useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondIdegen magánosok oklevelei (Q 319)
< previousCharters1224 - 1520
Charter: 39387
Date: 1224-00-00
AbstractBÉLA KIRÁLYFI

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39228
Date: 1263-00-00
AbstractBÉLA 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39096
Date: 1266-00-00
AbstractBÉLA 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39387
Date: 1271-00-00
AbstractISTVÁN 5 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39228
Date: 1287-01-26E
AbstractTURÓCI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39228
Date: 1287-01-26
AbstractLÁSZLÓ 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39196
Date: 1290-04-14
AbstractGYŐRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39228
Date: 1293-03-18
AbstractANDRÁS 3 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39197
Date: 1373-08-20
Abstractin Wyssegrad. in festo S. Regis Stephani. Lajos király (rex Hungarie, Polonie, Dalmatie etc.) jelenti, hogy eléje járultak János fia: Balás mester győri kanonok és egy másik János fia: György Nogsaag-i nemesek és bemutatták előtte IV. László királynak 1273-ban kelt, szóról szóra közölt oklevelét, kérve annak a megerősítését és átírását, amely jogos kérelmet a király teljesítette. Újabbkori másolat, mely szerint az eredeti hártya-oklevél a Saághy cs. birtokában van. Az oklevél függőpecsétje elveszett. - Regeszta forrása: OL regeszta LAJOS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39228
Date: 1374-10-13
Abstractin die festo b. Colomanni mart. A turóci konvent (Egyed prépost és a konvent) jelenti, hogy megjelentek előtte egyrészt Parva Jezene-i Mihály fiai: András és Márton, másrészt Parva Jezene-i Miklós fiai: Bertalan, Lőrinc és István, továbbá Endre fia: István, Jakab és Tamás nevű fiaival és Endre fia: Miklós, szintén Parva Jezenből vagy másképp Jardanból és bejelentették, hogy elhunyt rokonuk: Carachun fia: Márton Jardan-i birtokrésze felett Neczpal-i Imre fia: György, Nogi Jezen-i Tamás fia: Miklós, Corchan-i Dobzug fia: Lőrinc, Zabor-i Tamás fia: János és mások közbenjárására úgy egyeztek meg, hogy a birtokrészt, leszámítva előbb 8 holdnyi szántóföldet in capite rivuli Gyous patak és a Kalnuk birtok melletti kaszáló 1/6 részét, amelyeket a felosztáson kívül Mihály fiainak: Andrásnak és Mártonnak adtak át, 3 egyenlő részre osztják: az egyik jut Mihály fiainak: Andrásnak és Mártonnak, a másik Bertalannak és testvéreinek, a harmadik pedig Endre fiának: Istvánnak és gyermekeinek, meg Péter fiának: Andrásnak és András fiának: Miklósnak. Aki a szerződést megszegi, 12 márka bírságot fizet. Másolat. A szövegmásolathoz mellékelve a fényképmásolat. - Regeszta forrása: OL regeszta TURÓCI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39198
Date: 1379-05-08
Abstractin Dyosgeur. in festo b. Stanizlai mart. Lajos király figyelembe véve Santo-i Kolos fiának: Jakab mesternek, a királyi vadászmester helyettesének az érdemeit, kérésére neki adta a Komárom megyei Bana és Arpaa birtokokat, amelyeket már azelőtt adományoztak neki mint várbirtokokat, most újra adományozza neki új adomány címén a Bana birtokban lévő vámmal együtt. újkori másolat, mely szerint eredetije hártyán, alul veres viaszra nyomott ép gyűrűs pecséttel. - Regeszta forrása: OL regeszta LAJOS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39421
Date: 1413-05-26
AbstractBORBÁLA KIRÁLYNÉ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39228
Date: 1445-12-24
AbstractAz országnagyok a turóci konventhez. Jelentették előttük Othmarfelde-i, másképp Thrnowcz-i Tamás és György, továbbá Thrnowcz-i Zsófia és Margit nemes hajadonok, azonkívül Thrnowcz-i Benedek és Orsolya nevében, hogy be akarják magukat vezettetni Nad Yessen bizonyos birtokrészébe és az azon birtokon belül fekvő Asson Rethe nevű rétbe, mint a Zsófiát illető birtokrészbe, aki Varalia-i István fiának: Györgynek a felesége és Nad Yessen-i Santha Péternek a leánya. Azért megkeresték a konventet, küldje ki testimoniumát, akinek a jelenlétében a királyi ember szálljon ki a Nad Yessenben levő birtokrészhez és a szomszédok meghívása mellett vezesse be annak a tulajdonába Tamást és Györgyöt és a többi fentnevezettet. Kijelölt királyi emberek: Sezernicza-i Laczko, literatus Mihály, Dukafalwa-i Sezizbás Mihály. ORSZÁGNAGYOK

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39228
Date: 1446-02-17U
AbstractA turóci konvent jelenti, hogy megkapta az országnagyoknak Othmarfelde-i Tharnowczy ”dictus” Péter fiai: Tamás és György, továbbá Tamás és leányai: Zsófia és Margit, azonkívül György fia: Benedek, meg leánya Orsolya részére szóló statutiot elrendelő 1445 dec. 24-én kelt, teljes egészében közölt oklevelét, melynek értelmében Dulafalwa-i Mihály literatussal kiküldte Mihály rendi testvért, akik febr. 17-én kiszálltak Nad Jessen negyed részéhez és az ott lévő Asson Rethe nevű réthez és a szomszédok meghívása mellett bevezették azok tulajdonába az említett Tamást, Györgyöt, Zsófiát, Margitot, Benedeket és Orsolyát minden ellentmondás nélkül.(Az oklevél vége leszakítva) - A megjelent szomszédok: Johannes filius de Kuos de Zabar, ....Stephanus de Kys Jessen, Georgius filius Bartholomei de eadem. TURÓCI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39076
Date: 1520-03-04
AbstractBude - in dominica Reminiscere. Lajos király jelenti, hogy eléje járultak a Liptomegyében, Beharffalwan lakó Sandor Jakab fia: Tamás, Sandor Urban fiai: András és Márton, Nemes János fiai: Márton és Péter és Lachny Miklós és bemutatták előtte IV. Béla királynak a Behar fiai: Dénes, Péter, Voislaus és Sebestyén részére adott kiváltságlevelet, mely magában foglalta Endre királynak az adománylevelét, melyben Beharnak, Semel fiának adományozta a Liptomegye-i Bobrouch és Hodos birtokokat 6 ekényi terjedelemben, amely adományokat a magyar királyok megerősítették, de Lykwa és Arwa Váraknak Zapolya-i János által történt ostromakor a többi dolgokkal együtt ezek az okmányok is elpusztultak. Kérték, hogy a bemutatott oklevelet tartalmában megerősítve, privilegialis formában írja át, amit a király teljesített is. – Regeszta forrása: OL regeszta LAJOS 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1224 - 1520