useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondIdegen levéltárak és gyűjtemények egyes okleveleinek másolatai (Q 319)
< previousCharters1165 - 1517next >
Charter: 39417
Date: 1165-00-00
AbstractISTVÁN 3 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39419
Date: 1165-00-00
AbstractISTVÁN 3 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39418
Date: 1165-00-00
AbstractISTVÁN 3 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38113
Date: 1217-00-00
AbstractANDRÁS 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24383
Date: 1224-00-00
AbstractJOLES KIRÁLYNÉ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 108108
Date: 1256-00-00
AbstractBÉLA 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38113
Date: 1266-10-27
AbstractALIOTTUS UGNICCIONIS KÖZJEGYZŐ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 26362
Date: 1271-04-10
AbstractISTVÁN ANDRÁS 2 F KIRÁLYFI

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 105378
Date: 1280-02-07
AbstractESZTERGOMI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38923
Date: 1292-06-16
AbstractANDRÁS 3 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39093
Date: 1295-00-00
AbstractANDRÁS 3 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 108108
Date: 1372-08-17
AbstractOPULIAI LÁSZLÓ NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 108108
Date: 1372-09-06
AbstractVASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 108110
Date: 1376-09-15
AbstractVASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 108105
Date: 1387-09-29
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 108105
Date: 1387-10-27
AbstractVASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 108105
Date: 1390-05-23
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39420
Date: 1396-12-31
AbstractGYŐRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 108106
Date: 1404-06-30
AbstractVASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 108108
Date: 1409-05-02
AbstractVASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 108110
Date: 1416-02-03
AbstractVASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39422
Date: 1416-12-06
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 108107
Date: 1420-02-10
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 108109
Date: 1421-08-24
AbstractVASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39423
Date: 1421-09-23
AbstractPosonii. feria tertia prcxima psost festum b. Mathei apost. et evang. Zsigmond király a pozsonyi káptalanhoz. Minthogy Sarusfalu-i másképp Raho-i Máthé fiának Mihálynak érdemeinél fogva neki adományozta a Pozsony menyei Warfelderethe nevű birtokot annak minden tartozékával, amelynek addig is békés tulajdonában voltak magának Mihálynak és édestestvéreinek: Gergelynek, Zsigmondnak és Jakabnak, továbbá osztályos testvérének: Raho-i Bytho ”dictus” György fiának: Miklósnak az elődjei és ugyanők, a most megnevezettek békésen birtokolják azt jelenleg is, azért új adomány címén nemcsak Mihálynak, hanem általa édestestvéreinek: Gergelynek, Zsigmondnak és Jakabnak, azonkívül Bytho ”dictus” György fiának: Miklósnak is adta, és be akarja őket annak a tulajdonába vezettetni, azért meghagyja a káptalannak, küldje ki hites emberét, akinek a jelenlétében a királyi ember szálljon ki a Warfelderethe nevű birtokhoz és a szomszédok meghívása mellett vezesse be annak a tulajdonába új királyi adomány címén a nevezett Mihályt, Gergelyt, Zsigmondot, Jakabot és György fiát: Miklóst, az esetleges ellentmondókat idézze meg a nevezettekkel szemben a király színe elé.megye Kijelölt királyi emberek: Georgius ”dictus” Laczky, vel Paulus de Czerkezhazy, aut Nykus filius Michaelis de Guthakartya, neve Emericus Marczel de Marczelfalua, sive Benedictus seu Barthus de Bodofalwa. Fényképmásolat a pozsonyi káptalan levéltárában lévő, papírra írt, záró pecséttel ellátott eredetijéről.– Regeszta forrása: OL regeszta ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39424
Date: 1441-01-15
