useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondMarsovszky család (Q 393)
A preface will be available soon.
Charter: 107357
Date: 1410-12-09
AbstractSTIBOR ERDÉLYI VAJDA

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107359
Date: 1411-04-16
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107358
Date: 1411-04-16
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107360
Date: 1411-04-16
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107360
Date: 1411-04-16
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107358
Date: 1411-04-16
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107359
Date: 1411-05-12
AbstractTURÓCI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107360
Date: 1411-05-12
AbstractTURÓCI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107360
Date: 1411-08-26
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 104835
Date: 1430-07-11
AbstractBécs f. III. a. f. Margar. Zsigmond király Balázs fia Buthor (dictus) Jablonovae/Jablonovicz-i Gáspár kérésére, nem részletezett érdemeiért, neki és rokonainak: atyjának Balázsnak, Menyhértnek és Boldizsárnak (frat. Carn.) valamint Miklósnak és Jánosnak (frat patr.) az oklevél közepére (in principio seu capite ... litterarum ... depicta) festett címert adományozza és külön kegyként engedélyezi, hogy azt bárhol viselhetik. Hitelesített másolat 1739/1721., az eredeti: DL 107361 - Regeszta forrása: OL regeszta (K)is Péter ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107361
Date: 1430-07-11
AbstractBécs, III. a. Margarite. Zsigmond király Jablonowcz-i Buthor Balázs fia Gáspárnak érdemeiért címert adományoz. Eredeti, hártya, rózsaszín-nyersszín selyemzsinóron titkos pecsét. - Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107362
Date: 1439-06-15
AbstractAlbert király Vdyche-i Antal fia Imre és Jablonowe-i Bwthor Balázs,valamint ez utóbbinak Gáspár, Menyhért és Boldizsár nevű fiai kérésére újadományképpen nekik adományozza Vdyche Trencsén megyei birtokot. ALBERT KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107362
Date: 1439-06-15
AbstractALBERT KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107365
Date: 1456-04-02
AbstractV. László király Jablonowe-i Bwthor Balázs fia Gáspárnak, Menyhértnek és Boldizsárnak adja újadomány címén Jablonowe, Marsfalwa, Mykozfalwa, Wasla és Iwassaw birtokokat és Plewnik, valamint Colchin birtokokon lévő részbirtokokat Trencsén megyében. - Szöveg alá nyomott felzetes pecsét nyoma. LÁSZLÓ 5 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107363
Date: 1456-04-02
AbstractV. László király megparancsolja a nyitrai káptalannak, hogy Jablonowe-i Buthor Balázs fia Gáspárt iktassa be Vdicza Trencsén megyei birtokba, amelyet Gáspár és testvérei Menyhért és Boldizsár eddig is bírtak. LÁSZLÓ 5 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107364
Date: 1456-04-02
AbstractV. László király megparancsolja a nyitrai káptalannak, hogy iktassssa be Jablonowc-i Buthor Balázs fia Gáspárt Jablonowc, Marsfalwa, Mykosfalwa, Kysterna, Waska, Quasow falvak teljes birtokába és Plewnik, valamint Kolochyn falvak részbirtokába, amely birtokokat Balázs és testvérei Boldizsár és Menyhért régtől fogva birtokolnak Trencsén megyében. LÁSZLÓ 5 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107363
Date: 1456-07-09
AbstractA nyitrai káptalan ünnepélyesen tanusítja, hogy a király parancsára Sulow-i Illés királyi ember Bolondocz-i János nyitrai éneklőkanonok, hiteles ember jelenlétében beiktatta Jablonowe-i Buthor Gáspárt, Menyhértet és Boldizsárt Trencsén megyei Vdicza birtokukba. - Vizfoltos. - Bordó-zöld selyemzsinór. NYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107364
Date: 1456-07-17
AbstractA nyitrai káptalan ünnepélyesen tanusítja, hogy a király parancsára Dryenowcz-i Ferenc királyi ember Bolondocz-i János nyitrai éneklőkanonok jelenlétében beiktatta Jablonowcz-i Gáspárt, Boldizsárt és Menyhértet Jablonowcz, Marsfalwa, Mykosfalwa, Kysterna, Waska, Quasow falvak teljes és Plewnik, valamint Kolochyn falvak részbirtokába. - Piros-zöld selyemzsinór. NYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107366
Date: 1492-12-24
AbstractA nyitrai káptalan tanusítja, hogy Bátori István országbíró Éva asszony Anczynger Simon felesége és Sook-i Pál leánya, valamint Borbála asszony Chorba Tamás özvegye és Sook-i János leánya közötti perben hozott ítéletlevele alapján Pazala-i Benedek királyi ember, a királyi kuria különleges kiküldötte Imre nyitrai kanonok, Gradna-i főesperes, hiteles ember jelenlétében beiktatta Éva asszonyt Felsewthrak és Naaghsook Nyitra megyei birtokaiba. - Hártya - Bordó-zöld selyemzsinór függőpecsét töredékkel – Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) NYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107370
