useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondLippich család (Q 244)
A preface will be available soon.
Charter: 67919
Date: 1279-12-06
AbstractCSÁZMAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67922
Date: 1282-08-26
AbstractLÁSZLÓ 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67923
Date: 1301-10-04
AbstractVASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67920
Date: 1315-03-13
AbstractVASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67921
Date: 1325-04-24 K
AbstractKAPORNAKI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67922
Date: 1326-01-02 U
AbstractKÁROLY 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67923
Date: 1328-04-10
AbstractVASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67924
Date: 1350-06-23
AbstractVig. Nat. Joh. Bapt. A vasvári káptalan előtt Erzsébet asszony - Nemethzeleste-i Iván fia Pál leánya - nyugtatja Polyan-i László fiát, Jánost az őt Polyan-i Pál fia Bekus birtokaiból megillető hitbér és jegyajándékot illetően, egyben revokálja azt a meghatalmazó levelet, melyet ő atyjának adott ezek exekuciójára vonatkozólag. Eredeti, csonka szöveg, szöveg felett ABC chir., hártya, kissé szakadozott, hiányos, csonka függőpecsét. Méltóságsor. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) VASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67925
Date: 1355-05-16
AbstractVisegrád. 16. oct. Georgii. Druget Miklós országbíró a Jakab deák és felesége, felperesek és Palyah-i Iván fia, Imre és Miklós fia, János, alperesek között Lenche Mihály Polyan possessióban volt részeik birtoklása ügyében még Tamás országbíró előtt indult perben, miután azokat a vasvári káptalan egy korábbi országbírói mandátum alapján a peres felek között egyenlően megosztotta és a feleket birtokba vezette, a vitás részeket egyenlő jogú és a birtokbavezetés alapján történő birtoklásra végérvényesen a két félnek ítélte oda. (Zala m.) Eredeti, teljes szöveg, hártya, kissé szakadozott, csonka függőpecsét. Határjelek, földrajzi nevek. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) DRUGET MIKLÓS ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67926
Date: 1358-07-03
AbstractIII. p. oct. Nat. Joh. Bapt. Körös megye (?) Semmit nem lehet a szövegből megállapítani. Eredeti, papír, írása teljesen olvashatatlan, hátlapján rány. p. nyomai. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) KÖRÖS MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67927
Date: 1360-06-02
AbstractIII. a. Corp. Christi. A vasvári káptalan Makua-i Monkus Domokos a káptalan előtt elismeri, hogy nővére Kathlyn asszon által neki elzálogosított részét a Vas megyei Makua possessióban nővére a zálogösszeg lefizetésével magához váltotta és ő a részt neki vissza adta. Eredeti, hártya, hátlapján rányomott pecsét helye. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) VASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67932
Date: 1374-08-01
Abstract8. d. Jacobi. A zalai konvent bizonyítja, hogy a kiküldött hites személy jelenlétében 4 fogott bíró János budai prépost, comes capellae et secret. Cancell. regis 1374. július 25. előtt kelt bizonyságlevelében foglalt békés egyezség alapján Byky possessiót Polyah-i Imre fia Péter és Byky János fia Péter között két egyenlő részre osztották és a részeket a feleknek átadták. Csonka szöveg, a vasvári kápt. 1380. április 1-i átírásából, kissé hiányos a szöveg. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) ZALAI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67928
Date: 1377-12-17
AbstractKörös. V. a. Thome apost. Körös megye előtt Jakozerdahel-i Lukács fia László a maga és testvére: Péter nevében Ugrunouch possessióban levő részeiktől Kamarcha-i István fiát Pétert és a nevezett István másik két fiát: László és Miklóst eltiltotta. Eredeti, papír, hátlapján rányomott pecsét töredéke. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) KÖRÖS MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67929
Date: 1379-09-28
Abstract8. d. Mathei. A vasvári káptalan jelenti I. Lajos királynak, hogy Szepesi Jakab országbíró ítéletlevelének végrehajtásaképpen Telekus és Egurzegh possessiókban Demeter fiai és Márton fia Miklós itteni részéből az ítéletlevélben foglalt 42 hold szántóföldet Telekus-i Gergely fiának: Baasou-nak statuálták. Eredeti, papír, záró pecsét nyomai. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) VASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67930
Date: 1380-01-13
