useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondSzilvay család (Q 268)
A preface will be available soon.
Charter: 73445
Date: 1469-09-22
AbstractMátyás király (Hungarie et Bohemie etc) meghagyja a nyitrai (Nitriensis) káptalannak, hogy Bela-i Andrást és György, János, MIklós és Ambrus nevű fiát a trencsénmegyei (Thrincziniensis) Bela községnek Thwrna felé eső felébe, valamint a Belawyz-en lévő malom birtokába iktassa be. Kijelölt királyi emberek: Bela-i Imre vagy Balázs, Nasdragh-i László, Babronyk-i László. MÁTYÁS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 73445
Date: 1469-11-05
AbstractA nyitrai (Nirtiensis) káptalan bizonyítja, hogy Mátyás király 1469 szept.22-én kelt iktatóparancsa értelmében Bela-i Imre királyi ember és Buda-i Tamás mester kanonok okt.22-én a parancslevélben említett község (trencsénmegyei Bela) és malom birtokába Bela-i Andrást és György, János, MIklós és Ambrus nevű fiait ellenmondás nélkül beiktatták. A beiktatáson jelen volt szomszédok: Bela-i Benedek, Balázs és Tamás, Bobronyk-i György és László, Nadraga-i Mathiska, László, Péter és Jakab. - A privilegiális oklevelet a beiktatottak számára állította ki a káptalan. - Vörös zsinóron függő viaszpecsét. NYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 73446
Date: 1519-05-27
AbstractBuda - Bude, feria sexta ante dominicam rogacionum. II. Lajos király (Hungarie et bohemie etc) privilegialis formában Adamffalwa-i Szaniszlónak és Györgynek adományozza hű szolgálataik jutalmául a trencsénmegyei (Thrinchiniensis) Scedlyczna-n levő nemesi házat és curiát összes tartozékaival együtt, amelyet nevezett Szaniszló és György ősei is birtokoltak már. Ráírva: Commissio propria domini regis ad relacionem Francisci Aczeel regie majestatis secretary. Hártya, rányomott pecsét nyoma. Hátlapon: Regestrata folio ij Lxxxv In Anno etc 1519– Regeszta forrása: OL regeszta LAJOS 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 73448
Date: 1520-10-30
AbstractBuda. Bude, feria tercia ante festum omnium sanctorum. Lajos király (Hungarie et Bohemie) meghagyja a garamszentbenedeki (Sancti Benedicti de Jwxtagron) konventnek, hogy Adamffalwa-i Györgyöt és Szaniszlót nova donatio címén iktassa be a trencsénmegyei (Trinchinensis) Scedlyczna községben abba a nemesi házba és curiába, amelyet ők és elődeik már birtokoltak. Kijelölt királyi emberek: Zmozderkow Imre, Brynaczkow Pál, Adamffalwa-i István, Rozwaczky János. Átírta a garamszentbenedeki konvent 1520. november 27-i oklevelében. LAJOS 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 73447
Date: 1520-10-30
AbstractBuda. Bude, feria tercia ante festum beatorum omnium sanctorum. II. Lajos király (Hungarie et Bohemie etc) hű szolgálataik jutalmazásképpen Adamfalwa-i Szaniszlónak és Györgynek adományozza a trencsénmegyei (Trinchiniensis) Scedlyczna-n levő nemesi házat és kúriát összes tartozékaival együtt, amelyet nevezett Szaniszló és György, valamint őseik birtokoltak már, nova donacióként. Jobboldalt fent: Commissio propria domini regis. Hártya, rányomott vörös viaszpecsét. LAJOS 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 73448
Date: 1520-11-27
AbstractGARAMSZENTBENEDEKI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)