useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondSiráky család (Q 264)
A preface will be available soon.
Charter: 95799
Date: 1265-00-00
AbstractISTVÁN IFJABB KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95800
Date: 1265-00-00
AbstractISTVÁN IFJABB KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95807
Date: 1295-00-00
AbstractSÁGI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95806
Date: 1295-00-00
AbstractSÁGI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95821
Date: 1303-04-04
AbstractESZTERGOMI KONVENT (KER)

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95801
Date: 1317-11-30
AbstractESZTERGOMI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95822
Date: 1339-01-20
AbstractKÁROLY 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95821
Date: 1339-01-20
AbstractKÁROLY 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95802
Date: 1339-01-20
AbstractKÁROLY 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95803
Date: 1352-07-11
AbstractTranslat. Benedicti. A váradi káptalan előtt Sándor bán fiának, Sándornak fia, László az Ugocsa megyei Kukynyes possessio felének rekompenzációja fejében, amely őt és az ugyanazon anyától született Ders fia, Bertalant egyforma jogon illette és László azt elidegenítette, átadta Bertalannak a Szabolcs megyei Becheradya possessiót annak minden tartozékaival egyetemben. Eredetiről készült fénykép. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) VÁRADI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95804
Date: 1356-05-13
AbstractVisegrád. VI. p. quind. Pasce. Bizonyságlevél arról az egyezségről, melyet Prebel-i Benedek fia, Miklós mester és Syrok-i Lőrinc fia, Péter név szerint felsorolt társaik nevében is egyrészről és anyjuk másrészről, a néhai Balázs által a Hont megyei Syrok, más néven Kezu possessióban bírt rész tárgyában kötöttek. Eredetiről készült fénykép, csonka szöveg. Első sora hiányzik, írása az olvashatatlanságig elhalványult. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) NAGYBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95830
Date: 1362-02-12
AbstractVÁCI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95821
Date: 1362-03-30
AbstractVisegrád, IV. p. Letare. Vilmos pécsi püspök, kápolnaispán és titkos kancellár kiadványa. Kezew-i Phile fia Domokos és Kezew-i Lőrinc fia Péter bemutatásában és részére privilégiális formában átírja I. Károly király 1339. január 20-i és az esztergomi keresztes kovnent 1303. április 4-i privilégiumait. A sági konvent 1390. október 7-i átírásából, Hédervári Lőrinc nádor 1437. május 29-i ítéletleveléből, fénykép. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) VILMOS PÉCSI PÜSPÖKVILMOS KÁPOLNAISPÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95807
Date: 1389-05-27K
AbstractSÁGI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95806
Date: 1389-05-27K
AbstractSÁGI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95821
Date: 1390-10-07
AbstractSÁGI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95808
Date: 1403-04-25
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95809
Date: 1409-03-31
AbstractGARAI MIKLÓS NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95810
Date: 1416-02-14
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95811
Date: 1418-11-12
AbstractBUDA VÁROS

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95812
Date: 1423-04-28
AbstractKassa, IV. p. Georgii. Zsigmond Király Mihálynak, Nógrád megye ispánjának. Lásd a DL 95808 jelzet alatt, ahol XVIII. sz. egysz. másolatban 1403. évi kelettel őriztetik. Eredetiről készült fénykép, erősen elhalványult, alig olvasható írás.- Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95813
Date: 1426-02-21
AbstractBuda. 40. d. oct, Epiphan. Kerekgede-i Themel fiai: Péter, János, Miklós és Tamás perét, melyet Chonthfalua-i Miklós fiai: László és másik László ellen Kwthaso possessió (Nógrád m.) határainak megállapításánál bejelentett ellentmondásuk miatt indítottak, a felek kívánságára Szent Mihály nyolcadára (okt. 6.) halasztja el Pálóci Mátyus országbíró, hogy közben Zelew-i János mester, országbírói protonotárius, közöttük a perben ZenthIuan és Kwthaso possessiók területén békés egyezséget hozzon létre. Eredetiről készült fénykép,.- Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) PÁLÓCI MÁTÉ ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95814
