useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondSigray család (Q 263)
A preface will be available soon.
Charter: 98387
Date: 1341-09-17
AbstractII. p. Exaltac. Crucis. A vasvári káptalan előtt Nagy (maior) Kwrug-i Simon fia Miklós tiltakozik az ellen, hogy apját, Simont Pál országbíró foglyul ejtette és arra kényszerítette, hogy Nogkurug birtokot adja át neki: Miklós eltiltja apját a birtok elidegenítésétől, Pál országbírót pedig annak birtoklásától. Eredeti, hártya, mellette XVIII. sz.-i egyszerű másolat, hátoldalon zárópecsét nyoma. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) VASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 98388
Date: 1350-02-15
AbstractBuda. 5. d. termini prenotati. Tamás országbíró a Kurug-i Simon fia Miklós által Nogmortun-i Lőrinc fia Nykul ellen a királyi kápolnaispán idézőlevelével indított per tárgyalását királyi parancsra február 11-éről Szent György nyolcadára (május 1.) halasztja. Eredeti, papír, mellette egy darab 18. századi másolat, hátoldalon zárópecsét töredékei. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) TAMÁS ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 98389
Date: 1350-05-08
AbstractBuda. 8. d. termini prenotati. Tamás országbíró a Kurungh-i Simon fia Miklós és Nogmortun-i Lőrinc fia Nykul között folyó per tárgyalását a bemutatott királyi halasztólevél alapján Szent György nyolcadáról (május 1.) két évvel elhalasztja. Eredeti, papír, szakadt, hátoldalon zárópecsét nyoma, mellette 18. századi egyszerű másolat. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) TAMÁS ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 98390
Date: 1350-07-02
AbstractVI. p. Petri et Pauli. A vasvári káptalan előtt Kurug-i Jakab fia Simon a maga és fia: Miklós nevében eltiltja Nogmortun-i Lőrinc fia Nykult a Mura melletti Nogkurug és V(er)boulch birtokok (Vas megye) eladásától, elzálogosításától, Olivér, királyi tárnokmestert és másokat pedig a birtokok megszerzésétől és birtoklásától. Eredeti, papír, elmosódott, hátoldalon zárópecsét töredékei, mellette egyszerű 18. századi másolat. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) VASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 98391
Date: 1351-05-08
AbstractBuda. 8. d. termini prenotati. Tamás országbíró a Kurugh-i Simon fia, Miklós és Nogmorton-i Lőrinc fia, Nykul mester között folyó per tárgyalását Szent György nyolcadáról (május 1.) Szent Jakab nyolcadára (aug. 1.) halasztja, minthogy Nykul prókátora kijelentette, urának a perben rokonai tanácsát is ki kell kérnie. Eredeti, papír, mellette 18. századi egyszerű másolat, hátoldalon zárópecsét töredékei. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) TAMÁS ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 98392
Date: 1352-01-20
AbstractBuda. 8. d. termini prenotati. Tamás országbíró a Kurugh-i Simon fia Miklós és Nogmortun-i Lőrinc fia Nykul közötti per tárgyalását a vízkereszt nyolcadáról (január 13.) Szent György nyolcadára (május 1.) halasztja a felek kívánságára, amennyiben időközben nem tudnának egymással megegyezni. Eredeti, papír, szakadt, részben elmosódott. Mellette egyszerű 18. századi másolat, hátoldalon rányomott pecsét töredéke. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) TAMÁS ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 98393
Date: 1353-03-19
Abstract21. d. termini prenotati. Tamás országbíró bírságban marasztalja el Nogmortun-i Lőrinc fia Niclinust, aki nem jelent meg előtte a Nogkorogh, Ladustinch, Vrbochareiche, Kerchyche birtokok miatt folyó perben, noha perbeli ellenfele, Simon fia Miklós böjtközéptől (febr. 27.) 20 napig várt rá oklevelei bemutatása végett. Eredeti, papír. Mellette egyszerű 18. századi másolat. Hátoldalon zárópecsét nyoma. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) TAMÁS ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 98394
Date: 1353-12-14
AbstractBuda - 8. d. termini prenotati. Tamás országbíró a Korongh-i Simon fia Miklós és Nogmorthun-i Lőrinc fia Nykul között Nogkorongh és Vrbochanraui (?) Vas megyei birtokok miatt folyó per tárgyalását Nykul más perbeli elfoglaltsága folytán Szent András nyolcadáról (dec. 7.) Vízkereszt nyolcadára (jan. 13.) halasztja. Eredeti, papír. Elmosódott írású. Mellette egyszerű 18. századi másolat. Hátoldalon zárópecsét töredék. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) TAMÁS ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 98395
Date: 1354-05-15
