useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondMiskey család (Q 248)
A preface will be available soon.
Charter: 90606
Date: 1390-03-06
AbstractNYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90607
Date: 1401-00-00
AbstractORSZÁGNAGYOK

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90608
Date: 1405-08-26
AbstractSÁGI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90609
Date: 1412-02-12
AbstractSÁGI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90610
Date: 1434-02-19
AbstractBuda. 38. d. termini prenotati. Pálóczi Máté országbíró Palasth-i Pasca fia Simon fiai: Egyed, Demeter és János, valamint Palasth-i Pasca fia György perét Kowar-i Pál mester fiai: László és János, valamint Zemered-i Erdes Miklós ellen Lythwarth alio nomine Alsopalasth Hont megyei birtok tárgyában az ország főpapjai és bárói meghagyásából Vízkereszt nyolcadáról elhalasztja Szent György nyolcadára (máj. 1.). Eredeti, papír, a hátoldalon rányomott pecsét nyoma. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) PÁLÓCI MÁTÉ ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90612
Date: 1434-06-01
AbstractBuda. 32. d. termini prenotati. (Pálóczi Máté országbíró) (Palasth-i) Egyed, Demeter ... Palasth-i Pasca fia György perét (Kowar-i) László és János, valamint Zemered-i Erdews Miklós ellen ... warth alio nomine Alsopalasth Hont megyei birtok ügyében Jakab apostol nyolcadára (aug. 1.) halasztja. Eredeti, papír, kb. 1/3-a hiányzik, a hátoldalán rányomott pecsét nyoma. Vö. DL 90610. A halasztás eszerint Szent György nyolcadáról történt. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) PÁLÓCI MÁTÉ ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90611
Date: 1434-06-01
AbstractBuda. 32. d. termini prenotati. Pálóczi Máté országbíró Palasth-i Simon fiai: Egyed, Demeter és János, Palasth-i György fia István fia János és Paska fia György perét Kowar-i Pál mester fiai: László és János, valamint Zemered-i Erdews Miklós ellen a Hont megyei Thamasynyclosfelde birtok tárgyában a főpapok és bárók meghagyásából elhalasztja Szent György nyolcadáról (máj. 1.) Jakab apostol nyolcadára (aug. 1.). Eredeti, papír, a hátoldalon rányomott pecsét töredékei. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) PÁLÓCI MÁTÉ ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90613
Date: 1435-05-06
AbstractBuda. 45. d. termini prenotati. Báthori István országbíró Palasth-i Simon fiai: Egyed és Demeter perét Kowar-i Pál mester fiai: László és János ellen Lythwarth alio nomine Alsopalasth Hont megyei birtok tárgyában böjtközépről (márc. 23.), amelyre Vízkereszt nyolcadáról az országlakók összes királyi kúriabeli pereit halasztották, Jakab apostol nyolcadára halasztja a felek prókátorainak, Kyrthes-i Gergelynek és Tergebech-i Mihály fia Jánosnak a kérésére. Eredeti, papír, a hátoldalon zárópecsét nyoma. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90614
Date: 1435-11-13
AbstractBuda. 39. d. termini prenotati. Báthori István országbíró megbírságolja Kowar-i Pál mester fia Lászlót, aki nem jelent meg előtte Szent Mihály nyolcadán, noha perbeli ellenfele: Palasth-i Simon fia Egyed a maga és fivére, Demeter nevében 38 napig várt rá. A per a felek között a Hont megyei Lythwart más nevén Alsopalasth birtok tárgyában folyik. Eredeti, papír, a hátoldalon zárópecsét nyoma. A hátoldalon a per menetére vonatkozó feljegyzés. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90615
Date: 1435-11-14
AbstractBuda. 40. d. termini prenotati. Báthori István országbíró meghagyja a sági konventnak, hogy Kovar-i Pál mester fia Jánost, aki Szent Mihály nyolcadán (okt. 6.) nem jelent meg előtte, idézze meg Vízkereszt nyolcadára (jan. 13.) Palasth-i Simon fia Egyed és fivére, Demeter ellen a Hont megyei Lythwarth más néven Alsopalasth birtok tárgyában. Pyr-i György és Márk fia Miklós, Tur-i László, Kerekgardon-i János, Daras Péter királyi ember. Eredeti, papír, a hátoldalon rányomott pecsét maradványa. A hátoldalon a per menetére vonatkozó feljegyzés. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90616
Date: 1435-12-31
