
Abstract 35. AlbrecM van Beijeren verklaart van Floris van Bonelen ontvangen te liebben ...
Images2No image preview available
Charter: 33
Date: 1359-09-21
Abstract 37. De bisschop van ütreclit bekrachtigt de kapelrijen, gesticht door den heer van IJssehtein in d...
Images2No image preview available
Charter: 37
Date: 99999999
Abstract 41. Albrecht van Beijeren stelt Maris van Borselen M stedeliou- der van Zeeland ...
Images2No image preview available
Charter: 43
Date: 99999999
Abstract 47. Vidimus van een brief (1338. Febr. 13.), waarin Willem graaf van Holland a...
Images3No image preview available
Charter: 39
Date: 99999999
Abstract 43. Wouter van Ileemskerk, ridder, en Margaretlia van Moer- mont, zijne gemali...
Images3No image preview available
Charter: 66
Date: 99999999
Abstract 70. Klaas van Borselen verklaart ontvangen te hebben van Dirk van Borseleri 40...
Images1No image preview available
Charter: 41
Date: 99999999
Abstract 45. Schepenbrief, waarblj Otto van Arkel verleide Klaas van den Campe met eene ...
Images2No image preview available
Charter: 13
Date: 99999999
Abstract 13. Overeenkonut van Hendrik van Hermalen en zijn broeder met den heer van IJe...
Images3No image preview available
Charter: 56
Date: 99999999
Abstract 61. Albrecld van Beijeren belooft gerne scliepenen te Zierikzee wui te stellen, ...
Images2No image preview available
Charter: 7
Date: 99999999
Abstract 7. De bisschop'van Utrecht beleent lieer Jan van Arkel met on- dersclieitkne t...
Images2No image preview available
Charter: 28
Date: 99999999
Abstract 32. Vidimus van een brief (135 3 Febr. 28), waarin Willem V., graafvan Holland, ...
Images2No image preview available
Charter: 63
Date: 99999999
Abstract 68. Älbrecht van Beijeren bekent schuldig te zijn aan Gerrit ...
Images1No image preview available
Charter: 10
Date: 99999999
Abstract 10. Arbitrale uitspraak van den bisscltop van Utrecht over den zoen van den mo...
Images4No image preview available
Charter: 9
Date: 99999999
Abstract 9. Vidimus van een brief (1291. Julij 21), waarin Eeinald, ...
Images2No image preview available
Charter: 12
Date: 99999999
Abstract 12. Willem, graaf van Holland, öelcrachtigt de deeling van het goed Wissinkerk...
Images2No image preview available
Charter: 23
Date: 99999999
Abstract 87. Kwijlbrief van Hendrik van Amstel, hanonïk te Maastricht. 1345. Meilé. ...
Images1No image preview available
Charter: 59
Date: 99999999
Abstract 64. Boudewijn en Floris van Borselen beloven Dirk van Bor- selen schadeloos te ...
Images2No image preview available
Charter: 4
Date: 99999999
Abstract 4. He graaf van Holland laat de ontvangst zijner infamsten aan Wolfard van Bor...
Images1No image preview available
Charter: 24
Date: 99999999
Abstract 28. Aleid, vrouwe van Asperen, en Gerrit van Asperen, ridder, beloven de uitsp...
Images2No image preview available
Charter: 79
Date: 99999999
Abstract 87. Gijsbert van BronkJiorst en zijn zoon Dirk sluiten een bestand met Moris en ...
Images2No image preview available
Charter: 70
Date: 99999999
Abstract 74. Katheline van Borselen bekent voldaan te eijn door Fio ns van Borselen van ...
Images1No image preview available
Charter: 17
Date: 99999999
Abstract 21. Mnduitspraak van Philips, honing van Frankrijk, 1er be- slechtingdetergesc...
Images21No image preview available
Charter: 42
Date: 99999999
Abstract 46. Lodeicijk, graaf van Vlaanderen, beleent Jan van Arkel met 400 ponden Vlaa...
Images2No image preview available
Charter: 38
Date: 99999999
Abstract 42. Eduard, hertog van Gelre , schenkt eenige goederen aan Gerrit van Steinber...
Images2No image preview available
Charter: 2
Date: 99999999
Abstract 2. De graqf van Kleef verbinde zijne infamsten uit den toi te ...
Images1No image preview available
Charter: 76
Date: 99999999
Abstract 83. Herlog Jan van Beijeren bevestigt de vrijlieden van de stad Hoorn, haar do...
Images2No image preview available
Charter: 53
Date: 99999999
Abstract 57. Willames Baras, lieer van Sars', Gei'ars Baimaing, heer van Rosne, ridder, ...
Images3No image preview available
Charter: 74
Date: 99999999
Abstract 81. Jan van Brabant schenkt vergiffenis aan Frank van Borselen voor al hetgeen ...
Images2No image preview available
previous   Charters      1349 - 9999    next >