AbstractBuda - 8. d. termini prenotati. Druget Miklós országbíró a Korogh-i Simon fia Miklós és Nagmartun-i Lőrinc fia Miklós között a Vas megyei Nagkorongh és Wrbashanreui birtokok miatt folyó per tárgyalását királyi parancsra elhalasztja Szent György ünnepének 15. napjáról (máj. 8.) a királyi hadoszlás 15. napjára (aug. 23. után). Eredeti, papír. Mellette 18. századi egyszerű másolat. Hátoldalon zárópecsét töredékei. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) DRUGET MIKLÓS ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 98396
Date: 1355-02-10
AbstractDruget Miklós országbíró a Korogh-i Simon fia Miklós és Nogmortun-i Lőrinc fia Nykkul között folyó per tárgyalását Nogkorongh és Wrbashanreuy birtokok ügyében (Vas megye) a felek prókátorainak, ugyanis Tiborc fia Benedeknek és Miklós papnak a kérésére a királyi hadoszlás 15. napjáról (január 20.) elhalasztja Szent György nyolcadára (május 1.). (Dátum lehet: 1355. január 27. Buda. 8. d. termini prenotati.) Eredeti, papír, mellette XVIII. századi egyszerű másolat, hátoldalon záró pecsét töredékei. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) DRUGET MIKLÓS ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 98397
Date: 1355-05-08
AbstractVisegrád. 8. d. termini prenotati. Druget Miklós országbíró a Korogh-i Simon fia, Miklós és Nogmortun-i Lőrinc fia, Nykkul között Nogkorongh és Wrbazhanrewy, Vas megyei birtokok miatt folyó per tárgyalását a felek kívánságára Szent György nyolcadáról (máj. 1.) elhalasztja Jakab apostol nyolcadára (aug. 1.). Eredeti, papír, hátoldalon zárópecsét töredékei, mellette 18. századi egyszerű másolat. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) DRUGET MIKLÓS ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 98398
Date: 1356-05-08
AbstractVisegrád. 8. d. termini prenotati. Szécsi Miklós országbíró a Simon fia, Miklós, felperes, Nogmarton-i Lőrinc fia, Nykel mester, alperes között Nogkorungh és Vrbycharywy birtokok ügyében Szent György nyolcadára kitűzött oklevélbemutatást Nykel mester prókátora, Kozma fia, Bekeu kérésére elhalasztja Szent Mihály nyolcadára s egyben Nykelre 3 márka bírságot ró, Miklós 1 márka bírságát pedig megduplázza. Eredeti, papír, hátoldalon zárópecsét töredékei, mellette 18. századi egyszerű másolat. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) SZÉCSI MIKLÓS ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 98399
Date: 1356-12-02
Abstract8. d. quind. Martini conf. A vasvári káptalan tanúsítja, hogy Szécsi Miklós országbíró ítéletlevele értelmében Telekus-i Gergely fia, Baso és Reche-i Lökös, királyi emberek Bertalan mester, vasvári kanonok és Mihály, karbeli klerikus hiteles emberek jelenlétében nov. 25-én felosztották Korog-i Simon fia, Miklós és Nogmortun-i Lőrinc fia, Nykkul mester között Nogkorogh és Radistinch birtokokat a Nogkorogh birtokon levő Orbochanreuy nevű révvel együtt. Eredeti, papír, hátoldalon rányomott pecsét nyoma, mellette 18. századi egyszerű másolat. Részletes birtokosztály. Mura folyó, Zombathel-ről jövő magna via említése. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) VASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 98400
Date: 1413-11-19
AbstractVASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 98401
Date: 1425-03-25
AbstractHarazth Judica. Garai Miklós nádor felkéri a kapornaki konventet, hogy vizsgálja ki Korongh-i Miklós fia László, Miklós fia Miklós és Jakab fia György panaszát, amely szerint Szécsi Miklós megbízásából Kekenyes-i sive Zenthbalas-i Zabo dictus Imre Kerozeth Radosthynch-i és Druzeth Thysyna-i jobbágyok által a néhai Korongh-i Miklós Korongh-i házából 4 szalonnát és hájakat, valamint 18 ökröt vitetett el, ugyanők másodízben 16 ökröt hajtottak el Markosolch birtokra, Radozthynch-iak, Thysina-iak, Markosolch-iak, valamint Kekenyes-i sive Zenthbalas-i Zele dictus Jakab familiárisai harmadízben 14 ökröt hajtottak el ugyanonnan, ezenkívül a Mesynch-i Szűz Mária egyház Szentháromság ünnepe idején tartott búcsújakor a néhai Korongh-i Miklóst, aki búcsú elnyerése végett érkezett oda, szállásán Zenthbalas-i Móric, Alch János Zygeth-ről, Ewrizenthgyurgh-i Nagy (magnus) Mihály, Chalfa dictus Chernel Velemer-ről, Kamnik János, Druzeth és Korozeth már említett jobbágyok a szállásán halálosan megsebesítették; Korongh-i Miklós fia Miklós ellopott lova ügyében a kitüzött bírósági terminuson Kalozfalua-ra ment, hogy Kalozfalua-i Kaloz György igazságot tegyen, de Györgyöt nem találta ott, György jobbágyai viszont elfogták és csak három nemes kezesül állítása ellenében engedték el. Gyurgfalua-i Chepan István zalai alszolgabíró pedig látta ugyan a történteket, de ezekről a megyei törvényszéken tanuskodni nem akart s ezzel 50 márka kárt okozott Korongh-i Miklósnak. Átírva a kapornaki konvent 1425. május 10-én kelt oklevelében.– Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) GARAI MIKLÓS NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 98401
