useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondKornis család (Q 347)
A preface will be available soon.
Charter: 37315
Date: 1222-00-00
AbstractANDRÁS 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37277
Date: 1329-04-10
AbstractERDÉLYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37277
Date: 1329-04-10
AbstractERDÉLYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37278
Date: 1336-04-07
AbstractERDÉLYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37278
Date: 1336-04-07
AbstractERDÉLYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37279
Date: 1337-08-18
AbstractERDÉLYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37281
Date: 1341-01-29
AbstractKolozsmonostor (f. II. a. Purif.) Péter erdélyi alvajda előtt Abel fia: Lőrinc és fiai: István és Miklós a Doboka megyei Arunzenthyklos-i birtokrészüket az oklevélben megadott összegért eladományozzák a Huntpaznan (!) nembeli Ferenc fia: Pagan Istvánnak. Eredetiről készült fényképmásolat, hátlapján pecsét nyoma. – Regeszta forrása: OL regeszta (Komjáthy) PÉTER ERDÉLYI ALVAJDA

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37280
Date: 1341-03-11
AbstractERDÉLYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37280
Date: 1341-03-11
Abstract(Dom. Oculi). Az erdélyi káptalan előtt Hunthpaznan (!) nembeli Ferenc fia: Pagan István nevében Deuecher-i András fia: Miklóst tiltotta a Doboka megyei Aronzentmiklós-i birtokrészének elidegenítésétől, Kerchec-i Jánost pedig annak elfoglalásától. Eredetiről készült fényképmásolat, hátlapján pecsét helye. – Regeszta forrása: OL regeszta (Komjáthy) ERDÉLYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37281
Date: 1341-05-11
AbstractERDÉLYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37282
Date: 1345-11-21
AbstractPÉTER ERDÉLYI ALVAJDA

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37282
Date: 1345-11-21
AbstractSzent Imre. (4. d. Oct. Mart.) Péter erdélyi alvajda a Cheh György comes és fiai, illetve Cheh Jakab fiai közt létrejött három részre oszlásáról Golaz és Reend birtoknak. Eredetiről készült fényképmásolat, hátlapján pecsét töredéke. – Regeszta forrása: OL regeszta (Komjáthy) PÉTER ERDÉLYI ALVAJDA

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37283
Date: 1348-01-09
AbstractVÁRADI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37283
Date: 1348-01-09
Abstract(f. IV. p. Epiph.) A váradi káptalan előtt a Huntpazman-nembeli Pagan István Eurholm, más néven Markhaza nevű birtokát Doboka megyében Huzyneer-i Bot fiat: János fia: Gallusnak adományozza. Eredetiről készült fényképmásolat, pecsétfelfüggesztés helye. – Regeszta forrása: OL regeszta (Komjáthy) VÁRADI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37284
Date: 1352-12-15
AbstractSzent Imre (3. d. Oct. Nicolai) István erdélyi alvajda az erdélyi káptalannak: állapítsa meg, hogy Pagan István fia, János mester Gyulataluka nevű birtokának határait odacsatolta-e Bothhaza-i Both fia, Gallus mester Markhaza nevű birtokához. Átírta az erdélyi káptalan 1352. december 30-án. – Regeszta forrása: OL regeszta (Komjáthy) ISTVÁN ERDÉLYI ALVAJDA

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37284
Date: 1352-12-29
AbstractERDÉLYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37284
Date: 1352-12-29
Abstract(Sab. post Nat. Domini). Az erdélyi káptalan István alvajdának 1352. december 15-i felszólítására bejárta Markhaza birtok határát, amelyet egykor néhai Pogan István mester (János apja) adományozott János fia, Gálnak. Átírja az erdélyi káptalan 1352. december 30-án. – Regeszta forrása: OL regeszta (Komjáthy) ERDÉLYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37284
Date: 1352-12-30
AbstractSzent Imre. (Dom. p. Nat. Dni.). István erdélyi alvajda az erdélyi káptalannak: Bothaza-i János fia, Gallus mesternek Markhaza-ba történt statutioját privilegialis formában állítsák ki. Átírja az erdélyi káptalan 1352. december 30-án. – Regeszta forrása: OL regeszta (Komjáthy) ISTVÁN ERDÉLYI ALVAJDA

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37284
Date: 1352-12-30
Abstract(Dom. a. Oct. Nat. Domini). Az erdélyi káptalan István alvajda 1352. december 30-i felszólítására Bathaza-i János fia, Gallus mesternek Markhaza-ba történt beiktatásáról privilegialis oklevelet állít ki. Eredetiről készült fényképmásolat, pecsétfelfüggesztés helye. – Regeszta forrása: OL regeszta (Komjáthy) ERDÉLYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37285
Date: 1371-04-09
AbstractSzent Imre (f. IV. p. Resurr.) János erdélyi alvajda a kolozsmonostori konventnek: Zamusfolua-i Miklós fia: János panaszát, hogy a valaha az ő Zamusfolua-i birtokuk határai között fekvő Gyurgfolua-t az ottani nemesek kikülönítették, vizsgálják ki. Átírja a kolozsmonostori konvent, 1371. április 13-án. - Regeszta forrása: OL regeszta (Komjáthy) JÁNOS ERDÉLYI ALVAJDA

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37285
Date: 1371-04-09
AbstractJÁNOS ERDÉLYI ALVAJDA

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37285
Date: 1371-04-13
Abstract(8. d. Resurr.) A kolozsmonostori konvent János erdélyi alvajdának: 1371. április 9-i felszólítása alapján megállapították, hogy a valaha Zamusfolna határai között fekvő Gyurgfolna-i nemesek birtokukat amattól hamis határokkal elkülönítették. Eredetiről készült fényképmásolat, hátlapján pecsét nyoma. - Regeszta forrása: OL regeszta (Komjáthy) KOLOZSMONOSTORI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37285
Date: 1371-04-13
AbstractKOLOZSMONOSTORI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37286
Date: 1377-05-09
Abstract(Sab. p. Asc. Dni.) I. Lajos előtt Zenthmarton-i Péter fia Mihály a maga és az oklevélben felsoroltak nevében tilalmazta Zenthpetur-i Pethew fia: Pált Zenthpetur birtok és a Zayl-i birtokrész eladásától, Drag-i Jakabot s fiait s megnevezett társaikat pedig megvásárlásuktól. Eredetiről készült fényképmásolat, hátlapján pecsét nyoma. - Regeszta forrása: OL regeszta (Komjáthy) LAJOS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37286
Date: 1377-05-09
AbstractLAJOS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37287
Date: 1396-02-01
AbstractSZOMORDOKI LÁSZLÓ FELKÉRT SZEMÉLYNADAB-I, DOMOKOS FELKÉRT SZEMÉLYMOCSI MIKLÓS FELKÉRT SZEMÉLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37287
Date: 1396-02-02
AbstractKOLOZS MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37288
Date: 1397-05-03
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37288
Date: 1397-05-03
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37288
Date: 1397-06-22
AbstractKOLOZSMONOSTORI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)