useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondRudnay család (Q 162)
A preface will be available soon.
Charter: 95604
Date: 1234-00-00
AbstractESZTERGOMI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95598
Date: 1264-00-00
AbstractESZTERGOMI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95599
Date: 1271-00-00
AbstractISTVÁN 5 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95599
Date: 1272-11-07
AbstractLÁSZLÓ 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95601
Date: 1278-07-31
AbstractNYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95602
Date: 1285-00-00
AbstractLÁSZLÓ 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95600
Date: 1285-09-02
AbstractNYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95603
Date: 1294-04-24
AbstractNYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95603
Date: 1294-04-29
AbstractLODOMÉR ESZTERGOMI ÉRSEK

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95604
Date: 1298-10-03
AbstractESZTERGOMI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95605
Date: 1299-00-00
AbstractNYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95610
Date: 1318-00-00
AbstractKÁROLY 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95606
Date: 1319-09-04
AbstractNYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 104839
Date: 1319-11-17
AbstractNYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95610
Date: 1327-00-00
AbstractKÁROLY 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95607
Date: 1330-12-06
AbstractNYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95608
Date: 1334-04-26
AbstractNYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95609
Date: 1339-06-01
AbstractVÁCI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95610
Date: 1340-02-04
AbstractPÁL ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95611
Date: 1346-09-30
AbstractA nyitrai (Nitriensis) káptalan Mátyás komáromi (Kamariensis) főesperes, nyitrai kanonok nevében káplánja, István pap nyugtatja Gyuek-i nembeli Elleus fia Miklóst bizonyos károk, jogtalanságok és sebzések felől, felvevén tőle bizonyos pénzösszeget és egymást kölcsönösen testvérrekké fogadják, kölcsönös védelmet ígérve egymásnak. Datum in crastino festi beati Michaelis archangeli, anno Domini M-mo CCC-mo XLmo sexto. Eredeti, papíron, hátlapján zárópecsét nyoma. – Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy) NYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95612
Date: 1348-05-20
AbstractA nyitrai (Nitriensis ) káptalan előtt Athlyk fia Tamás Kereztwr-i cseh és fia Miklós a Nyitra megyei (Nytriensi) Kuzdench birtokot 31 bécsi (Vyennensium) márkáért másik fia Athlyk hozzájárulásával eladják Kerewzegh-i Lukács fia Egyednek. Datum feria tertia proxima ante festum beati Vrbani pape, anno Domini M-o XLmo octavo, magistro Johanne lectore ecclesie nostre existente. Eredeti, felül ABC betükkel cirografált hártya oklevél, függőpecsétje. – Regeszta forrása: OL regeszta NYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95613
Date: 1348-11-15
