useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondUrkunden (1342-1697)
A preface will be available soon.
Charter: 2
Date:
AbstractI. Lajos király azt a kiváltságot adományozza a budai német mészároscéhnek, hogy bárminemű kis és nagy halakat, a kiváltságban meghatározott módon és a szokások szerint, ahogy azt más kereskedők és halárusok is teszik, Budán a vásárokon, és más arra alkalmas helyeken árusíthassanak

Images0
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 3
Date:
AbstractZsigmond király előtt János fia György és Földvári Dezső fia János budaváralji halászok és halárusok, budaváralji polgárok a többi halász és halárus társaik nevében is a következő panaszt tették.

Images0
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 4
Date:
AbstractZsigmond király előtt Aldoth János és Harcsás Miklós budai mészárosok, a budai német mészároscéh nevében kijelentették, hogy I. Lajos királytól kapott kiváltságuk szerint Buda városában, a vásárokon és más arra alakalmas helyeken bárminemű kis és nagy halakat árusíthatnak.

Images0
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 5
Date:
AbstractZsigmond király előtt Aldoth János és Harcsás Miklós budai mészárosok, a maguk és más budai német mészárosok nevében bemutatták a király új, kisebb titkos pecsétjével megerősített nyílt oklevelét.

Images0
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 7
Date:
AbstractZsigmond király előtt Óbuda város mészárosai panaszt tettek, amely szerint az erre vonatkozó kiváltságaik ellenére Buda és Pest város mészárosai a Pest környékére felhajtott marhák javát felvásárolják előlük.

Images0
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 8
Date:
AbstractI. Mátyás király előtt Fodor Mihály és György deák, budaváralji polgárok, a halárusok céhének mesterei, valamint Chryslyn János és Albert, a budaváralji királyi halászok mesterei, továbbá Mészáros Zsigmond, Aldoth Pál és János deák, budai mészárosmesterek a saját és céhtársaik, valamint céheik nevében azt a panaszt tették.

Images0
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 9
Date:
AbstractI. Mátyás király megparancsolja Perényi István tárnokmesternek, és Török Pálnak, a budai vár udvarbírójának, valamint Buda város hatóságának, hogy védjék meg őket ezen kiváltságukban.

Images0
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 10
Date:
AbstractBuda város hatósága a német mészárosok céhének vezetői: Johannes Czoff és Niclas Rupprecht kérésére a német mészárosok céhének a mészárszékek működtetésére és a mesterségük gyakorlására vonatkozó régi, a királyok által adott, addig érvényben volt kiváltságait és szokásait, tekintettel a város régi kiváltságaira, a városi könyv alapján megerősíti.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 11
Date:
AbstractBuda város hatósága a német mészárosok céhének vezetői kérésére megerősíti és kiváltságlevél formában átírja a saját 1481. május 2-án kibocsátott oklevelét.

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 12
Date:
AbstractI. Mátyás király a német mészárosok céhének vezetői kérésére megerősíti és kiváltságlevél formában átírja Buda város 1482. március 22-án kibocsátott oklevelét.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 13
Date:
AbstractII. Ulászló király átírja és megerősíti Zsigmond király az ökörvásárlásra vonatkozó kiváltságairól kibocsátott oklevelét.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 14
Date:
AbstractI. Ulászló király 1494. december 2-án átírta és kiváltságlevél formájában megerősítette a budai német mészárosok kiadott, szervezetüket, szokásaikat és előjogaikat írásba foglaló okleveleiket.

Images13
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 15
Date:
AbstractBuda város hatóságának a városházán tartott törvényszékén a budai német mészárosok céhe nevében Wolfgang deák és Kaspar Stangel céhmesterek panaszt tettek.

Images0
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 16
Date:
AbstractBuda városa Kolcsi László debreceni bíró, valamint Cséplő Péter, Koppány István és Pósa Mihály debreceni mészárosok kérésére, Szapolyai János szepesi gróf, erdélyi vajda és székelyispán közbenjárására a debreceni mészáros-céh számára írásba foglalja a budai német mészárosok céhének közismert kiváltságait és szokásait. Ezt megelőzően Szilágyi Erzsébet és Szatmári György pécsi püspöktől kaptak, később Szapolyai János által is megerősített szabadságokat és szabályokat, a városbeli békesség érdekében azonban ezentúl a budai német mészárosokéi szerint akarják gyakorolni mesterségüket.

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 17
Date:
AbstractII. Ulászló király átírja és megerősíti a Sánta Wolfgang és Tybolth (Tibolt) Tamás budaváralji mészárosok által a Budai Mészároscéh nevében bemutatott alábbi okleveleket.

Images6
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 20
Date:
AbstractI. Lipót király Jonnes Rottel, Petrus Veiner, Matthias Pauer, Christophorus Groff, Georgius Schneider és Georgius Glar budai mészáros mesterek kérésére a céh régi kiváltságait Bécsben 1696. augusztus 12-én írásba foglalta és megerősítette. A céhlevelet a Budai Kamarai Adminisztráció 1697. január 7-én, Pest-Pilis-Solt vármegye pedig 1697. április 15-én hirdette ki.

Images17
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)