Abstract3. d. evoc. prenotati. A sági konvent jelenti Pálóczi Máté nádornak, hogy Syrak-i Márton királyi ember és Péter pap, a sági konvent hiteles embere dec. 29-én Palasth birtokon Palasth-i Egyedet és Demetert megidézték Kowar-i Pál mester fiai: László és János ellen Vízkereszt nyolcadán (jan. 13.). Eredeti, papír, a hátoldalon zárópecsét nyoma. A hátoldalon perbeli feljegyzés. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) SÁGI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90617
Date: 1437-11-09
Abstract15. d. congreg. nostre. Hédervári Lőrinc nádor a Bars megyének Bars falu közelében okt. 26-ára egybehívott közgyűléséből tanúsítja, hogy Manya-i László panaszt emelt a közgyűlésen Setethkwth-i András ellen, hogy elfoglalta a Bars megyei Setethkwth birtok felét, András azonban a közgyűlésen nem jelent meg, ezért a nádor megbírságolja. Eredeti, papír, a hátoldalon zárópecsét nyoma.– Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) HÉDERVÁRI LŐRINC NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90618
Date: 1467-12-12
Abstract(Mátyás király) meghagyja a (sági konventnek), hogy (Orsolya, Iwanczfalwa-i Gergely deák feleségének) Palasth, Eghazasnyenye, Nemchen ..... Bars megyei birtokok jogtalan elfoglalása miatt Palasth-i János és társai ellen emelt panaszát vizsgálja ki, majd idézze meg Palasth-i Jánost és társait Vízkereszt nyolcadára (jan.13.) a személyes jelenlét elé. MÁTYÁS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90618
Date: 1467-12-24
AbstractA (sági konvent) jelenti (Mátyás királynak), hogy Demyend-i Zsigmond királyi ember dec.21-én Hont és Bars megyékben a királyi parancslevélben leírt panaszt kivizsgálta és jogosnak találta, majd Palasth-i Jánost, Esztergomi András fia Pétert, az említett János fiait, feleségét, a Péter feleségét Palasth birtokon megidézte a személyes jelenlét elé vízkereszt ynolcadára (jan.13.) - Szakadt, csonka - A hátoldalon zárópecsét maradványa. SÁGI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90619
Date: 1473-05-17
AbstractII. p. Sophie vidue. A sági konvent előtt Vnyan-i János fiai: András és László, akiknek anyja Warad-i László lánya, Anglis volt, tiltakoznak az ellen, hogy a néhai Kowar-i Bereck őket öröklési jogon megillető birtokait, a Hont megyei Kowar, KKTherbegecz, Bathorfalwa, Zemered, Zazd birtokokat ugyanis, Mátyás királytól új adomány jogcímén Kenderes-i Balázs megszerezte, és amiatt is, hogy Kowar-i Bereck apja, László a birtokokról Kenderes-i Balázs és Kowar-i Simonkó javára bizonyos bevallást tett, amire támaszkodva Balázs és Simonkó a birtokokat maguknak igyekeznek megszerezni. Papír. Ragasztott. A hátoldalon rányomott pecsét nyoma. SÁGI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90620
Date: 1481-12-22
AbstractGuti Ország Mihály nádor meghagyja a sági konventnak, hogy Felsewpalasth-i Tamás és Péter panaszát, miszerint Palasth-i Wythez Demeter fia István és Palasth-i László a Felsewpalasth, Drenow, Sember, Wchapalasth Hont megyei, Walth Nógrád megyei birtokokra vonatkozó okleveleiket többszöri kérésük ellenére sem akarják átadni, vizsgálja ki, majd Istvánt és Lászlót idézze meg a panaszosok ellen Vízkereszt nyolcadára /1482. jan. 13./ a nádor elé. ORSZÁG MIHÁLY NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90620
Date: 1481-12-31
AbstractA sági konvent jelenti Guti Ország Mihály nádornak, hogy Inanch-i Domonkos királyi ember és a sági konvent hiteles embere dec. 29-én kivizsgálták a nádori parancslevélben foglalt panaszt, majd Palasth-i Wythez Istvánt és Palasth-i Lászlót Pa/lasth/ birtokon megidézték a nádor elé Vízkereszt nyolcadára /1482. jan. 13./ Szakadozott papíron, kisebb hiánnyal. A hátoldalon zárópecsét töredékei. A hátoldalon rövid perbeli feljegyzés. SÁGI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90621
Date: 1482-03-17
AbstractGuti Ország Mihály nádor meghagyja a garamszentbenedeki konventnek, hogy a nyitrai káptalan Zwlocz nevű Nyitra megyei birtokát határolja meg. - Elefanth-i Benedek, Nagkeresken-i Thwroczy Benedek, NagEmewke-i Weres Miklós, Nagemewke-i Zobonya Miklós, Kyskeresen-i Antal, Mihály és Tamás, Babyndal-i János deák, Kyspogron-i Balázs és János, Kyslapas-i János királyi ember. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) ORSZÁG MIHÁLY NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90621
Date: 1482-04-22
