useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Charter: Nedeczky Szendrő gyűjteménye (Q 362) 39238
Signature: 39238
Add bookmark
Edit charter (old editor)
1505-05-01
A sági konvent (Imre prépost és a konvent) jelenti, hogy megjelent előtte Kapy-i János fia: Menhardus és magára vállalva nővéreinek: Katalinnak, Path-i Károly feleségének, és Zsófiának: Lengeld-i Balás özvegyének és az özvegy fiainak és leányainak a terhét előtte ily bevallást tett: Minthogy néhány birtokrésze az Esztergom megyei Karwa és Sarkan birtokokban a Sáros megyei Kapy birtoktól és a hasonló nevű Kapy vártól, az ő szokott tartózkodási helyétől messze esnek, úgy hogy nem is tud rájuk kellő gondot fordítani és gyakran az út is veszedelmes a 2 birtok között, másrészt néhány, a Sáros megyei Kapy várhoz tartozó birtokrészt elődjei eltékozolták és szétforgácsolták, amelyeknek egy része most is idegenek kezén van; ezeket vissza akarja szerezni, hogy haszna is legyen belőlük, azért Karwa-i és Sarkan-i összes birtokrészeit, t.i. Karwa felét és Sarkan 1/4 részét, azonkívül a Karwaban levő nemesi curiáját és az Esztergom megyei Labathlan birtokban lévő szőlőjét, 12 járomba való ökörrel, tehenekkel, borjakkal, disznókkal, szárnyasokkal, kertekkel, mindenfajta épületekkel és a nemesi curia más clenodiumaival eladta Athya-i Miklósnak, esztergomi olvasókanonoknak és általa a kanonok nővérének: Katalinnak és Katalin leányainak: Angalethanak és Potentianának és a kanonok egy másik nővére fiának: Cosma fiának: Györgynek 600 magyar arany Ft-ért, hogy majd ezen az összegen visszaszerezze Sáros megyei birtokait. - Hártya - F.p.hiányzik – Regeszta forrása: OL regeszta SÁGI KONVENT  

Eredeti
Current repository
Gyűjteményekből (P és R szekcióból és állagtalan fondok)
 • Charter on the archive's websitealt

 • Függő
   Graphics: 
   x
    
   x
   There are no annotations available for this image!
   The annotation you selected is not linked to a markup element!
   Related to:
   Content:
   Additional Description:
   A click on the button »Show annotation« displays all annotations on the selected charter image. Afterwards you are able to click on single annotations to display their metadata. A click on »Open Image Editor« opens the paleographical editor of the Image Tool.