useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondPetrovay György gyűjteménye (Q 356)
< previousCharters1302 - 1381
Charter: 38801
Date: 1302-00-00
AbstractTURÓCI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38800
Date: 1302-07-27
AbstractSZEPESI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38802
Date: 1311-03-25
AbstractSÁGI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38803
Date: 1313-05-01
AbstractTURÓCI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38804
Date: 1315-01-13
AbstractTURÓCI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38805
Date: 1319-03-22
AbstractSÁGI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38806
Date: 1323-12-19
AbstractKÁROLY 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38807
Date: 1327-11-20
AbstractPÉCSI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38808
Date: 1329-08-12
AbstractDANCS MESTER ZÓLYOMI ISPÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38809
Date: 1329-10-06
AbstractTURÓCI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38812
Date: 1331-06-25
AbstractKÁROLY 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38812
Date: 1331-07-13
AbstractTURÓCI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38810
Date: 1354-03-23
AbstractBude - in dominica Letare. Lajos király Turoczmegye hatóságához. Jelentették előtte Pál fiai: András és Beke, továbbá Serephel fia: János és ezek fiai: Miklós, Benedek és Pál nevében, hogy 1353. okt. 4-én Balás fia: Miklós felszántotta Mezewhaz-i birtokuknak egy részét, mely teljes joggal őket illeti. Meghagyta azért a megyei hatóságnak, küldjön ki egyet vagy kettőt maguk közül a vizsgálat megejtésére. Átírta: 1354. máj. 15. Turoczmegye hatósága. – Regeszta forrása: OL regeszta LAJOS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38810
Date: 1354-05-15
Abstractferia quinta proxima ante rogationum. Turoczmegye hatósága jelenti Lajos királynak, hogy megkapta 1354. márc. 23-án kelt, teljes egészében közölt oklevelét, melynek értelmében kiküldtek egyet maguk közül, /: név nincs: / aki érdeklődött mindenfelé, különösen Mezewhaza szomszédainál és megtudta, hogy Balás fia: Miklós Pál fiainak: Andrásnak és Bekének Mezewhazán lévő birtokának egy részét jogellenesen felszántotta. Eredeti, papír. Záró pecsét nyomával. – Regeszta forrása: OL regeszta TURÓC MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38811
Date: 1360-05-14
Abstractin Tirnavia. in feste ascensionis Domini. Lajos király visszaemlékezve azokra a szolgálatokra, melyeket hűséges vlachjának (?): Farstannak a fia: Banchuk teljesített, neki és utódainak adja a Maranarus földjén elterülő possessio clacalis: Baralia felét, még pedig új királyi adomány címén, és felvette Banchukot az ország igazi nemesei közé, megadva neki a preregativát, hogy a király zászlaja alatt harcolhasson. Fényképgyűjtemény, Mihályi: Máramarosi dipl. 41. – Regeszta forrása: OL regeszta LAJOS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38813
Date: 1363-08-27
Abstractin Lypche. die dominice proximo ante f. decollationis B. Johannis B. Lajos király a turóczi konventhez. Eléje járultak Prouna-i Pál fiai: Beke és András és Prouna-i Serephyl fiai: Pál és György és elsorolván szolgálataikat és érdemeiket, kérték a királytól, hogy Mezeuhaz Turocz megyei királyi birtokot, amelyet eddig is birtokoltak celato jure regie, adja nekik örök tulajdonul. A király megbocsátja bűnüket, hogy a király jogát eltitkolták és figyelembe véve hűséges szolgálataikat, új adomány címén Prouna-i Pál fiainak: Andrásnak és Bekének és Prouna-i János fiainak: Pálnak és Györgynek adja Mezeuhaz birtokot összes tartozékaival örök tulajdonul. Meghagyja azért a konventnek, küldje ki testimoniumát, akinek a jelenlétében a királyi ember szálljon ki Mezeuhaz birtokhoz és a szomszédok meghívása mellett vezesse be abba új királyi adomány címén Bekét és Andrást, Pált és Györgyöt. kijelölt királyi emberek: Georgius filius Abrahe, vel Stephanus filius Andree de Nadoser, aut Bartholomeus filius ejusdem Andree, átírta: 1363. augusztus 27., Turóczi konvent. – Regeszta forrása: OL regeszta LAJOS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38813
Date: 1363-11-19
Abstractin die b. Elisabet vidue. A túróczi konvent jelenti Lajos királynak, hogy megkapta 1363. augusztus 27-én kelt, teljes egészében közölt oklevelét, melynek értelmében Nadeser-i András fia Bertalan királyi emberrel kiküldte a saját emberét (név nincs), akik október 13-án kiszálltak Mezeuhaz határába és azt a szomszédok jelenlétében új adomány címén a régi határok mellett statuálták Preuna-i Pál fiainak: Bekenek és Andrásnak, továbbá János fiainak: Pálnak és Györgynek és Györgynek minden ellentmondás nélkül. Eredeti, hártya, hátán pecsét nyoma. – Regeszta forrása: OL regeszta TURÓCI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38814
Date: 1381-08-04
AbstractNitrie quartedecimo die congregationis nostre prenotate. Gara-i Miklós nádor jelenti, hogy a nyitrai és trencséni nemességnek július 22-én Nyitra mellett tartott egyetemes gyűlésén Prona-i Beke fia: Benedek a saját és testvére Jakab nevében jelentette, hogy Trebech birtok, amely most a királyi birtokok közt szerepel, egykor Pálé, Rechk fiaié: Chudáé, Tamásé és Cheraphiné, továbbá Bekéé, az ő apjuké volt és a nevezettek a birtok teljes tulajdonában voltak. Erről a két megye alispánjainak és bíráinak tudomása van. Kérték, hogy erre nézve hallgassák ki a megyei embereket. A Nyitra megyeiek ex scitu, a Trencsén megyeiek ex auditu egyhangúlag vallották, hogy Trebech birtokot, amely most a király kezén van, azelőtt Pál, Chuda, Tamás és Seraphin mint ősök és később Benedeknek és Jakabnak az apja: Beke birtokolták. Eredeti, hártya, hátán pecsét töredékeivel. - Regeszta forrása: OL regeszta GARAI MIKLÓS NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1302 - 1381