useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Collection:
previous   Charters      1287 - 9999    next >
Charter: XIX
Date: Mei 1287
Abstract N°. XIX. Reinoud van Gelder betcekent aan ko ning Philips van ...
Images3No image preview available
Charter: XXXVI
Date: 12 Junij 1292
Abstract N°. XXXVI. Waleramus, heer van Montjoie en Val kenburg erkent ...
Images1No image preview available
Charter: XLV
Date: 29 December 1294
Abstract N°. XLVI. Waleramus van Montjoie en Valkenburg en Jan van Cuick ...
Images5No image preview available
Charter: 149
Date: 99999999
Abstract (1) dmiaine, à. i. domaine, domein. (4) guaires, oud voor ...
Images18No image preview available
Charter: 86
Date: 99999999
Abstract vu \m%. (1) lees Outshoorne. ...
Images3No image preview available
Charter: 101
Date: 99999999
Abstract N°. LXXXII. Verbond tusschen Jan hertog van Braband, Lodexvijk ...
Images25No image preview available
Charter: 55
Date: 99999999
Abstract N°. XLV. Jan van Cuick erkent aan Guy van Vlaanderen voldaan te ...
Images1No image preview available
Charter: 165
Date: 99999999
Abstract N°. CXXXI. De Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden aan ...
Images2No image preview available
Charter: 73
Date: 99999999
Abstract N°. LXII. Boudeivijn van Lonc Wes, gouverneur van Douay, v...
Images3No image preview available
Charter: 47
Date: 99999999
Abstract N°. XXXVIII. Guy van Vlaanderen schrijft aan die van Gelder dat ...
Images3No image preview available
Charter: 30
Date: 99999999
Abstract N°. XXIII. Guy van Vlaanderen belooft geen verdrag nopens ...
Images1No image preview available
Charter: 95
Date: 99999999
Abstract H°. LXXVII. Verdrag tusschen Gerard van Voor- ne, burggraaf van ...
Images2No image preview available
Charter: 40
Date: 99999999
Abstract N°. XXXII. Willem bisschop van Utrecht belooft aan Jan van ...
Images1No image preview available
Charter: 135
Date: 99999999
Abstract N°. CVIII. Wapenstilstand tusschen keizer Maxi' miliaan en ...
Images2No image preview available
Charter: 74
Date: 99999999
Abstract N°. LXIII. Verdrag tusschen Jan, hertog van Braband, Jan van ...
Images3No image preview available
Charter: 4
Date: 99999999
Abstract N°. IV. N. bisschop van Kamerijk en P. bis schop van Chalons ...
Images3No image preview available
Charter: 100
Date: 99999999
Abstract N°. LXXXI. Willem van Duvenvorde, heer van Oosterhout (2), en ...
Images2No image preview available
Charter: 53
Date: 99999999
Abstract N°. XLIII. Derde quitantie van Wolfart van Bor sele voor de ...
Images1No image preview available
Charter: 98
Date: 99999999
Abstract N°. LXXX. Vtdimus van dezen brief door Guillau- me Gormont, ...
Images1No image preview available
Charter: 120
Date: 99999999
Abstract (5) foivleche de malladie. Foivleche is zwakte, faiblesse. 2Se ...
Images22No image preview available
Charter: 132
Date: 99999999
Abstract N«. CV. Keizer Maximiliaan schrijft aan graaf Engelbert van ...
Images3No image preview available
Charter: 110
Date: 99999999
Abstract N°. XC Voorslagen tot verzoening tusschen Mar- garctha van ...
Images3No image preview available
Charter: 12
Date: 99999999
Abstract N°. XI. Syfridus aartsbisschop van Keulen belooft Margaretha ...
Images1No image preview available
Charter: 5
Date: 99999999
Abstract N°. V. Arbitraal vonnis in den twist tusschen de bisschoppen ...
Images8No image preview available
Charter: 70
Date: 99999999
Abstract N°. LIX. Reinoud van Gelder betuigt zijnen dank aan Guy van ...
Images3No image preview available
Charter: 131
Date: 99999999
Abstract Na. CIV. Albrecht van Saxen, belooft aan Phi lips van Oost...
Images3No image preview available
Charter: 114
Date: 99999999
Abstract N°. XCV. Nieuwe voorslagen tot verzoening tus- schen Margaretha ...
Images1No image preview available
Charter: 111
Date: 99999999
Abstract N°. XCI. Bijzondere brief van Margaretha aan den koning van ...
Images2No image preview available
Charter: 118
Date: 99999999
Abstract {1) li quel ont estet mis kors doffisse. Zie hierover De Jonge ...
Images4No image preview available
Charter: 8
Date: 99999999
Abstract N°. VII. Maria jonkvrouwe van Gelre geeft aan Guy van Vlaa...
Images2No image preview available
previous   Charters      1287 - 9999    next >