useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondVitális Mór gyűjteménye (Q 278)
< previousCharters1286 - 1394next >
Charter: 24406
Date: 1286-09-23
AbstractESZTERGOMI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24407
Date: 1296-00-00
AbstractSÁGI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24408
Date: 1298-07-04
AbstractSÁGI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24409
Date: 1324-01-24
AbstractSÁGI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24410
Date: 1329-01-24
AbstractHONT MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24411
Date: 1332-03-25
AbstractSÁGI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24412
Date: 1335-10-29
AbstractKÁROLY 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24412
Date: 1335-12-06
AbstractESZTERGOMI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24413
Date: 1336-04-14
AbstractPÁL ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24414
Date: 1337-06-28
AbstractSÁGI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24415
Date: 1339-01-09
AbstractSÁGI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24416
Date: 1339-02-19
AbstractSÁGI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24417
Date: 1339-10-08
AbstractPÁL ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24418
Date: 1340-11-18
AbstractESZTERGOMI VIKÁRIUS

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24419
Date: 1342-08-22
AbstractHydueg. Feria quinta post Stephani. Hont megye bizonyítja, hogy a fenti kelet alatt tartott gyűlésében Dersene-i Ipolitus fiát: Mihályt ártatlannak találta a királyné 14 lova elvezetésében, valamint más dolgokban és őt ezeket illetően nyugtatta. (Teljes szöveg), eredeti, hártya, zárópecsét helye és egy másik zárópecsét töredéke. A. O. IV. 256. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) HONT MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24420
Date: 1346-12-08
AbstractBuda. decimo die vigesimi secundi diei octavarum Omnium Sanctorum. Pál országbíró bizonyságlevele arról az egyezségről, melyet Sember-i Lóránd fia Miklós felesége a maga és név szerint felsorolt társai nevében egyrészről és Sember-i Gergely fiának, Jánosnak fiai, Péter, Saul és János, valamint szintén név szerint felsorolt társaik másrészről a közöttük a Hont megyei Gyznos és Sember possessiok miatt folyt perben a sági konvent relációit tartalmazó kiadványában foglalt határok mellett kötöttek. Eredeti, hártya, közepén egy kisebb darabja kiszakadt, hátlapján rányomott pecsét helye. Határleírás vulgo szavakkal. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) PÁL ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24421
Date: 1348-03-21
AbstractBuda. decimo die octavarum cynerum. Pál országbíró meghagyja a garamszentbenedeki konventnek, küldje ki hites emberét, hogy annak jelenlétében a királyi ember a Bars megyei Wyfalu másként Poty possessio felét Vilmos kardinálistól foglalja vissza, abba Gyeurud-i Myke fiát: Miklóst statuálja és azt az ország szokásai szerint becsülje meg, majd minderről jelentést tegyen. (Teljes szöveg.) Eredeti, kissé szakadozott, hiányos papír, két zárópecsét és caput sigilli nyomai. A. O. V. 169. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) PÁL ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24422
Date: 1350-07-27
Abstractin crastino feriae secundae post Jacobi. A garamszentbenedeki konvent bizonyítja, hogy Geured-i Myke fia: Miklós a neki arra vonatkozólag fogott bírák ítéletében megítélt esküt, hogy Geured-i Pobor fia: Andrásnak gyujtogatással, lopással és más módon nem ártott és nem okozot 25 márka kárt, kilenc nemessel együtt szabályszerűen letette. (Teljes szöveg.) Eredeti, papír, kitöredezet zárópecsét. AO-V. 396. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) GARAMSZENTBENEDEKI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24423
Date: 1352-03-22
AbstractBuda. feria quinta ante Judica. Lajos király meghagyja Hont megyének, tartson vizsgálatot, igaz-e Dersenye-i Lipoldus, valamint Mihály és László nevű fiai panasza, amely szerint a megyebeli Bakanya és Baath polgárai (universi cives et hospites nostri de Bakanya et Baath) a panaszosok Dersenye nevű birtokára törtek, a jobbágyok házait feltörték, azoknak sok kárt okoztak és azzal vádolták őket, hogy tolvajokat és malefaktorokat rejtegetnek házaikban. Átírja Hont megye 1352. április 4-i jelentésében. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) LAJOS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24423
