useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondTomcsányi család (Q 274)
A preface will be available soon.
Charter: 90540
Date: 1266-08-06
AbstractBÉLA 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90540
Date: 1278-00-00
AbstractLÁSZLÓ 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107810
Date: 1327-01-31
AbstractKÁROLY 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107811
Date: 1338-08-22
AbstractTURÓC MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90540
Date: 1364-10-21
AbstractVisegrád. 16. d. oct. Mich. arch. Bebek István országbíró tanúsítja, hogy a Sarnolchamelleke-i Bodor fia Péter mint felperes, Nadaser-i András fiai: Benedek, István, Mátyás, Bertalan, Márton, Mátyás fia Albert és Polereka-i Ábrahám fiai: György és Tamás mint alperesek közötti per során mindkét fél 70-70 hold földet követelt a másik féltől Sarnouchamelleke birtok és Madaser birtok határának bejárása során a felperes IV. Béla király, az alperesek IV. László király oklevelére támaszkodva. A Bodor fia Péter által követelt földre nézve az országbíró az alpereseknek egyikük által harmadmagával leteendő esküt ítélt. Ezt Madaser-i András fia Márk a Zork faluból való Pál fia Péterrel és a Gyulafolua-i Mykou fia Pállal szeptember 15-én le is tették, majd a királyi emberek kijelölték a föld határait és azt Nadaserhez csatolták. Az országbíró a turóci konvent erről szóló oklevele alapján a nevezett földdarabot az alpereseknek, az alperesek által a határjáráskor elfoglalt 70 holdas földdarabot Péter és elődei tartós békés birtoklása alapján Péternek ítéli. Eredeti, hártya, az oklevél alján függőpecsétre utaló bevágások. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) BEBEK ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90538
Date: 1388-01-20
AbstractTURÓCI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107726
Date: 1423-11-06
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107726
Date: 1423-12-20
AbstractTURÓCI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90539
Date: 1428-09-22
AbstractBuda. IV. p. Mathei ap. Zsigmond király meghagyja a turóci konventnak, hogy Muthna-i Mysura Mihály fia Imrét és feleségét, Borbálát, valamint leányát Klárát, leánynegyed jogcímén iktassa be Wladar fia Benedek és fiai: György és Gergely Muthna-i udvarházának birtokába (curia seu locus sessionalis) és Muthna-i birtokrészei egynegyedébe. Átírva a turóci konvent 1428. október 9-én kelt oklevelében.- Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90539
Date: 1428-10-09
Abstract14. d. introduccionis. A turóci konvent tanúsítja, hogy Raxa-i Wendegh (dictus) Lőrinc királyi ember és István pap, a turóci konvent hiteles embere szept. 25-én bevezették Muthna-i Imrét és családját Wladar fia Benedek és fiai udvarházának és Muthna-i birtokrészei egynegyedének birtokába. Eredeti, hártya, lila-piros-zöld zsinóron függőpecsét.- Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi) TURÓCI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107812
Date: 1436-03-17
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107728
Date: 1458-04-27
AbstractTURÓC MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 90541
Date: 1467-04-25
AbstractMátyás király Thonkahaza-i Thonka Jánosnak és fivérének, Mártonnak új adomány jogcímén a Turóc megyei Thonkahaza birtokot adományozza. - Commissio domini regis kancelláriai jegyzet. MÁTYÁS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107730
Date: 1467-04-25
AbstractMÁTYÁS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107727
Date: 1488-08-05
AbstractMÁTYÁS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107728
Date: 1496-07-17
AbstractTURÓCI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107729
Date: 1498-02-22
AbstractVESZPRÉM MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107730
Date: 1511-10-12
AbstractTURÓCI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)