useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondFüzesséry család (Q 228)
A preface will be available soon.
Charter: 72474
Date: 1383-06-27
AbstractLadislai regis. A leleszi konvent előtt Fyzeser-i Bakocha fia Deseu özvegye Erzsébet, Duran-i Jakab fia Antal felesége nyugtatja Fyzeser-i István fia Pétert, Fyzeser-i Miklós fiait: Jakabot, Antalt és Jánost a hitbére és jegyajándéka fejében kifizetett 15 budai veretű dénármárka felől, Fyzeser-i István fia Péter pedig kötelezi magát, hogy Erzsébetet Szent Mihályig (szeptember 29.) nem fogják kizárni elhunyt férje, Deseu házából, hogy addig javaival együtt károsodás nélkül átköltözhessék mostani férje házába. Eredeti, hártya, a hátoldalon rányomott pecsét nyoma. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) LELESZI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72475
Date: 1403-11-06
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72487
Date: 1403-11-06
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72476
Date: 1404-12-20
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72477
Date: 1404-12-20
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72477
Date: 1405-01-16
AbstractLELESZI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72476
Date: 1405-01-16
AbstractLELESZI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72487
Date: 1405-01-17
AbstractLELESZI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72487
Date: 1405-11-23
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72487
Date: 1407-01-20
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72478
Date: 1407-01-20
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72479
Date: 1409-09-04
AbstractPERÉNYI PÉTER SZÉKELY ISPÁN (VOLT)PERÉNYI PÉTER MÁRAMAROSI ISPÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72483
Date: 1418-06-15
AbstractLELESZI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72480
Date: 1425-03-28
AbstractTata. IV. p. Annunc. Marie. Zsigmond király meghagyja a leleszi konventnak, hogy Ffyzesser-i János fia Bálintot, Ffyzesser-i Balázs fiait: Demetert, Miklóst és Feliciánt iktassa be a Zemplén megyei Ffyzesser birtok 3/4 részébe. Átírva a leleszi konvent 1425. május 1-én kelt oklevelében.– Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72480
Date: 1425-05-01
Abstract15. d. statuc. prenotate. A leleszi konvent tanusítja, hogy Kamonya-i Bálint királyi ember és Fábián mester subnotarius, a leleszi konvent embere ápr. 17-én Ffyzesser-i Bálintot és társait beiktatta a Zemplén megyei Ffyzesser birtok 3/4-ébe. Eredeti, hártya, lila-zöld pecsétzsinór.– Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) LELESZI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72481
Date: 1426-02-13
AbstractIV. a. Valentini mart. A leleszi konvent előtt Zsigmond, Zelews-i polgár a maga és rokonai nevében tanúsítja, hogy Ffyzesser-i János fia, Bálint, Balázs fiai: Demeter és Miklós, s a másik János fia, Felicián, valamint Pál fia, András, a néhai Margit, ugyanis a néhai Ffyzesser-i János deák felesége hitbére és jegyajándéka tekintetében a Zemplén megyei Ffyzesser birtok után, valamint a férje után Margitra maradt javak tekintetében teljesen kielégítették. Eredeti, hártya, a hártya alján függőpecsétre utaló bevágások.– Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) LELESZI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72482
Date: 1426-03-10
AbstractD. Letare. A leleszi konvent előtt Thywys-i, most Ffyzesser-i János fia, Felicián, Balázs fia, Miklós, Demeter fia, János fia, Bálint, a Zemplén megyei Ffyzesser birtokban, amelyet a királytól új adomány jogcímén szereztek, rokonukat, Ffyzesser-i Balázs fia, Demetert is részessé teszik és megállapodnak abban, hogy ha bármelyikük örökösök nélkül halna meg, a birtok a másik félre szálljon. Eredeti, hártya, zöld-piros pecsétzsinór.– Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) LELESZI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72485
Date: 1426-03-10
AbstractLELESZI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72483
Date: 1428-04-24
AbstractGeorgii mart. A leleszi konvent Thywys-i Balázs fia Demeter, Ffyzesser-i nemes (Zemplén m.) kérésére és bemutatásában átírja saját 1418. június 15-én kelt oklevelét. Eredeti, hártya, kék-vörös pecsétzsinór.– Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) LELESZI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72485