Date: 1352-04-04
AbstractHydueg. feria quarta post Ramispalmarum. Hont megye hatósága jelenti Lajos királynak, hogy 1352. március 22-o parancsának végrehajtására kiküldött két megyei ember a mandátumban foglalt panaszok jogos voltát állapították meg, E jelentésben: Cives et hospites de Bakabanya et de Baath. Eredeti, papír, utolsó sorában szakadozott, három darab zárópecsét töredékével, A. O. V. 566. – Regeszta forrása: OL regeszta HONT MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24424
Date: 1357-03-20
AbstractStrigonii. sexto die diei medquadr. Péter esztergomi vikárius bizonyítja, hogy Gál fiai: Mihály és Pál és a többi, név szerint felsorolt Sembur-i nemesek Sembur-i Mykocha fia: Jakab özvegyének, Katalin asszonynak hitbére és nászajándéka fejében két és fél márkát hiánytalanul megfizettek. Eredeti, hártya, hátlapján rányomott pecsét helye. AO. VI. 547. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) PÉTER ESZTERGOMI VIKÁRIUS

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24425
Date: 1357-08-23
Abstractdie sequenti octavarum assumpt. Virginis. A garamszentbenedeki konvent bizonyítja, hogy Borfeu-i István fia: Tamás - édestestvére: Beke jelenlétében - a testvérek között mindkettőjüket illető oklevelek őrzésére vonatkozólag létrejött egyezség értelmében, átadott megőrzés végett a konventnek 5 függőpecsétes privilégiumot, 11 pátenst és 4 caput sigilli-val megpecsételt kiadványt. A Zech-i Miklós országbíró előtt kötött és a konvent előtt felmutatott megegyezés szerint közös akarattal helyezték el a konvent sacristiájában a testvérek okleveleiket és azokat onnan csak mindketten vehetik vissza. Eredeti, hártya, hátlapján rányomott pecsét helye. AO. VI. 600. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) GARAMSZENTBENEDEKI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24426
Date: 1373-03-03
Abstractferia quinta ante dom. Invocavit. A garamszentbenedeki konvent bizonyságlevele arról a fogott bírák közbenjöttével létrejött békés egyességről, melyet a Hont megyei Dersenye-i Lukács fia: András és testvére: Benedek egy részről, és Sember-i Saulus valamint testvére: János más részről a közöttük vérontás, vagdalkozások stb. miatt folyt pereikben kötöttek és amelynek értelmében egymást e pereket illetően nyugtatták. Eredeti, hártya, hátlapján rányomott pecsét helye. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) GARAMSZENTBENEDEKI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24427
Date: 1376-11-11
Abstractquarto die octavarum Omn. Sanctor. A garamszentbenedeki konvent bizonyságlevele arról a fogott bírák által hozott ítéletről, mely Sember-i János fiai: Saul és János között egyrészről, és Dersenye-i Ipolitus fia: Mihály között másrészről néhai Aba által a Hont megyei Sember possessióban bírt rész miatt folyt perben kelt és amelynek értelmében a vitás területet a két fél között megosztották. Eredeti, hártya, hátlapján rányomott pecsét helye. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) GARAMSZENTBENEDEKI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24428
Date: 1381-05-17
AbstractGyarmath duodecimo die feriae secundae post Invent. S. Crucis. Garai Miklós nádor bizonyítja, hogy Nógrád és Hont megyék nádori gyűlésében Dersenye-i Ipolitus fia: Mihály felesége és Dávid, János és Ipolitus nevű fiai eltiltották a nevezett Mihályt a Hont megyei Sember posessióban levő bizonyos részek eladásától, elzálogosításától, általában elidegenítésétől, továbbá Dalmad-i Tamás fiát: Gergelyt és a többi, név szerint felsoroltakat annak megvételétől. Eredeti, papír, záró pecsét töredéke. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) GARAI MIKLÓS NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24429
Date: 1389-11-02
AbstractISTVÁN NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24417
Date: 1394-03-30
AbstractGÖMÖR MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24417
Date: 1394-08-21
AbstractEGRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24417
Date: 1394-11-29
AbstractJÁSZÓI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24417
Date: 1406-09-27
AbstractGARAI MIKLÓS NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1286 - 1394next >