Abstract(8. d. execuc. premiss.) A garamszentbenedeki konvent jelenti Guti Ország Mihály nádornak, hogy Nagkeresken-i Thwroczy Benedek nádori ember és konvent hiteles embere ápr.15-én meg akarta határolni Zwlocz birtokot a nyitrai káptalan számára, de Chermen-i PÉter és felesége Ilona nevében Máté familiáris, NagApon-i György pedig személyesen ellenmondtak, így megidézték őket a nádor elé Szent György nyolcadára (máj.1.).- Papír - Hátoldalán z.p.nyoma - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) GARAMSZENTBENEDEKI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90622
Date: 1486-05-03
AbstractA garamszentbenedeki konvent előtt Balwan-i László Esztergomi (de Strigonio) Andrasa Péter és fia, Flórián, valamint Palasth-i Kristóf, Gergely deák, Pál és Miklós (?) nevében eltiltja Balog-i Jánost és Palasth-i Pétert a néhai Palasth-i János fiai: Mátyás és Péter Palasth, Nyenye Hont megyei, Nempchen Bars megyei birtokokon lévő részei megszerzésétől és birtoklásától, Mátyás királyt pedig a birtokok eladományozásától. - Papír, több darabban - A hátoldalon rányomott pecsét töredékei – Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) GARAMSZENTBENEDEKI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90623
Date: 1504-12-29
AbstractULÁSZLÓ 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90623
Date: 1505-02-13
AbstractA sági konvent jelenti II.Ulászló királynak, hogy Palasthy Lázár királyi ember és a sági konvent hites embere jan. 29-én el akarták végezni a királyi parancsban elrendelt beiktatást, de Palasth-i Tamás, Balázs és Palasth-i ... felesége, Ilona ellentmondtak, így megidézték őket Szent György nyolcadára a személyes jelenlét elé. - Szakadozott papíron - Hátoldalon z.p.töredékeivel – Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) SÁGI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90624
Date: 1505-03-18
AbstractPerényi Imre nádor meghagyja a sági konventnek, hogy Rakoncza-i János mestert és fivéreit iktassa be a Palasth-i nemesi udvarház felébe, a Palasth-i és EghazasNyenye-i (Hont m) és Nemchen-i (Bars m) birtokrészekbe, amelyek a néhai Andrassa Péteré voltak, zálogjogon. - Palasth-i Lázár, Sypyk-i László és Péter, Palasth-i Balázs és András nádori ember. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) PERÉNYI IMRE NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90624
Date: 1505-03-18U
AbstractSÁGI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90625
Date: 1508-01-20
AbstractEsztergomi /de Striginio/ Andrassa Péter fia ......... deák elzálogosítja Hont megyei .......... nemesi /udvarházát/ a hozzátartozó jobbágyokkal együtt, valamint Bars megyei Nempczen-i jobbágyait Rakoncza-i ....... János deáknak 100 forintért, amely összegből 25 forintot már felvett tőle, a többit János deák Szent Györgyig /?/ tartozik megadni. - Csonka, kb. 1/3-a hiányzik. - Az oklevél szövege alá nyomott papírfelzetes pecsét. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi). ANDRASSA PÉTER F DEÁK MAGÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90626
Date: 1510-04-08
AbstractII. p. Quasimodo. Az esztergomi káptalan előtt Palasth-i András deák a maga és felesége: Orsol, valamint fia, Benedek nevében Kezyholcz-i Dacho László fia Tamást eltiltja Hont megyei Kezyholch, Lam, Zwlam, Paloytha, Kelenyen, Lehothka nevű birtokai elidegenítésétől, Kezyholcz-i Dacho Lázárt pedig azok megszerzésétől és birtoklásától. Eredeti, papír, a hátoldalon rányomott pecsét nyoma.– Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) ESZTERGOMI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90627
Date: 1525-02-27
AbstractII. p. Mathie ap. A budai káptalan előtt Beryn-i András Kezyholcz-i Dacho György fia Lázár fiai: Demeter és János, valamint Palasth-i Péter és Kezyholcz-i Dacho György lánya, Margit lánya, Skolasztika nevében eltiltja Palasth-i Andrást és fiát: Benedeket, valamint Kezyholcz-i Dacho Péter fia Mátyást, hogy a Hont megyei Lehothka pusztán levő részüket elidegenítsék, Pál bozóki prépostot és a bozóki konventet pedig, és mindenki mást is a birtokrész megszerzésétől, II. Lajos királyt a birtokrész eladományozásától és elidegenítése jóváhagyásától. Eredeti, papír, a hátoldalon rányomott pecsét töredéke.– Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) BUDAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90628
Date: 9999
AbstractGARAI LÁSZLÓ MACSÓI BÁNHARAPKOI BOTOS ANDRÁS MAGÁNBOTOS ANDRÁS /HARAPKOI/ MAGÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)