AbstractA nyitrai (Nittriensis) káptalan előtt a Dyuek-nembeli nemsek: Elleus fia Miklós, testvére Elleus nevében, Nesteus fiai: Lesták, János és Zomor, ezen Nesteus fia Mokou fia László nevében is, Jouka fiai: János, Lőrinc és Bálint, János fia Miklós, Chorba Tamás fiai: Egyed és Péter, Mihály fiai: Miklós, István, Iwan, János, Péter és Mihály Terestyan testvérének, Tamásnak fiai: István, János és Lőrinc megosztoznak birtokaikon oly képpen, hogy a Dyuek-ben lévő Wyfalu, Rudna birtok malommal és Leschen birtok Dyuek-ben Jouka fiainak és János fia Miklósnak jut, Bossan birtokrész, melyet eddig Joka fiai és János bírtak, Fyatlan Tamás másfél fükötélnyi földjével Bossan mellett, a Bossan-i rész, melyet Elleus fiai: Miklós és Elleus bírtak a Nitra folyó két partján a Bebre patakig, a malommal együtt és Fyathlan Tamás egy fükötélnyi részével Joukuth mellett és az Egyházasdivéki (in Dyuek ecclesiasticali) rész Elleus fiainak jut, a Bossan-i, eddig Nezteus fiai: Lesták, Mykou, Zomor és János és Mokou fia László által bírt rész a Nitra folyó két partján a Bebre patakig, Fyathlan Tamás másfél fükötélnyi részével Jouka fiai, János fia Miklós és Chorba Tamás fiai földje között a Nitra folyón át a Bezthurche patakig, Jokuth birtok Dyuek-ben, ahogy Nezteus bírta, Prouna birtok három része Boymoch felett Nezteus fiainak és Mokou fia Lászlónak, a Chorba Tamás által Egyházasdivéken bírt rész, malommal, Lomnycha birtokkal, mely János fia Miklósé, a Fyathlan Tamás Bossan-i, egy fükötélnyi részével a Nitra folyón túl, a Bezturche patakig és Fyathlan Tamás egész Dyuek-i része, melyet Egyed és Péter bírtak, nekik jut, a Mihály és Tamás fiai által eddig bírt Bossan-i rész a Nitra folyó két partján a Bezthurche patakig, Diuek-ben Terestyen Tornya, Terstyenfalua és Lomnycha malommal, Prouna-ban, a Boymoch feletti negyed Mihály és Tamás fiainak jut. Datum sabbato proximo ante octavas festi beati Martini confessoris, anno Domini millesimo CCC-mo XLmo octavo. Eredeti, hártyán, hátlapján pecsét nyoma. – Regeszta forrása: OL regeszta NYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95614
Date: 1348-12-05
AbstractA nyitrai (Nitriensis) káptalan előtt a Dyuek-nembeli Jouka fiai: János, Lőrinc és Bálint, valamint János fia Miklós megosztoznak birtokaikon oly képpen, hogy Rudna birtok Diuek-ben két malommal, a Feljete Erdeu nevű nagy erdővel, a mege-n belül levő összes haszonvételeivel Jouka fiainak, Wyfalu birtok Dyuek-ben malommal és a Liget nevű erdővel és Lesthen birtok Dyuek-ben Miklósnak, Dysbossan birtok fele Jouka fiai kuriájával, Madach, Mykus és Iwanka jobbágyok telkeivel Bossan mellett, Turch, Petrik telke Jouka fiainak, a Nitra folyó melletti, korábban Delzegh által lakott telek Dénes, Mikch és István jobbágyok telke Bossan-on, a Pasyth nevű gyep Miklósnak jutnak. Datum feria sexta proxima ante festum beati Nicolai confessoris, anno Domini millesimo CCC-mo XLmo octavo. Eredeti, hártyán, hátlapján pecsét nyoma. – Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy) NYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95615
Date: 1354-12-02
AbstractBuda. Drugeth Miklós országbíró és Turuch megyei ispán a Dyuek-i Jouka fia Lénárt és János fia Miklós által Jouka fiai: János és Imre, Heym fiai Benedek fia Miklós, Leloch-i Valkan fia Miklós és Jokwth-i Nesthos fia Zumur ellen indított pert gyertyaszentelő nyolcadára (febr. 9.) halasztja. Datum Bude, octavo die termini prenotati (in quindenis festi beati Martini confessoris) anno Domini M-o CCC-mo Lmo quarto. Eredeti, papír, hátlapján zárópecsét nyoma. – Regeszta forrása: OL regeszta DRUGET MIKLÓS ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95616
Date: 1355-03-18
AbstractA Nyitrai (Nitriensis) káptalan előtt Bossan-i Nezteus fia, János Bossan-i, keletről Mihály fia, Miklós, nyugatról Jouka fia, János földjével szomszédos birtokrészét 6 évre elzálogosítja Jouka fia, fenti Jánosnak 5 bécsi (Vyennensium) széles márkáért. Datum feria quarta proxima post dominicam Letare, anno Domini M-mo CCC-o L-mo quinto. Eredeti, hártyán, hátlapján pecsét nyoma. – Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy) NYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95617