Date: 1425-05-10
Abstract5. d. inquis. A kapornaki konvent jelenti Garai Miklós nádornak, hogy Zenthgyurguelgh-i Bobis dictus János a konvent embere jelenlétében máj. 6-án Zala megyében vizsgálatot tartott a nádor parancslevelében foglalt panasz ügyében és ennek során a panaszt jogosnak találta. Eredeti, papírja foltos, mellette 18. századi egyszerű másolat, hátoldalon rányomott pecsét csekély töredéke.– Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) KAPORNAKI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 98404
Date: 1430-00-00
AbstractKorong-i Jakab fia György három Radozich-i telkét elzálogosítja Szombathelyi (de Sabaria) János plébános fivérének, Mihálynak 9 arany forintért. Eredeti, papír, szakadt, mellette 18.századi egyszerű másolat, szöveg alá nyomott gyűrűs pecsét, tanúk nevei. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) KORONGI GYÖRGY MAGÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 98402
Date: 1430-02-14
AbstractBuda, 33. d. termini prenotati. Pálóczi Máté országbíró bírságban marasztalja el Korongh-i György lányát, Ágotát, aki nem jelent meg előtte Vízkereszt nyolcadán, noha perbeli ellenfelének, Korongh-i Jakab fia Györgynek a prókátora, Koltha-i Móric 32 napig várt rá. Eredeti, papír, foltos, mellette 18. századi egyszerű másolat, hátoldalon zárópecsét nyoma. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) PÁLÓCI MÁTÉ ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 98403
Date: 1430-10-30
Abstract5. d. termini prenotati. A vasvári káptalan jelenti Zsigmond királynak, hogy Pálóczi Máté országbíró ítéletlevele értelmében Somoy-i András mester kúriai jegyző királyi ember október 16-án beiktatta Korongh-i Jakab fia Györgyöt a néhai Balaso fia György birtokrészébe tekintet nélkül ez utóbbi lánya, Ágota ellentmondására. Eredeti, papír, mellette 18. századi egyszerű másolat, hátoldalon zárópecsét nyoma. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) VASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 98405
Date: 1435-05-05
AbstractBuda. 44. d. termini prenotati. Báthori István országbíró tudatja a vasvári káptalannal, hogy Ágota, Gyrolth-i János felesége, Korongh-i Balase György lánya a király engedélyével perbe fogta Korongh-i Györgyöt a Korongh-i birtokrész miatt, amelyet korábban Korongh-i György perrel elnyert tőle, arra hivatkozva, hogy a birtokra való jogát oklevelekkel bizonyítani tudja. A per során a felek bejelentették, hogy egyezkedni kívánnak. A felek prókátorai, Gyrolth-i János és Koltha-i Bereck azt jelentették, hogy a létrejött egyezség értelmében a pert megszüntetik, Gy9örgy pedig a birtokrészt visszaadja Ágotának. Az országbíró tehét felkéri a vasvári káptalant, hogy helyezze vissza Ágotát a birtokba. Eredeti, papír, szakadozott, mellette egyszerű, 18. századi másolat, hátoldalon rányomott pecsét csekély töredékei. Királyi emberek: Myske-i Mihály, Azywelg-i Benedek, Gozthon-i Bed. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 98406
Date: 1439-06-09
AbstractA vasvári káptalan előtt Korongh-i Jakab fia György és Miklós fia László tiltakoznak amiatt, hogy mint hallották Harazth-i Tapan Kelemen deák és Lőrinc valamint Kisfalud-i Antal deák az általuk elővezetett alkalmas emberekkel együtt bevallást tettek a tiltakozók birtokrészeiről a maguk javára, bár a tiltakozók nem tettek és nem is szándékoznak bevallást tenni. - Hátoldalon rányomott pecsét maradványa. - Foltos. VASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 98407
Date: 1446-08-01
AbstractVASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 98408
Date: 1446-08-11
AbstractA vasvári káptalan jelenti az országnagyoknak, hogy Egerzeg-i Gergely nevű emberükkel Tamás vasvári őrkanonok júl. 27-én Korongh, Radoznich birtokokba, Verbochan pusztába, Verbochanzygethe sziget birtokába (Vas m) Harazthy-i Thapan Kelement és Lőrincet, Kysfalud-i Antalt visszahelyezték, tekintet nélkül Zeech-i János és Miklós, Boznich-i Kelemen, Mihály deák officiális és mások ellentmondására. - A hátoldalon zárópecsét nyoma. VASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)