AbstractErzsébet királyné /:regina Hungarie, Dalmatie, Croatie etc. Austrieque et Stirie ducissa, necnon marchionissza Moravie :/ a pozsonyi káptalanhoz .Minthogy ő Zarusfalwa-i Bytho ”dictus” András fiának: Imrének adta szerzett érdemeiért és hűséggel teljesített kiküldetéseiért a pozsonymegyei Sewl birtokban lévő birtokrészt, illetőleg az abban lévő királyi jogot, és Imre útján testvérének: Mátyásnak és be akarja őket annak tulajdonába vezettetni ,azért meghagyja a káptalannak, küldje ki hites emberét, akinek a jelenlétében a királyi ember szálljon ki a nevezett birtokhoz és az abban lévő királyi joghoz és vezesse be abba Imrét és Mátyást királynéi adomány cimén, az esetleges ellentmondókat a királyné elé idézve.- Kijelölt királyi emberek: Andreas de Hydegheth, aut Nicolaus de Budafalwa, vel Sigismundus de Sarosfalva , sin Mathias... ERZSÉBET KIRÁLYNÉ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39425
Date: 1452-02-20
AbstractGara-i László nádor a pozsonyi káptalanhoz. Jelentette előtte Baar-i Mátyás fia: Imre, hogy a törvény előtt saját költségén megszerezte magának Zarusfalw-i Bytho ”dictus” Mathyus-Péter fiainak: János literatusnak és Domonkosnak Nagbaarban lévő birtokrésze egy negyedét, de mert az ”negyedrész” dempta sexta parte ejusdem”, őt, a bejelentő Imrét illeti, azért a költségek megtéritésével és a hatodrész leszámitásával vissza akarja azt Mathyustól szerezni. Felkéri azért a káptalant emberének a kiküldésére, akinek a jelenlétében a királyi ember szálljon ki Bytho ”dictus” Mathyushoz és mondja meg neki a nádor nevében hogy miután megkapta költségeit, adja át az emlitett negyedrészt a hatodrész kivételével Imrének; ha nem tenné, idézze meg Imrével szemben a nádor elé. /:Teljes szöveg:/ Kijelölt királyi emberek: Johannes filius Andree vel Andreas filius Johaniis de Baar, aut Egidius filius Stephani de Nagbaar. GARAI LÁSZLÓ NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39089
Date: 1463-06-13
AbstractMátyás király arra a hűségre való tekintettel, amellyel Kezmark városa ragaszkodott a szent koronához különösen akkor, midőn a latrunculi Bohemi Felső-Magyarországot és annak városait annyira szorongatták és pusztították, címert ad neki. (A címer a szöveg közepén látható, de szöveg nincs hozzá.) Ezt a címert más szabad királyi városok mintájára használhatja. Megengedi neki azt is, hogy oklevelei lezárására ettől kezdve veres színű pecsétet használhasson. - Fényképmásolat eredeti hártyáról, amelyről a titkos pecsét függ alá. - A szöveg élén jobbról: Commissio propria domini regis. – Regeszta forrása: OL regeszta. MÁTYÁS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39447
Date: 1517-05-17
Abstractdie dominica proxima a. f. asc. domini, qui fuit decima septima mensis maii. Lajos király Tamás esztergomi érsek írnokát és jegyzőjét, ottoniai Olai Bangh Daco de Medelfyordot szolgálataiért és érdemeiért a nemesek sorába emeli. Az ezzel járó összes szabadságokat és előjogokat élvezheti. Címere: Három részre osztott pajzs, mindhárom azonos színű. A felső rész közepén egy vörös rózsa van, a középső rész fehér színű 3 arany csillaggal, melynek 5 fénysugara van. Az alsó rész sárga színű, benne egy fehér holddal. Ezt nevezett és örökösei nemesi címerként használhatják.– Regeszta forrása: OL regeszta LAJOS 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39228
Date: 1521-05-12
AbstractBude. die dominico post festum ascensionis Domini. II. Lajos király a turóci konventhez. Jelentették előtte Benycz-i Tamás fiainak: Györgynek és Miklósnak a nevében, hogy jóllehet az elmúlt években Kys Jezen-i Mátyás fiai: Mihály, György, János és az azóta elhunyt Simon beiktatták magukat a király littere statutorieja alapján a királyi és a túróci konventi ember útján, a Túróc megyei Nagh Rakowban lévő Kosswth-i Waychar János nemesi curiájába, de a statutióról szóló oklevelet eddig nem akarták a konventtől kiváltani. Mivel most Tamás fiainak: Györgynek és Miklósnak szükségük van az említett statutoria oklevelél másolatára, azért a király meghagyja a konventnek, hogy annak ellenére, hogy Mihály, György, János és az azóta elhunyt Simon, Kys Jezen-i Mátyás fiai nem váltották ki eddig a statutióról szóló oklevelet, mégis adjanak az exponensek részére másolatot. (Teljes szöveg.) Átírta: 1521. jún. 3. Túróci konvent.– Regeszta forrása: OL regeszta LAJOS 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1165 - 1517next >