useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondDiv. L. Instr. (Q 7)
< previousCharters1402 - 1508next >
Charter: 8700
Date: 1402-02-27
AbstractCZÉDER NYITRAI VÁRNAGY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 9667
Date: 1405-06-04
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 9667
Date: 1405-08-22
AbstractJÁSZÓI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 9667
Date: 1410-03-29
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 12240
Date: 1430-04-23
AbstractGARAI MIKLÓS NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 12240
Date: 1430-04-26
AbstractVAS MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 13823
Date: 1444-12-25
AbstractA garamszentbenedeki konvent jelenti Ulászló királynak, hogy megkapta a Kystapolchan-i Miklós részére szóló ítéletlevelét és annak értelmében Neweg-i András királyi emberrel Bálint rendi testvért küldte ki, aki a királyi emberrel dec. 20-án ki akart szállni Pelsowch-i Miklós és István birtokaihoz, de a Tapolchanban lévő csehektől = boheborum való félelem miatt és a Grusolt-i ? hrussói) várnagyok fenyegetései miatt mégsem mertek odamenni, így az ítélet végrehajtása elmaradt. - Záró pecsét töredékeivel. GARAMSZENTBENEDEKI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 16062
Date: 1464-09-14
AbstractSZILÁGYI ERZSÉBET KIRÁLY ANYJA

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37205
Date: 1491-11-07
AbstractULÁSZLÓ 2 KIRÁLYMIKSA CSÁSZÁR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 20169
Date: 1494-04-09
AbstractPÉTER CSITVÁNDI PLÉBÁNOS? GERZSENYI PLÉBÁNOS

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 20204
Date: 1494-08-16
AbstractVINCE GYŐRI VIKÁRIUS

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 21056
Date: 1501-07-07
AbstractULÁSZLÓ 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 21064
Date: 1501-08-01
AbstractULÁSZLÓ 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 21085
Date: 1502-01-04
AbstractNÓGRÁD MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 21131
Date: 1502-08-27
AbstractULÁSZLÓ 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 21135
Date: 1502-09-23
AbstractII.Ulászló király tudatja Kanysa-i György nándorfehérvári bánnal, hogy Zalonkemen civitas /civitatis nostre/ bírája és polgárai és egész közönsége elpanaszolták, hogy amiért bizonyos gonosztevőt Gerbynch és Lywada possessioról, akit azelőtt is utonállás miatt háromszor elfogtak és halálra ítéltek, de Nandoralba-i Naghhorwath Pál nemes pénzért, mint mondják, elnegedte, elfogták és a szomszéd városok más polgáraival együtt bíróságilag halálra ítélték és kivégezték, a bán a városhoz tartozó bizonyos birtokról 7 embert elfogatott és máig fogságban tart és a gonosztevő halála megfizetésére akar kényszeríteni, sőt egy másik királyi birtokról a gonosztevő halála miatt 34 lovat elhajtatott, ahol 2 embert is megöltek, mint állítják, és egyéb dolgokkal is fenyegetődzött. Mivel a király nem érti, miért kellene a városnak megfizetni a bírói úton elítélt gonosztevő vérdíját, megparancsolja, hogy ha a fentiek igazak, a foglyul ejtett polgárokat /cives noctros/ a bán minden egyzekedés nélkül engedje szabadon, a 34 lovat adja vissza és ezentúl az említett polgárokat semmi módon ne merje elnyomni. - Relacio Sigismundi Thwrzo prepositi Albensis kancelláriai jegyzet. - Kissé szakadt papír. - Zárópecsét nyoma csekély töredékekkel. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi). ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 21199
Date: 1503-08-11
AbstractBornemyza János királyi kincstartó elismeri, hogy familiárisa: Thomory Pál de censu Saxonum Sancti Martini, anni 1502., item de quibusdam florenis XII/M ab eisdem Saxonibus anno in prescripto pro subsidio sive pro taxa extraordinaria exactis, item de quibusdam florenis IIII/C/L ex Jubileo Transilvanensi cumulatis, teljes számadást adott neki, azért azok felett nyugtatja őt. Aláírva: Johannes Bornemyza regius thezaurarius, manu propria. - A szöveg alatt gyűrűs pecsét nyomai. – Regeszta forrása: OL regeszta. BORNEMISSZA JÁNOS KINCSTARTÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 21218
Date: 1503-10-21
AbstractULÁSZLÓ 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 21378
Date: 1504-00-00
AbstractBORSOD MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 21253
Date: 1504-02-21
AbstractZALA MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 21353
Date: 1504-10-19
AbstractULÁSZLÓ 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 21368
Date: 1504-11-17
AbstractULÁSZLÓ 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 21439
Date: 1505-06-07
AbstractULÁSZLÓ 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 21513
Date: 1505-11-30
AbstractKANIZSAI GYÖRGY NÁNDORFEHÉRVÁRI BÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 21565
Date: 1506-05-09
AbstractULÁSZLÓ 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 21681
Date: 1507-03-27
AbstractULÁSZLÓ 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 21738
Date: 1507-07-28
AbstractPERÉNYI IMRE NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 21805
Date: 1508-01-17
AbstractULÁSZLÓ 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 21852
Date: 1508-06-26
AbstractZALA MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 21867
Date: 1508-08-09
AbstractABAÚJ MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1402 - 1508next >