Date: 1355-04-25
AbstractEsztergom. Domokos, az esztergomi (de Strigonio) Szent Tamás-egyház prépostja, Miklós, esztergomi (Strigoniensis) érsek vikáriusa előtt Benynchi-i Tamás fia, András fia, Antal tiltakozik az ellen, hogy Farkas fia János fiai: Lukács és Miklós az anyjuk, fenti András nővére bírói úton megnyert leánynegyedét idegeneknek akarják elidegeníteni, eltilt továbbá mindenkit a birtokrész megszerzésétől. Datum Strigonii, secundo die festi beati Georgii martiris, anno Domini M-o CCC-mo Lmo quinto. Eredeti, hártyán, hátlapján zárópecsét nyoma. – Regeszta forrása: OL regeszta DOMOKOS ESZTERGOMI VIKÁRIUS

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95618
Date: 1355-07-18
AbstractA nyitrai (Nitriensis) káptalan előtt Dyuek-i Jouka fiai: János és Lőrinc megosztoznak birtokaikon oly képpen, hogy Bossan birtok és Rudna-n Dénes két kúriája Lőrincnek, Rudna pedig a két kúria kivételével Jánosnak jut, a nagy erdő közös marad, a Kysbossan-i Mihály fia, Miklós által nekik elzálogosított Dyuek-ben lévő rész Jánosnak jut, a Bossan-ban lévő három zálogos részbirtokot ketté osztották. Datum secundo die beatorum Zoerardy et Benedicti martiris, anno Domini M-o CCC-o Lmo quinto. Eredeti, hártyán, hátlapján pecsét nyoma. – Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy) NYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95619
Date: 1357-11-13
AbstractA zobori (de Zuburio) konvent előtt Kereztur-i Athlyk fia Tamás fiai: János, Byzench-i plébános és Athlyk, minthogy a Zentmaria-i Tamás fia, Zekul György mesternek 50 márkáért elzálogosított Kereztur birtokot nem tudják kiváltani, mint ahogy nővérüknek, Margitnak, fenti György feleségének és fiának a nyitrai (Nitriensis) káptalan előtt eladták, eladják fenti Györgynek oly feltétellel, hogy ha Margit és utódai kihalnának, visszaválthatják, ha pedig György is kihalna, fizetés nélkül visszaszáll rájuk. Datum in die sancti Bricci confessoris, anno Domini Mmo CCCmo quingentesimo septimo. Eredeti, hártyán, hátlapján pecsét nyoma. (N. 18.) – Regeszta forrása: OL regeszta ZOBORI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95620
Date: 1358-10-13
AbstractA nyitrai (Nitriensis) káptalan bizonyítja, hogy amikor Jakab Nyitra megyei alispán és szolgabírák kérésére Móric fia Miklós megyei emberrel kiküldött Miklós karpap, káptalani kiküldött előtt Chermen-i János fiai: Tamás és Miklós a birtok feléből a leánynegyedet Fehér (albus) Márton leányának Kont Miklós nádor ítéletlevele értelmében a nádori ember és a fehérvári (Albensis) káptalan kiküldötte jelenlétében ki akarták adni, Chermen-i Elleus kiskorú fia László nevében szolgája Nagy (Magnus) Miklós eltiltotta Miklós fiait a leánynegyed kiadásától, azon a címen, hogy azokkal még nincs megosztozva. Datum in predicto festo beati Colomanni martiris, anno Domini Mo CCCo Lmo octavo. Eredeti, papíron, hátlapján pecsét nyoma. – Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy) NYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95621
Date: 1359-04-09
AbstractA zobori (de Zuburio) konvent a Kereztur-i Athlyk fia Tamás fia János Byzench-i plébános által képviselt Zekul György felesége és fia Péter részére átírja saját, 1358. május 27-én kelt, János által felmutatott oklevelét. Datum feria tertia proxima post dominicam Judica anno Domini M-mo CCC-mo Lmo nono. Eredeti, papíron, hátlapján pecsét nyoma. ZOBORI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)