Date: 1431-02-14
AbstractValentini mart. A leleszi konvent Ffyzesser-i Balázs fiai: Demeter és Miklós kérésére és bemutatásában átírja saját ...6. Letare vasárnap kelt oklevelét. Eredeti, papírja csonka, kb. egynegyede hiányzik, a hátoldalon rányomott pecsét nyoma. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) LELESZI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72484
Date: 1431-02-14
AbstractValentini mart. A leleszi konvent előtt Ffyzeser-i Balázs fia Miklós, a Zemplén megyei Fyzeser birtokon levő részét 100 magyar arany forintért elzálogosítja Ffyzeser-i Balázs fia Demeternek. Eredeti, papír, a hátoldalon rányomott pecsét nyoma. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) LELESZI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72487
Date: 1446-11-05
AbstractAz országnagyok meghagyják, hogy Fyzeser-i Demeter a Zemplén megyei Fyzeser birtok felére vonatkozó jogát, amely miatt közte és Cheb-i Miklós fia János fia István, Cheb-i Miklós fia László, valamint Cheb-i Benedek fia János között per indult s ennek során Cheb-i Benedek fia János, minthogy Demeter akkor bizonyítani nem tudott, Fyzeser birtok felét magának ítéltette, Vízkereszt nyolcadán oklevelekkel bizonyítsa, s meghagyják egyben a leleszi konventnek, hogy idézze meg ugyanerre a határnapra Cheb-i Benedek fia Jánost, hogy okleveleit és a perre vonatkozó iratokat mutassa be, hogy az ügyben új ítéletet hozzanak. ORSZÁGNAGYOK

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72487
Date: 1478-11-20
AbstractBáthori István országbíró tudatja a leleszi konventtel, hogy Fyzeser-i Demeter fia János, Demeter, az apja perutóda új ítélet meghozatala végett Cheb-i János perutódjával, Cheb-i János fia Lászlóval szemben oklevelekkel bizonyította a Zemplén megyei Fyzeser birtok felére vonatkozó jogát. Cheb-i László viszont nem jelent meg az országbíró előtt jogai védelmében. A bemutatott oklevelek alapján az országbíró a vele együtt ülő nemesekkel és esküdt ülnökökkel együtt érvénytelenítette a korábbi ítéletet és Fyzeser birtokot Demeternek ítélte. Felkéri tehát a leleszi konevntet, hogy helyezze vissza Demetert a nevezett birtokba, tekintet nélkül Cheb-i János fia László ellentmondására, minderről Szent Mihály nyolcadára tegyen jelentést. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi). BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72487
Date: 1478-11-20
AbstractBÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72487
Date: 1479-01-31
AbstractLELESZI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72486
Date: 1479-06-09
AbstractMátyás király előtt Wpor-i László a Zemplén megyei Fyzeseer birtokon levő 6 jobbágytelket, amelyek közül 4 lakott és Dénes, Mátyás, Perecz Egyed, Miklós jobbágyok laknak rajtuk, kettő pedig Dénes telkétől keletre lakatlan, puszta, és amelyeket Kysabara-i Baxa István zálogosított el neki, átengedi Fyzeseer-i Jánosnak, Ewr-i Dacho Andrásnak, Miklósnak és Lénárdnak, minthogy tudomására jutott, hogy a telkekhez örökös jussuk van. - Az oklevél szövege alá nyomott pecsét nyoma. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) MÁTYÁS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72488
Date: 1483-11-29
AbstractMÁTYÁS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72487
Date: 1489-02-12
AbstractBáthori István országbíró a vizkereszti oktáván Fyzeser-i Demeter fia János részére átírja saját 1478. november 20-án Budán kelt a leleszi konventhez szóló itéletlevelét és a leleszi konvent 1479. január 20-án kelt jelentését, s az ezekben foglaltak alapján megerősíti János deákot a zemplén megyei Fyzeser birtok felének birtokában. Hártya. A hártya alsó részén függőpecsétre utaló bevágások. BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72488
Date: 1489-03-02
AbstractMátyás király a vizkereszti oktáván Fyzeser-i János kérésére átírja saját 1483. november 29-én kelt a Zemplén megyei Fyzeser birtokra vonatkozó oklevelét, amelyet Fyzeser-i Tamás pap megbízásából a Fyzeser-i János által a személyes jelenlét elé idézett Naghmyhal-i Fábián deák tart őrizetében. Hártya. A hártya alsó részén függőpecsétre utaló bevágások. a Lecta jegyzetben Doroghaza-i László ítélőmester. MÁTYÁS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)