useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondOrsich család (Q 253)
A preface will be available soon.
Charter: 49381
Date: 1412-11-01
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49379
Date: 1412-12-11
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49382
Date: 1412-12-13
AbstractCSÁZMAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49379
Date: 1413-11-01
AbstractMONOSZLÓI CSUPOR PÁL SZLAVÓN BÁNCSUPOR PÁL /MONOSZLÓI/ SZLAVÓN BÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49379
Date: 1413-11-19
AbstractZÁGRÁBI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49381
Date: 1421-07-01
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49381
Date: 1423-04-25
AbstractCSÁZMAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49487
Date: 1425-05-19
AbstractZÁGRÁBI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49385
Date: 1425-06-29
AbstractCILLEI HERMANN SZLAVÓN BÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49385
Date: 1425-07-18
AbstractZÁGRÁBI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49379
Date: 1425-07-27
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49372
Date: 1426-07-16
AbstractVASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49518
Date: 1428-07-06
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49518
Date: 1428-08-06
AbstractCSÁZMAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49441
Date: 1433-09-19
Abstractsabbato ante festum bti Mathei apli. Cillei Hermann, Zagoria grófja és Szlavonia bánja meghagyja a csázmai káptalannak, folytasson le vizsgálatot Raveni Myke fia Miklós, fia András panaszára, Polanyai Balázs fia Máté, Kőrős város bírája által elkövetett hatalmaskodások ügyében. (Teljes szöveg.) Átírva a csázmai káptalan 1433. szeptember 23-i oklevelében. - Regeszta forrása: OL regeszta CILLEI HERMANN SZLAVÓN BÁNCILLEI HERMANN ZAGÓRIA ISPÁN(JA)

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49441
Date: 1433-09-23
Abstracttertio die inquisitionis sc. feria secunda videlicet in festo bti Mathei apli. A csázmai káptalan jelenti Cillei Herman szlavon bán 1433. szeptember 19-én kelt parancsára, hogy vizsgálat által beigazolódott Raveni Myke fia Miklós, fia András panasza Rolanyai Balázs fia Máté és ennek fia Balázs által elkövetett hatalmaskodások tekintetében s ezért nevezetteket a bán elé idézte. (Teljes szöveg.) Papír, zárópecsét nyoma. - Regeszta forrása: OL regeszta CSÁZMAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49385
Date: 1434-07-24
AbstractZÁGRÁBI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49485
Date: 1434-11-26
AbstractZÁGRÁBI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49395
Date: 1438-01-13
AbstractZÁGRÁBI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49397
Date: 1439-01-14
AbstractPÉCSI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49387
Date: 1443-08-09
AbstractULÁSZLÓ 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49504
Date: 1446-10-09
AbstractHedrewara-i Lőrinc nádor bizonyítja, hogy előtte Jar-i Barocz Mihály zálogba adta saját és fiai részeit a zalamegyei Zenth Adrian és Chatar helységekben Haraszti Thapan Kelemen ítélőmesternek annak a 32 arany forintnak biztosítására, melyet a nevezett elzálogosító Harazth-i Thapan Kelemen Ítélőmestertől kapott kölcsön. HÉDERVÁRI LŐRINC NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49505
Date: 1446-10-12
AbstractTallowcz-i Franko, Cetinje comese, Dalmácia, Horvátország stb. bánja, a vasmegyei Zechen és Chazth birtokait a visszaváltásig elzálogosítja 60 arany forintért Harazth-i Thapan Kelemennek, országbírói ítélőmesternek. Tallóci Frank cetinjei ispánTallóci Frank dalmát bánTallóci Frank horvát bán

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49453
Date: 1447-08-19
AbstractKörös megye hatósága bizonyítja, hogy előtte Hathko-i Garazda Imre leánya: Anna más néven Erzsébet azért a több mint 60 arany forint segítségért, melyet neki részben, midőn a szlavóniai török pusztítás miatt teljes szegénységre jutott, részben mikor férjhez ment a fenti Garazda Imre fia: Máté a sajátjából adott, neki ajándékozza örök jogon Zuethkowch-ban levő kuriáját egy zsellérrel egyetemben. Függőpecsétje egy kis darabjával. KÖRÖS MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49506
Date: 1451-03-06
AbstractGara-i László nádor bizonyítja, hogy előtte Lwdbregh-i Chwz bán fia Miklós fia János fia: György azokért a szolgálatokért és pénzbeli támogatásért, melyeket neki Harazth-i Thapan Kelemen mester, országbírói és szlavóniai báni itélőmester tett, e Kelemen mesternek adományozta örök jogon a sopronmegyei Banladan és Magyarbaran falvait, melyeket e Kelemen az adományozó György atyai nagybátyja: András bevallásából már eddig is birtokolt. - Hajtásainál hasadozott. GARAI LÁSZLÓ NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49398
Date: 1452-05-04
AbstractA zalai konvent bizonyitja, hogy Kanizsai László fia Miklós ormanhidai, somogymegyei birtokrészét 50 forintért Chapy Tamás fia Andrásnak és László nevü fiának elzálogositotta. Papír. Hátlapra nyomott pecsét töredéke. ZALAI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49399
Date: 1452-06-12
AbstractA zalai konvent bizonyítja, hogy Kanizsai Imre a somogymegyei miháldi és ormanhidai birtokrészét 90 forintért elzálogosította Chapy Andrásnak, Ilona nevű feleségének és László nevű fiának. Papír. Hátlapra nyomott pecsét töredéke. ZALAI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49425
Date: 1452-06-27
AbstractPrezechnafői Gergely fia Benedek comes terrestris de .... Kemlek bizonyítja, hogy. Wzudowczi Egyed özvegye, Margit asszony és Mihály nevű fia bizonyos, a Prezechna mellett fekvő birtokát nyolc forintért eladta Mihály fia György és János fia Márton prezechnafői nemeseknek. PREZECHNAFŐI GERGELY F BENEDEK NAGYKEMLÉKI ISPÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49400
Date: 1453-02-17
AbstractA zalai konvent bizonyítja, hogy Chapy Tamás fia Máté, anyja, Margit asszony nevében is azokat a somogymegyei ladi, zolnai és szentmihályi birtokrészeket, amelyeket 20 forintért Boldogasszonyfalvai Simon özvegyétől, Margit asszonytól és Péter nevű fiától valamint rokonaiktól vettek zálogba, ugyancsak 20 forintért Chapy Tamás fia Andrásnak Ilona nevű feleségének és László nevű fiának adja zálogba. - Hátlapra nyomott pecsét nyoma. ZALAI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49403
Date: 1453-03-27
AbstractA zalai konvent privilegiális formában bizonyítja, hogy Kanizsay János fia Imre, rokonai: Kanizsay László fiainak, Lászlónak és Miklósnak a nevében is, minthogy ő a Chapy Andrásnak elzálogosított somogymegyei miháldi és ormánhidai birtokrészeket a visszaváltás ideje előtt birtokába vette s ezért őt Chapy András perbehívta, teljes ormánhidai és miháldi birtokrészét 500 forintért eladta Chapy Andrásnak, Ilona nevű feleségének és László nevű fiának. - Függő pecsét. ZALAI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)