AbstractOct. Epiphan. A vasvári káptalan bizonyítja, hogy Telekus-i Gyuge leányai: Margit és Erzsébet nyugtatták Gergely fiát: Basout, Telekus-i István fiát Gergelyt és Telekus-i György fiát Andrást, mert a nevezett férfiörökös nélkül elhalt Gyuge rájuk szállott birtokaiból, különösen pedig Telekus possessiojában levő részei után őket megillető hitbért és leánynegyedet illetően nekik eleget tettek. Eredeti, hártya, hátlapján rányomott pecsét helye. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) VASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67931
Date: 1380-03-13
AbstractZólyom. III. a. Ramispalmarum. I. Lajos király bizonyítja, hogy Zanthow-i Kolus Jakab mester, vicelovászmester, a Komárom megyei Aranyas, Kochod, Fyur másként Fyurmonya possessiokban és Aranyas terrában levő részeit átadta a királynak, ezekért cserébe és szolgálatai jutalmazására neki adományozta a király új adomány címén a komáromi vártól elszakított Nogkesu possessiot és a királyi részeket Nema komáromi várnép terraban, amely Jakab mester Kyskezu possessioja mellett fekszik; egyben a királyi kúriából kiküldött királyi ember és a győri káptalan hites személye jelentése alapján belefoglalja a birtokok határleírását is az adománylevélbe. Eredeti, hártya, szöveg alatt piros viaszú rányomott pecsét nyomai. Szöveg felett jobbról és a pecsét alatt: Relatio Johannis Trewtul. - Határleírás, határjelek, földrajzi nevek. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) LAJOS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67932
Date: 1380-04-01
AbstractOct. Pasce. A vasvári káptalan Polyah-i Imre fia Péter bemutatásában átírja a zalai konvent 1374. augusztus 1-i Bky possessio osztályáról szóló bizonyságlevelét és egyben bizonyítja, hogy az eredetit felmutató Péter a nevezett Byky possessio felét, miután az annak visszaszerzésére fordított költségeit tőle készpénzben megkapta, atyai nagybátyjának: László fia Jánosnak visszaadta. Eredeti, csonka szöveg, szöveg felett ABC chir., hártya, 2 darabra szakadva, jobb felén 3-4 szó hiány s más kisebb hiányok is - mállott, függő pecsét helye. Méltóságsor. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) VASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67933
Date: 1384-07-03
AbstractBuda. Dominica p. Petri et Pauli. Koltha-i Domokos fia Tamás kérésére Mária királynő elrendeli ennek a Thana possessióban (Vas m.) a Gengyus folyón álló malom birtokába zálogjogon történő bevezetését. A vasvári káptalan 1384. aug.18-i bizonyságleveléből. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) MÁRIA KIRÁLYNŐ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67933
Date: 1384-08-18
Abstract10. d. f. III. a. Assumpt. Marie. A vasvári káptalan bizonyítja, hogy Mária királynő 1384. július 3-i parancsának végrehajtásaképpen Koltha-i Domokos fiát Tamást a mandátumban szereplő malom birtokába zálogjog címén ellentmondás nélkül bevezették. Eredeti, hártya, hátlapján rány. p. helye. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) VASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67934
Date: 1397-04-04
AbstractVASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67934
Date: 1397-05-13
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67934
Date: 1406-04-21
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67935
Date: 1409-11-18
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67935
Date: 1409-12-07
AbstractZALAI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67937
Date: 1413-08-15E
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67936
Date: 1413-08-19
AbstractZALAI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67937
Date: 1413-10-05
AbstractZALAI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67938
Date: 1423-10-21
Abstractután. d. f. IV. p. Undec. Mill. Virg. A kapornaki konvent Zala megyének. Jelentése a megyének hozzá intézett, perbeidézést tartalmazó petíciója végrehajtásáról. Eredeti, csonka szöveg, papír, mállott, kisebb hiányok, a szöveg azonban olvashatatlan, zárópecsét nyomai.– Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) KAPORNAKI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67939
Date: 1425-00-00
AbstractZsigmond király a vasvári káptalannak. Elrendeli a Gersei Pethő család név szerint felsorolt tagjai bevezetését 4 jobbágy-fundus birtokába a Vas megyei Hyduegh és Andrasfolua possessiókban. Csonka szöveg, a vasvári káptalan 1425. évi bizonyságleveléből, túlnyomó része hiányzik.– Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 67939
Date: 1435-00-00
AbstractVASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)