useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondMagyar Történelmi Társulat gyűjteménye (Q 245)
< previousCharters1275 - 1401next >
Charter: 74457
Date: 1275-00-00
AbstractBÁCSI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74468
Date: 1279-00-00
AbstractLÁSZLÓ 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74467
Date: 1286-05-02
AbstractNYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74458
Date: 1308-09-29
AbstractSÁGI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74459
Date: 1312-07-30
AbstractNYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74460
Date: 1312-08-03
AbstractNYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74461
Date: 1317-09-28
AbstractZÁGRÁBI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74462
Date: 1327-11-30
AbstractESZTERGOMI KONVENT (KER)

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74463
Date: 1342-05-07
Abstractf. tertia a. ascens. Domini. A sági konvent bizonyítja, hogy Hebech-i János fiai: Miklós és Mihály, Magarad-i nemesek egyrészről és Benk fiai: Balázs és Mihály szintén Magarad-i nemesek másrészről Magarad nevű possessiójukat a bizonyságlevélben foglalt módon és határokkal egymás között felosztották. (Teljes szöveg), eredeti, hártya, hátlapján rányomott pecsét helye. Határjárás. Hont megye: Magyarád helység, határjárása, határai, földrajzi nevek. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) SÁGI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74465
Date: 1343-06-27
Abstractin Wyssegrad f. sexta p. Joh. Bapt. I. Lajos király meghagyja az esztergomi káptalannak, küldje ki hites emberét, hogy annak jelenlétében a királyi ember Moos fia Lukács Kont megyei birtokainak, Nadus, Dalmad és Egrus possessióknak határait megjárja és megállapítsa. Átírja az esztergomi káptalan 1343. július 8-i jelentésében. Hont megye: Nádas, Dalmas és Egrus helységek. Határok leírása, földrajzi nevek. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) LAJOS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74464
Date: 1343-07-03
Abstractf. quinta p. octav. nat. Joh. Bapt. Az esztergomi keresztes konvent bizonyítja, hogy Magyarad-i Benk fia: Balázs Magyarád nevű possessiójának Zampthou és Gyarmath possessiók felé eső felét és a Bor folyó melletti darab földet hét márka bécsi dénárért a visszaváltásig Magyard-i Mócs fiának Lukácsnak elzálogosította. Eredeti, hártya, vetemedett, hátlapján rányomott pecsét maradványa. Hont megye: Magyarád helység, Szántó és Gyarmat helységek, földrajzi nevek. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) ESZTERGOMI KONVENT (KER)

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74465
Date: 1343-07-08
Abstractin quindenis festi Joh. Bapt. Az esztergomi káptalan jelenti I. Lajos királynak, hogy 1343. június 27-i parancsára a Hont megyei Nadus, Dalmad és Egrus possessiók határait megjárták, a jelentésben foglalt határokat állapították meg és ezek miatt senki sem mondott ellent. Eredeti, hártya, zárópecsét helye, határjárás. Határjárás, határjelek, földrajzi nevek. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) ESZTERGOMI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74461
Date: 1343-08-22
Abstractf. sexta p. Stephani regis. A zágrábi káptalan Ludbreg-i Péter fia Miklós mester bemutatásában és részére átírja és új pecsétjével pecsételi meg a saját 1317. szeptember 20-án kiállított privilégiális kiadványát. Eredeti, hártya, függőpecsét elveszett. Hátlapján XVI. századi latin nyelvű regeszta. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) ZÁGRÁBI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74470
Date: 1351-05-01
Abstractin oct. Georgii. A zágrábi káptalan bizonyítja, hgy Ludbregh-i Péter fia, Miklós mester Körös megyei vett birtokát, Goztouich possessiót, melyben Szt. Lőrinc tiszteletére épült templom áll, feleségének: Tecis asszonynak - Bednya-i György leányának - adományozta örök jogon. Átírja I. Lajos 1382. február 1-ji kiadványában. Körös megye: Goztouich helység, Szent Lőrinc egyház benne. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) ZÁGRÁBI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74466
Date: 1352-09-22
AbstractBude. octavo die octav. nat. Virginis. Tamás országbíró ítélete abban a perben, melyet Kenys-i István fia, Imre indított egy Zegh színű lovának Kynis possessióból történt ellopása miatt Kenys-i Péter fia, Mihály ellen. Az alperesnek a jászói konvent előtt másodmagával leteendő esküt ítél meg arra vonatkozólag, hogy a lólopásban ártatlan. Eredeti, papír, zárópecsét és cap. sigilli maradv., lólopás, Abauj megye: Kinizs helység. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) TAMÁS ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74468
Date: 1356-04-06
Abstractoctavo Idus Aprilis. I. Lajos király Lyuben fia, Péter, Andornak fia, János és név szerint felsorolt társaik, Ryuche-i várjobbágyok bemutatásában és részére átírja és megerősíti IV. László király 1279. évi privilégiumát. (Teljes szöveg.). Megerősíti I. Lajos király 1364. május 21-én új pecsétjével és az oklevelet ennek megfelelő záradékkal látja el. Méltóságsor. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) LAJOS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74467
Date: 1359-12-08
