useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondIzdenczy család (Q 237)
A preface will be available soon.
Charter: 72976
Date: 1494-04-25
AbstractA pozsegai /Posega/ káptalan bizonyítja, hogy azt az esküt, amelyet királyi parancslevél szerint Zdencz-i Literatus István fia Péternek május 8.-án /quintodecimo die festi beati Georgy martiris/ a pozsegai káptalan előtt 50 nemessel Gradpathaka-i Istvánnal és Zdencz-i Jwha Tamás fia: Benedekkel szemben le kellett volna tennie, augusztus 6.-ra /tredecimo die festi beati Jacobi apostoli/ halasztották. Ha Tamás fia: Benedek a jelzett időpontig nem jön meg, vagy választott bírák döntésében nem tud megegyezni, Zdencz-i Péternek 50 nemessel az esküt le kell tennie. - Hátlapon pecsétnyom. – Regeszta forrása: OL regeszta. POZSEGAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72977
Date: 1494-08-06
AbstractA pozsegai /Posega/ káptalan bizonyítja, hogy egyfelől Gradpathaka-i István, Lwsan-i Pál fia: Benedek leánya: Katalin fia és Jwha /dictus/ Benedek, másfelől Zdencz-i István fia Péter megegyeztek, hogy azt a pert, amelyet pozsega megyei /Posega/ Lwsan, Paulowych és Dolyan másként Potrohowdol, valamint Sykalowcz birtoka miatt indítottak Péter ellen s amely perben vízkereszt octaváján a királyi személynök Pétert 50 nemessel való eskütételre ítélte, választott bírák döntése alá bocsátják. A 6 választott bíró október 13.-án /quintodecimo die festi beati Michaelis archangeli/ Posegazenthpeter-en fog összeülni, de ha a döntőbírák ítéletét nem fogadnák el, a pert a királyi személynök a legközelebbi oktavalis törvényszéken minden halasztás nélkül ítélettel fogja lezárni. - Hátlapon pecsétnyom. – Regeszta forrása: OL regeszta. POZSEGAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 72978
Date: 1494-10-13
AbstractA pozsegai káptalan /Posega/ bizonyítja, hogy Gradpathaka-i István, Jwha fia Benedek nevében is, a pozsegamegyei /Posega/ Lwsan, Pavlowych, Dolyan másként Potrohowdol és Sykalowcz birtoka feletti pert Zdencz-i István fia Péterrel szemben, a Posegazenthpeter-en összeült választott bírák döntése alapján Benedek hazatérte utáni hetedik napra halasztották. Ha azonban Péter a legközelebb Budán /Bude/ tartandó oktavalis törvényszék előtt nem térne haza, a pert a királyi személynöki bíróság elé terjesztik, az augusztus 6.-i /in festo transfiguracionis domini/ perhalasztó oklevél értelmében. - Hátlapon pecsétnyom. – Regeszta forrása: OL regeszta. POZSEGAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)