useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondHunyadi család (Q 234)
A preface will be available soon.
Charter: 37580
Date: 1225-00-00
AbstractBÉLA IFJABB KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37581
Date: 1242-11-21
AbstractDÉNES SZLAVÓN BÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37582
Date: 1244-04-21
AbstractBÉLA 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37583
Date: 1245-12-12
AbstractBÉLA 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37584
Date: 1245-12-12
AbstractBÉLA 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37580
Date: 1249-00-00
AbstractISTVÁN SZLAVÓN BÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37563
Date: 1251-05-00
AbstractPÉCSI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37580
Date: 1258-00-00
AbstractSÁNDOR PODGORIAI ISPÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37580
Date: 1264-00-00
AbstractBÉLA 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37559
Date: 1267-06-03
AbstractISTVÁN IFJABB KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37580
Date: 1272-00-00
AbstractISTVÁN 5 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37580
Date: 1322-00-00
AbstractKÁROLY 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37561
Date: 1325-07-22
AbstractKÁROLY 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37562
Date: 1330-00-00
AbstractKÁROLY 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37580
Date: 1335-08-27
AbstractMIKCS SZLAVÓN BÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37585
Date: 1345-06-02
AbstractBude. in octavis festi Corporis Christi. N. Lajos király jelenti, hogy István erdélyi vajda és szolnoki comes rokonával, Dániel fia: Mihály comessel hűséges szolgálataikra való tekintettel arra kérte, hogy mivel Dániel fiának: Mihálynak fiú leszármazottjai nincsenek, tegye erdélyi birtokaiban annak leányait örökösökké. A király a kérést teljesítve a Fehér megyei Chybar, más néven Vegarthkerch, Chata, más néven Byrbow, Weresegyhaz, Gergusfaya, Drason, Regurkerh, Sahteuteluk, más néven Benchench, Wynchench, más néven Rehundorph és Demeterpataka birtokokban Mihály leányait fiúsította. Átírta: 1345. június 9-én a csanádi káptalan. > 1427. március 4. Zsigmond király. – Regeszta forrása: OL regeszta LAJOS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37585
Date: 1345-06-09
Abstractferia quinta proxina post octavas Corporis Christi. A csanádi káptalan jelenti, hogy eléje járulván Mihály comes kérte, hogy Nagy Lajos király 1345. június 2-án kelt oklevelét nagyobb biztonság okáért írják át, amit a káptalan privilegiális formában meg is tett. Datum per manus magistri Gilfredi, lectoria occlesie nostre. Méltóságsor: Mihály mester székesegyházi, Máthé a Szent Megváltóról nevezett egyház prépostjai, Mihály éneklő kanonok, Bálint őrkanonok, Pál krassói (:de Carasso:), Miklós a Maroson-túli főesperesek, Péter, István, Mihály, Gergely és Balázs kanonokok. Átírta: 1427. március 4. Zsigmond király. – Regeszta forrása: OL regeszta CSANÁDI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37586
Date: 1347-01-15
AbstractZagrabie. feria secunda proxima post octavas f. epiphanie Domini. Miklós, szlavon-horvát bán jelenti, hogy István fia: Petrus, Wlchyak fia: György, Petres fia: Peterle és Dragoca fia: Radvanus, valamennyien Karlowchból, mindenféle bírósági ügyben az említett István fiát: Petrest és Wlchyak fiát: Györgyöt nevezik ki egy évre procurátoraiknak. XV. századi másolat. – Regeszta forrása: OL regeszta MIKLÓS SZLAVÓN BÁNMIKLÓS HORVÁT BÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37586
Date: 1347-01-15
AbstractZagrabie. feria secunda post octavas f. epiphanie Domini. Miklós, szlavón-horvát bán jelenti, hogy István fia: Péter, Wlchyak fia: György, Debrey fia: Manike és Junk fia: János, valamennyien Karlowchból, mindenféle bírósági ügyben az említett István fiát: Petrest és Wlchyak fiát: Györgyöt nevezik ki egy évre procuratoraiknak. XV. századi másolat. – Regeszta forrása: OL regeszta MIKLÓS SZLAVÓN BÁNMIKLÓS HORVÁT BÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37564
Date: 1356-06-26
AbstractLAJOS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37563
Date: 1356-12-18
Abstractquintodecimo Kalendas Januarii. A pécsi káptalan átírja Mykola-i Phile fia: Péter fiának: István mesternek a kérésére és megbízottja, Gyulkín-i Gáll bemutatásában Lajos királynak gyűrűs pecsétjével ellátott 1356. okt. 23-án kelt oklevelét. (:Teljes szöveg.:) Datum per manus honorabilis viri, magistri Johannis lectoris ecclesie nostre. Méltóságsor: Péter, székesegyházi főesperes, György őrkanonok, Nyitrai János mester, dékán. Eredeti, hártya, függőpecsét (:Novum et majus:). – Regeszta forrása: OL regeszta PÉCSI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37580
Date: 1360-11-19
AbstractZagrabie. Die quarto congregationis nostre prenotate. Lewstachius szlavón bán jelenti, hogy midőn egyesek a zágrábi határban fekvő Mrachlyn lakóit: Wlk fiát: Steyket, András fiát: Mylke-t, és István fiát:Iwan-t a többi nemzetségbeliekkel együtt arról vádolták, hogy nem a zágrábi vár nemes jobbágyai, hanem Selyn várához tartoznak szolgálattal, ők a Lariga folyó és Gwzd heyek közt lakó összes nemesek Zágrábban november 16-án tartott gyűlésén V. István királynak 1272-ben kelt, Iwachym szlavón bán oklevelét megerősítő oklevelével igazolták nemességüket, amiben Lewstachius bán is megerősítette őket.Átírta: 1320- június 11. II. Lajos király. – Regeszta forrása: OL regeszta LESTÁK SZLAVÓN BÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37564
Date: 1364-07-03
AbstractLAJOS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37580
Date: 1376-11-24
AbstractZagrabie. feria secunda proxima ante f. b. Katherine virg. Werthws-i Miklós mester zágrábi főispán és Gergely fia: Iwán zágrábi comes terrestris az eléjük járuló Mrakchin-i Zoych fia: Ibra fiának a fiai: Barnabás és Iwan, másrészről Radozlay fiának: Mctehen-nek a fia: Iwan közti perben a bemutatott oklevelek alapján úgy ítéltek, hogy Radozlay unokáját: Iwánt Mrazn birtok negyedrészében a harmadrész teljes joggal megilleti Barnabás és Iwán ellenkező állításával szemben, akiknek örök hallgatást parancsoltak. Átírta 1520. június 11. II. Lajos király. - Regeszta forrása: OL regeszta VÉRTESI MIKLÓS ZÁGRÁBI ISPÁNGERGELY F IVÁN ZÁGRÁBMEZEI COMES TERRESTRIS

