useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondHazai címereslevelek és nemesi iratok (Q 3)
< previousCharters1327 - 1478next >
Charter: 50507
Date: 1327-10-23
AbstractKÁROLY 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50508
Date: 1332-02-14
AbstractKÁROLY 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50509
Date: 1398-10-16
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50510
Date: 1415-02-02
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50511
Date: 1415-03-12
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50512
Date: 1415-03-24
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50513
Date: 1415-05-19
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50514
Date: 1415-06-23
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50515
Date: 1417-05-20
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50516
Date: 1417-07-25
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50517
Date: 1418-06-11
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50518
Date: 1418-10-00
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50519
Date: 1421-03-28
Abstractferia sexta post annunciacionis virg. Zsigmond király Peercz-i Mihály fia Benedek kérésére neki s rokonainak adományozza az általa bemutatott s az oklevélen ábrázolt nemesi címert. Hártya, baloldalán címerfestmény, függőpecsét helye.– Regeszta forrása: OL regeszta ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50520
Date: 1422-09-17
AbstractZsigmond király Lyztemer-i János fia Imre (Wagh megye) allovászmester kérésére felsorolt érdemeiért neki, s rokonainak adományozza az általa bemutatott s az oklevélen ábrázolt nemesi címert. Hártya, baloldalán címerfestmény, függőpecsét helye.– Regeszta forrása: OL regeszta (Maksay) ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50521
Date: 1429-05-12
Abstractduodecima mensis may. Zsigmond király Kewlked-i István fiai: János, Mátyás, András és Péter kérésére leírja és megerősíti régi nemesi címerüket. Hártya, közepén címerfestmény, függőpecsét helye.– Regeszta forrása: OL regeszta (Maksay) ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50522
Date: 1431-06-28
Abstractsecundo die festi Ladislai Regis. Zsigmond király Cristaloucz-i Farcasis Josa, a kunok bírája kérésére neki és Orboz-i Borothwa László fiai, Mihálynak és Barnabásnak adományozza a Josa általa bemutatott és az oklevélen ábrázolt nemesi címert. Hártya, bal oldalán címerfestmény, ép függőpecsét. - Regeszta forrása: OL regeszta (Maksay) ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50523
Date: 1431-08-09
Abstractin vigilia Laurency. Zsigmond király Gathal-i Balázs fia Lászlónak, Rozgon-i István, pozsonyi ispán familiárisának és rokonainak adományozza a hártyán lefestett nemesi címert. Hártya, bal oldalán címerfestmény, ép függőpecsét. - Regeszta forrása: OL regeszta (Maksay) ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50524
Date: 1431-10-02
Abstractferia tercia post michaelis. Zsigmond király Jersa-i János fia Pál, fia Lászlónak, Alsolendua-i bán fia István, fia Pál, királyi aulicus familiárisának kérésére neki s rokonainak (köztük Zenthbalas-i Zele-knek) adományozza az oklevélben ábrázolt nemesi címert. Hártya, bal oldalán címerfestmény, kopott függőpecsét. - Regeszta forrása: OL regeszta (Maksay) ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50525
Date: 1432-02-06
Abstractin festo Dorothee. Zsigmond király Herenchen-i Demeter fia, Lőrinc, fia, János kérésére, neki s családjának az oklevélen ábrázolt nemesi címert adományozza. Hártya, bal oldalán címerfestmény, függőpecsét helye. - Regeszta forrása: OL regeszta (Maksay) ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50526
Date: 1432-10-18
Abstractin festo Luce Ew. Zsigmond király Zlopna-i Gáspár fia, Péter, másként Petrachnak, Thamasi-i vajda fia, László, királyi ajtónállómester apródjának, valamint rokonainak adományozza az oklevélben ábrázolt nemesi címert. ártya, bal oldalán címerfestmény, ép függőpecsét. – Regeszta forrása: OL regeszta (Maksay) ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50527
