useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Charter: Tagányi Károly gyűjteménye (Q 374) 50576
Signature: 50576
Add bookmark
Edit charter (old editor)
1396-08-03
(3. die octavarum Jacobi). A somogyi konvent jelenti Zsigmond királynak, hogy közös vizsgálatra vonatkozó bírói intézkedő levelére Kewagovrs-i Miklós fia: György mester felperes részére Tamás frater papot, Chepel-i Márton fia: Mihály alperes részére pedig Hernad-i Mihály királyi emberrel kancellárjukat (c[ance]llarium nostrum): Balázs urat (discretum virum dominum) küldték ki, akik visszatérve [egybehangzóan] jelentették, hogy Jakab-nap nyolcadán Varang birtokra összehíván minden szomszédot és határost az ő, valamint a felperest királyi ügyvédvalló levéllel képviselő Twr-i Lőrinc és az alperes jelenlétében a felek által összehívott szomszédokat, határosokat és megyebeli nemeseket Isten iránt köteles hitükre és királyi korona iránti hűségükre megeskették arról, hogy az alperes Reminiscere vasárnapján (febr. 26.) társaival felfegyverezve hatalmaskodva előre megfontolt szándékkal Varang birtokra jőve György mester ott talált familiárisaira és embereire rontva őket kegyetlenül megverték és megsebesítették, lovaiktól, fegyvereiktől, pénzüktől és ruhájuktól pedig megfosztották őket, s mindebben Mihály ártatlan-e vagy sem. Chepel-i Domokos fiai: György és János, ugyanottani Egyed fia: Demeter, János fia: Pál, a veszprémi püspök és Pál fia: Miklós, a Demes-i prépost falubírája (villicus), Chepel-i Imre fia: Balázs, ugyanottani Balázs fia: Benedek, Kekchee-i Mihály fiai: László és Péter, János frater szentléleki (de Sanctospiritu) prépost, Kekche-i János fiai: Bertalan és Bálint, Ewzed-i Geke fia: Benedek és testvére: László, ugyanottani István fia: János, Miklós fia: Benedek, aki Fanch fia: István mester Teleky-i officiálisa, János fia: Benedek, aki ugyanottani Fanch fia: László mester officiálisa, Balázs Chepel-i plébános határosok; Varang-i István özvegye, Vyz-i Miklós fia: János, Dénes fiai: Benedek és János, Domokos fia: Domokos, Balázs fia: György, Dese fia: Luca, Tamás fia: Egyed, Pál fia: János, Benedek fia: Miklós, István fia: István, János fia: Tamás, János fia: Mihály, András fia: Miklós, Mihály fia: Pál ugyanúgy Vyz-ről, Feereghaz-i Mihály fia: György, János fia: Miklós, Posa fia: László, István fia: Bertalan ugyanonnan, Karad-i Bertalan fia: Balázs szomszédok; Gamas-i Domokos fia: Balázs, István fia: László, Péter fia: Ferenc, Bálint fia: János, János fia: Fábián, Balázs fia: Mátyás az említett Gamas-ról, Chege-i János fia: Benedek megyebeli nemesek, akiket az alperes vezetett oda, szerint Márton fia: Mihály ártatlan ezekben. Vgal-i Domokos és János, Vtas-i(?) János, Kekche-i Gutur (dictus) Mihály, [...] fia: Péter, a fehérvári őrkanonok falubírája ([villi]co), Péter fia: János, a veszprémi püspök másik Kekche-i bírája, Mihály fia: Bálint, a fehérvári káptalan jobbágya, [... fia:] János, a fehérvári prépost jobbágya, Vgal-i János fia: László, határosok; Chychal-i János fia: István, ugyanottani Mihály fia: Simon, [Ka]pol-i [...] fia: János szomszédok; Karad-i János fia: Péter, Lulya-i Mihály fia: Mark, Jakab fia: Ferenc, Fodor (dictus) István, N[e]zeb-i(?) András fia: Miklós, Alch-i Miklós fia: András, Meger-i Bálint, Capol-i János fia: Balázs megyebeli nemesek, akiket Lőrinc ügyvéd hívott oda, Gutur (dictus) Mihály kivételével hallották és tudták (audivisse et scivisse), Gutur Mihály pedig kijelentette (retulisset), hogy mindezt (omnino) Mihály követte el. Hajtásainál három részre szakadt, rosszul restaurált, kissé hiányos papíron, kissé sérült zárópecséttel. (Tagányi gyűjtemény.) - Hátlapjának bal oldalán bírósági feljegyzés.- Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 31 (2000) 538. sz. SOMOGYI KONVENT  

Eredeti
Current repository
Gyűjteményekből (P és R szekcióból és állagtalan fondok)
 • Charter on the archive's websitealt

 • Záró
   Graphics: 
   x
    
   x
   There are no annotations available for this image!
   The annotation you selected is not linked to a markup element!
   Related to:
   Content:
   Additional Description:
   A click on the button »Show annotation« displays all annotations on the selected charter image. Afterwards you are able to click on single annotations to display their metadata. A click on »Open Image Editor« opens the paleographical editor of the Image Tool.