Date: 1519-06-06
AbstractII. inter oct. Asc. Domini. A nyitrai káptalan előtt Podmaniczky Mihály 200 magyar aranyért Hrasso-i Bryganth György besztercei várnagynak adja Kyschernalehothka Trencsén megyei birtokát. II. Lajos király 1524. október 5-i átírásában. – Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi ) NYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107367
Date: 1520-06-11
AbstractBuda. II. p. Corporis Chr. Ujlaki Miklós országbíró előtt Zenthmaria-i Benedek és Marsofalu-i Marsoczky Zsigmond megegyeznek a magtalanul elhalt Hlynyczky János Hlynyk Turóc megyei birtokán, melyet Zsigmond Anna nevű nővérét feleségül veszi Benedek és augusztus 15-én 150 aranyforintot fizet Zsigmondnak a nevezett birtokért. II. Lajos király 1520. június 28-i átírásában. – Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) ÚJLAKI LŐRINC ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107367
Date: 1520-06-28
AbstractBuda. V. a. Visit. BMV. Lajos király Marsofalua-i Marsoczky János, Miklós, Péter, Illés, Mihály, György, Zsigmond kérésére átírja és jóváhagyja Ujlaki Miklós országbíró 1520. június 11-i oklevelét. Eredeti, hártya. Lila-piros-fehér selyemzsinóron a titkospecsét töredéke.– Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) LAJOS 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107368
Date: 1522-04-11
AbstractVI. p. Iudica. II. Lajos király megparancsolja a nyitrai káptalannak, hogy Rasso-i Bryganth Györgyöt iktassák be Podmaniczky Mihály Malacherna és Lehothka Trencsén megyei birtokába. A nyitrai káptalan 1522. május 20-i átírásában.– Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) LAJOS 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107368
Date: 1522-05-20
Abstract16. d. II. p. Inv. Crucis. A nyitrai káptalan ünnepélyesen tanúsítja, hogy a király parancsára Zalws-i János királyi ember Baan-i Vencel nyitrai éneklőkanonok jelenlétében beiktatta Bryganth Györgyöt a név szerint megnevezett szomszédok jelenlétében Malacherna és Lehothka Trencsén megyei birtokokba. Eredeti, hártya, kék selyemzsinór.– Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) NYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107372
Date: 1523-10-29
AbstractV. p. Simon et Iude. Azonos a DL 107369 számú oklevéllel. II. Lajos király 1526. május 29-i átírásában.– Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) NYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107369
Date: 1523-10-29
AbstractV. p. Simon et Iude. A nyitrai káptalan előtt Ilona asszony More Mihály felesége, Sook-i János fia Pál Éva leányának a leánya rokonságukra való tekintettel Marsowczky Zsigmondnak, Jánosnak (?), Illésnek, Miklósnak, Péternek, Mihálynak és Györgynek eladja 150 aranyforintért Felsewsook és Felsewatthrak Nyitra megyei birtokait. Eredeti, hártya, vízfoltos. Kék selyemzsinórral.– Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) NYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107370
Date: 1524-06-17
AbstractVI. p. Viti et Modesti. A turóci konvent előtt Pocharowalehothka-i Karthwz László Pocharowalehothka-i birtokát átadja vejének Bryganth Györgynek és leányának Dorottyának. II. Lajos király 1524. október 5-i átírásában.– Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) TURÓCI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107370
Date: 1524-10-05
AbstractBuda. IV. p. Francisci. A király Hrasso-i Bryganth György vágbesztercei kapitány kérésére átírja a nyitrai káptalan 1519. június 6-i és a turóci konvent 1524. június 17-i oklevelét. Eredetiről készült fénykép.– Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) LAJOS 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107371
Date: 1524-10-05
AbstractBuda. IV. p. Francisci. II. Lajos király megparancsolja a turóci konventnek, hogy Rasso-i Bryganth Györgyöt és rokonait iktassa be Kyschernalchotka és Pocharowalchotha Trencsén megyei birtokokba. A utóci konvent 1525. február 5-i átírásában.– Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) LAJOS 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107371
Date: 1525-02-05
Abstract2. d. 16. d. Fabiani et Sebastiani. A turóci konvent ünnepélyesen tanúsítja, hogy Myttha-i Ferenc királyi ember Pál hiteles ember jelenlétében beiktatta Bryganth Györgyöt, Beszterce várnagyát és fiait, Gábort és Lászlót Pocharowalchocha és Kyschernalchocka birtokokba. Eredeti, hártya, fehér-kék zsinór. - Regeszta forrása: OL regeszta (Érszegi) TURÓCI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)