Date: 1434-04-29
Abstractferia quinta post Georgy. Zsigmond király közli Waag-i György fia Litteratus Imrével, hogy érdemeiért neki és testvéreinek adományozza az oklevélen ábrázolt nemesi címert. (Teljes szöveg.) Hibás. Hártya, baloldalán címerfestmény, hibás függőpecsét. – Regeszta forrása: OL regeszta (Maksay) ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50528
Date: 1437-04-27
Abstractsabbato post marcj. Zsigmond király Azzywelgh-i János fia, litteratus Benedeknek és hozzátartozóinak adományozza az oklevélen ábrázolt nemesi címert s a vele járó nemesi kiváltságokat. (Teljes szöveg.) Hártya, balján címerfestmény, ép függőpecsét.– Regeszta forrása: OL regeszta (Maksay) ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50529
Date: 1437-07-02
Abstractin festo visitacionis marie. Zsigmond király értesíti Patroh-i Miklós fia, Mihályt, hogy neki és hozzátartozóinak az oklevélben ábrázolt címert adományozza a nemesi kiváltságokkal. (Teljes szöveg.) Hártya, bal felső sarkában címerfestmény, ép függőpecsét.– Regeszta forrása: OL regeszta (Maksay) ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50530
Date: 1456-01-31
AbstractV. László Zenthe-i másként Saro-i Gergely fia litteratus Mátyásnak és hozzátartozóinak adományozza az oklevélen ábrázolt címert. - Függőpecsét helye. – Regeszta forrása: OL regeszta (Maksay). LÁSZLÓ 5 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50531
Date: 1457-05-05
AbstractV. László Dobowcz-i Zalay László nemesnek és rokonainak (köztük Kerekthow-iak, Inakod-iak is) adományozza az oklevélen ábrázolt címert. - Bal oldalán címerfestmény. - Csonka függőpecsét.– Regeszta forrása: OL regeszta (Maksay). LÁSZLÓ 5 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50532
Date: 1462-01-09
AbstractI. Mátyás értesíti Chazary-i Ch..... Istvánt /?/, hogy neki és ........-i Benedek fiainak Mátyás-Gergely-Tamás-György-Jánosnak adományozza az oklevélen ábrázolt címert. Hibás regeszta. Baloldalán címerfestmény. - Függőpecsét helye. – Regeszta forrása: OL regeszta (Maksay) MÁTYÁS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50533
Date: 1466-02-06
AbstractMátyás Zerdahel-i nagy Gergelynek és Huzar Péternek adományozza az oklevélen ábrázolt nemesi címert. - Bal oldalán címerfestmény - Leszakadt függőpecsét.– Regeszta forrása: OL regeszta (Maksay). MÁTYÁS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50534
Date: 1476-06-11
AbstractI.Mátyás király értesíti Pryber Benedeket, a budai vár provisorát, hogy neki és testvéreinek nemességet adományoz s hozzá az oklevében leírt és ábrázolt címert. - Hártya - Bal felső sarkában címerfestmény - Függőpecsét helye – Regeszta forrása: OL regeszta (Maksay) MÁTYÁS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50535
Date: 1478-05-27
AbstractI.Mátyás közli Montefalco-i Péter pápai követtel, hogy /felsorolt/ érdemeinek elismeréséül vitézzé nyilvánitja őt, az oklevélben leirt és ábrázolt cimert adományozza neki és testvérének, familiárisává fogadja s meghagyja az ország méltóságainak és hatóságainak, hogy legyenek segitségére és ne követeljenek tőle semmit. - Hártya, bal felső sarkában cimerfestmény. - Függőpecsét helye. – Regeszta forrása: OL regeszta (Maksay). MÁTYÁS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50536
Date: 1481-11-26
AbstractI. Mátyás Enying-i Thewrek Ambrusnak és hozzátartozóinak /köztük Bakonochy-i Thewreknek/ adományozza az oklevélben leírt és ábrázolt cimert, melyet Ambrus állítása szerint ő és apja már Zsigmond király adománya alapján használtak. Hártya, balfelső sarkában cimerfestmény, két szélén virágdisz. Kissé hibás függőpecsét.– Regeszta forrása: OL regeszta (Maksay). MÁTYÁS 1 KIRÁLY

Images0
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1327 - 1478next >