useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondSzimonidesz gyűjtemény (Q 304)
< previousCharters1292 - 1510
Charter: 105971
Date: 1292-07-29
AbstractJÁNOS KALOCSAI ÉRSEKTÁRSAI

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 105971
Date: 1299-08-01
AbstractANDRÁS 3 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 105971
Date: 1300-11-14
AbstractMIKLÓS PÁPAI KÖVET

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 105559
Date: 1358-11-08
Abstract1359-03-13 között. Pertárgy.: Oct. Omn. Sanctorum - Executio: Oct. Cynerum. Szécsi Miklós o. bíró tudatja a jászói konventtel, hogy bírósága előtt Malah-i Péter fia Simon, mint felperes pert indított Malah-i Izsák fiai: György és Pál meg Kuesd-i Doncs fiai: Jakab és Domokos ellen, mert, mint keresetében előadta, az alperesek a magtalanul elhalt Malah-i Hazasnak a felperesre szállott Malah-i részéből (Gömör m.) az alepresek egy részt jogtalanul elfoglaltak és birtokolnak. Minthogy az alperesek tagadták a foglalást, elrendeli a konventnek, hogy a vitás birtokrészt a helyszínen különítse el és statuálja annak birtokába a felperest, egyben a szomszédok jelenlétében becsülje is azt meg és eljárásáról 1359. március 27.-re tegyen jelentést. Kivonatos szöveg, Ugrin fia Miklós o. bíró 1359. november 15.-i parancsából. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) SZÉCSI MIKLÓS ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 105559
Date: 1359-11-15
AbstractVisegrád. 8. d. oct. Omnium Sanctorum. Miklós - Ugrin fia - országbíró tudatja az egri káptalannal a Malah-i Péter fia Simon felperes s Malah-i Izsák fiai: György és Pál valamint Kuesd-i Doncs fiai: Jakab és Domokos alperesek között a magtalanul elhalt Malah-i Hazas Malah-i részéért (Gömör m.) folyó per eddigi lefolyását, amelynek során bemutatásra került a jászói konvent 1359. márc. 13. - március 27. között kelt jelentése, egyben meghagyja, hogy a peres birtokrész határait járják és becsüljék meg és tartsanak tanúvallatást a birtoklásra vonatkozólag. Eredeti, teljes szöveg, papír, zárópecsét maradv. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) UGRIN FIA MIKLÓS ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 105560
Date: 1410-09-10
AbstractSTIBOR ERDÉLYI VAJDA

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 105561
Date: 1427-06-11
AbstractBuda. IV. p. Pentec. Zsigmond király Abauj megyének elrendeli a tanúvallatást Fay-i János fiai: Simon, Pál és Szilveszter és a többi név szerint felsorolt szintén Fay családbeliek panasza tárgyában, amely szerint Korlathfalwa-i László és Ilswafew-i Fülöp mester özvegye és név szerint felsorolt társaik a panaszosok erdőjét a megyebeli Fay possessióban elfoglalták, ugyancsak elfoglalták a maguk részére a Lythka possessióba vezető utat és a panaszos Simont kivont karddal meg akarták ölni. Abauj megye 1427. augusztus 6-i jelentéséből. Út neve.– Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 105561
Date: 1427-08-06
AbstractGaradna. Sixti. Abauj megye Zsigmond királynak jelenti, hogy a király 1427. június 11-i parancsára a megyében megtartott tanúvallatás tanúi hallották, hogy az erdőt elfoglalták és hogy Simonra kardot vontak. Eredeti, papír, három zárópecsét helye.– Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) ABAÚJ MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 105562
Date: 1470-04-25
AbstractPálóci László országbíró a jászói konventnek elrendeli Fay-i László bevezetését a Mykehege nevü, az Abauj megyei Lythka és FAy possessiók határában fekvő, őtet teljes jogon megillető föld birtokába. Papír. Zárópecsét maradv. PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 105562
Date: 1470-05-22
Abstract16. d. f. III. p. Inv. S. Crucis. A jászói konvent Mátyás királynak jelenti, hogy amikor Pálóci László országbíró 1470 április 25-i parancsára Fay-i Lászlót Mykehege nevü föld birtokába be akarták vezetni, annak zekeres János Lythka-i jobbágy Gagh-i Balázs nevében ellentmondott, amiért a királyi ember az ellentmondó Balázst Lythka possessiójából Jakab apostol nyolcadára /aug. 1./ perbe idézte. Papír. JÁSZÓI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 105563
Date: 1510-04-24K
Abstract... Georgii martiris. Apollonia, Swran-i ... leánya, Swran-i Péter leánya: Katalin és Márta: ... leánya a kiadványban foglalt személyeket vallották ügyvédjeikül. Eredeti csonka szöveg, papír, a teljes bal fele hiányzik, hátlapján rány. p. maradv.– Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) VASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1292 - 1510