Date: 1427-06-20
AbstractKovár. VI. a. Nat. Joh. Bapt. Walth-i János fia, György, a maga, felesége Margit asszony - Syrak-i Chano leánya - meg név szerint felsorolt gyermekei nevében nyugtatja Mártont, aki nekik 13 forintot kifizetett. Eredetiről készült fénykép, olvashatatlanul elhalványult írás.- Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) GARAI MIKLÓS NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95816
Date: 1429-08-19
AbstractGyarmat, 12. d. f. II. a. Laurentii. Pálóci Mátyus országbíró nyugatja Liberche-i Zerechen Andrást, miután ez a Herkenye possessióban (Nógrád m.) lakos István fia Benedek királynéi jobbágy ellenében a neki megítélt tisztító esküt Gyarmat plébánia templomában letette arra vonatkozóan, hogy nem vitte el a jobbágynak 60 kapécia zabját. Eredetiről készült fénykép.- Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) PÁLÓCI MÁTÉ ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95815
Date: 1429-10-26
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95820
Date: 1433-00-00
AbstractISMERETLEN HITELESHELY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95817
Date: 1433-03-04
AbstractBuda. IV. p. Invocavit. Pálóci Mátyás országbíró bizonyságlevele arról a békés egyezségről, melyet a Csontfalvai és Kerekgedei család név szerint felsorolt tagjai a közöttük fennálló vitás ügyek elintézésére kötöttek és amelyben alávetették magukat négy tagú fogott bíróság Kutasso possessióban (Nógrád m.) meghozandó ítéletének. Teljes szöveg a váci káptalan 1437. július 26-i átírásából. Jobban olvasható szövegét l. a Dl 95819 jelzet alatt, az átíró kiadvány eredetije a Dl 95823 jelzet alatt. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) PÁLÓCI MÁTÉ ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95823
Date: 1433-03-04
AbstractBuda. IV. p. Invocavit. Pálóci Mátyás országbíró bizonyságlevele arról a békés egyezségről, melyet a Péter fia Jakab és a többi név szerint felsorolt Chonthfalua-i nemesek egy részről és ifj. Temmel fia Tamás meg a szintén név szerint felsorolt Kerekgede-i nemesek más részről a közöttük levő peres ügyekre vonatkozólag kötöttek, és amelyben alávetették magukat négy, név szerint megnevezett fogott bíró Kutasso possessióban (Nógrád m.) május 8-án a királyi kúriából kiküldendő királyi ember és a váci káptalan hites személye jelenlétében meghozandó ítéletének. Teljes szöveg a váci káptalan 1437. július 26-i átírásából, fénykép. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) PÁLÓCI MÁTÉ ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95818
Date: 1433-05-08
Abstract8. d. oct. Georgii. A sági konvent Zsigmond királynak. A Pálóci Mátyus országbíró ítéletlevelének végrehajtására a királyi kúriából kiküldött királyi ember és a hites személy jelentették, hogy a Syrak-i Chano Márton, felperes és Syrak-i Péter fia Lukács meg Chehy-i István fia Miklós, alperesek között vitás, Syrak possessio (Hont m.) határában fekvő Zelch határrész határait megjárták, szántóit 40, erdőit 64 királyi holdra becsülték, kaszálóit pedig 12 kaszára. Eredetiről készült fénykép, teljes szöveg. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) SÁGI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 95823
Date: 1433-05-22
Abstract15. d. 15. d. Georgii. A váci káptalan bizonyságlevele a Pálóci Mátyus országbíró kiadványában foglalt kompozíció végrehajtásáról és a két Kwthaso possessiónak a Chonthfalwa-i és Kerekgede-i, név szerint felsorolt nemesek közötti elkülönítéséről és az elválasztó határokról. Teljes szöveg a váci káptalan 1437. július 26-i átírásából, fénykép. Határleírás, határjelek, földrajzi nevek; királyi kúriából kiküldött királyi ember. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) VÁCI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)