Abstractin f. Concept. Virg. A nyitrai káptalan bizonyítja, hogy a sacristiájában megőrzés végett elhelyezett, saját 1286. május 2-i privilégiális kiadványát királyi parancsra előkereste és a jelen átírásban kiadja. (Teljes szöveg.) Litt. transcript. Eredeti, hártya, f. p. elveszett, hátlapján 16. sz.-i lat. regeszta. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) NYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74468
Date: 1364-05-21
AbstractXII. Kal. Junii. I. Lajos király 1356. április 6-án kelt privilégiumát, amelyben átírja és megerősíti IV. László 1279. évi kiváltságlevelét Ryuche megye prédiálistái részére, elveszett pecsétje helyett készíttetett új pecsétjével pecsételi meg és a kiadványt ennek megfelelő záradékkal látja el. Átírja a csázmai káptalan 1369. augusztus 10-i kiadványában. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) LAJOS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74468
Date: 1369-08-10
Abstractin f. Laurentii. A csázmai káptalan Miklós fia Farkas Ryuche districtusbeli nemes bemutatásában és részére átírja I. Lajos király 1356. április 6-i privilégiumát, melyet a király 1364. május 21-i kelettel az elveszett régi pecsétje helyett készíttetett új pecsétjével pecsétel meg és azt ennek megfelelő záradékkal látja el. Eredeti, hártya, vetemedett, függőpecsét elveszett, Rumy család Levéltárába való. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) CSÁZMAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74469
Date: 1379-07-14U
Abstractexecutio: f. quinta p. Margarethe. ........ káptalan jelenti Nagy Lajos királynak, hogy parancsára Bozyn-i Sebes fiát: János mestert Wyfalu possessióból a pozsonyi káptalan ellenében jogbiztosító iratai bemutatása és 12 márka bírság lefizetése céljából a királyi speciális prezencia elé megidézték. (Csonka szöveg), Eredeti, papír, bal felén egyharmada hiányzik, záró pecsét helye, hátlapján feljegyzés a per további folyamára, Pozsony megye: Újfalu helység. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) ISMERETLEN KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74480
Date: 1380-07-13
Abstractin Dyosgeur. in f. Margarethe. I. Lajos király Crepphelnek Lwer királyi villa polgárának adományozza és egyben kiveszi minden adó alól azt a sessiót, amelyben ő ”in medio ipsius ville nostre Lwer” lakik. Átírja I. Lajos király 1380. november 30-i kiadványában. Lővér királyi villa. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) LAJOS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74480
Date: 1380-11-30
AbstractZoly. in f. Andre. I. Lajos király Crepphel Honnus fia: Ulrik, Lwer-i civis, bemutatásában és részére átírja és megerősíti a saját 1380. július 13-i pátens kiadványát a nevezett Lwer villában egy sessió adományozásáról. Átírja a pozsonyi káptalan 1424. október 9-i kiadványában. - Regeszta forrása: OL regeszta LAJOS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74470
Date: 1381-02-01
AbstractLAJOS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74470
Date: 1382-02-15
Abstractsecundo die Valentini. A zágrábi káptalan bizonyítja, hogy I. Lajos király parancsára a Körös megyei Goztouich possessio birtokába Bachka-i Péter mestert és feleségét, Anna asszonyt ellentmondás nélkül bevezették. Átírja I. Lajos király 1382. március 23-i privilégiumában. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) ZÁGRÁBI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74470
Date: 1382-03-23
Abstractdecimo Kal. Aprilis. I. Lajos király Bachka-i Péter mester és felesége, Anna asszony bemutatásában és kérésére átírja és megerősíti a saját 1382. február 1-i adománylevelét a Körös megyei Goztouich possessióra vonatkozólag, valamint a zágrábi káptalan 1382. február 15-i bizonyságlevelét a nevezetteknek birtokba vezetéséről és Goztouich possessiót örök jogon nekik adományozza. Egyk. egyszerű másolat, két darabra szakadva, a hajtásoknál kissé szakadozott, méltóságsor. Körös megye: Gosztoich helység. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) LAJOS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74471
Date: 1386-06-12
AbstractBude. f. tertia p. Penthecostes. Erzsébet királyné a Körös megyei, a Gersenche districtusban fekvő Kozouch, másik Kozouch, Mareasowch és Palachna possessiókat részben érdemeik jutalmazására, részben a Zobocchyna possessió mellett fekvő, szintén Körös megyei Keminolch possessióért cserében Keminolch-i Jakab fiának Jánosnak és Keminolch-i János fiának Berecnek adományozta: örök jogon és királyi új adomány címén. Eredeti, hártya, szöveg alatt rány. piros viaszú p. h., szöveg felett jobbról és a pecsét alatt kanc. felj. Körös m.: Kozóc, Maresóc, Zobocsina s Keminolo helyésgek, Gersence districtus, ”Mansiones seu fundi” száma. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) ERZSÉBET KIRÁLYNÉ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74476
Date: 1391-03-18
AbstractMÁRIA KIRÁLYNŐ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74476
Date: 1394-05-06
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74472
Date: 1401-04-02
AbstractVÁRADI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74473
Date: 1406-10-04
AbstractGARAI MIKLÓS NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1275 - 1401next >