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37580
Date: 1382-06-02
AbstractZagrabie. Feria secunda proxima post f. Sancte Trinitatis. István fia Miklós zágrábi comes terrestris előtt Tamás fia László Siechen-i polgár és Predam területének nemes várjobbágya örökös birtokrészét, mely Fradmanich fia Péter földje mellett fekszik és melynek határait részletesen adja, 10 márkáért eladta György fia, Miklósnak és Wlchk fia, Juchech-nek, zágrábi nemes várjobbágyoknak. A határjárásnál előforduló földrajzi nevek és vulgaris szavak: arber jagnech, mlaka, meta Nongarzkamegye, (valószínűleg: Nongarzkamegye): meta Nicolai, filii Lukacy. Átírta II. Lajos király 1520. június 11-én. - Regeszta forrása: OL regeszta ISTVÁN F MIKLÓS ZÁGRÁBMEZEI COMES TERRESTRIS

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37580
Date: 1388-04-20
AbstractMÁRTON F GERGELY MAGÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37580
Date: 1388-04-26
AbstractZÁGRÁBI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37565
Date: 1389-07-07
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37580
Date: 1390-05-09
AbstractGYÖRGY FIA PÉTER ZÁGRÁBMEZEI COMES TERRESTRIS

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37580
Date: 1397-03-08E
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)