useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondPannonhalma, Bences - Capsarium (1000-1526)
< previousCharters1330 - 1339next >
Charter: 1330 III 11
Date: 11. März 1330
AbstractKároly Róbert király IV. Bélának Szent Istvánnak Bakonybél számára kiadott adománylevelét magában foglaló oklevelét újra átírja.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1330 VI 30
Date: 30. Juni 1330
AbstractA győri káptalan jelenti, hogy a bakonybéli kolostor hiteshely, autenticus pecsétje van.

Images0
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1330 XI 08
Date: 8. November 1330
AbstractDethylin ispán a győri káptalan előtt Páznán és Durug birtokait a pannonhalmi apátságnak eladja.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1332 VI 22
Date: 22. Juni 1332
AbstractXXII. János a Szent Benedek-Rend reformálására az évenkénti káptalanokat újra elrendeli, az első elnökeivé a pannonhalmi és a garamszentbenedeki apátokat kinevezi, a püspököknek pedig meghagyja, hogy a káptalanok megtartását ne akadályozzák.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1332 VI 24
Date: 24. Juni 1332
AbstractA győri káptalan XXII. János pápának a segesdi plebánostól megtagadott tizedről kiadott bulláját átírja.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1332 VII 09
Date: 9. Juli 1332
AbstractA zirci apát Pósa segesdi plébános ellen, ki a tizedet a pannonhalmi apátságtól megtagadta, ítéletet hoz.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1333 IV 14
Date: 14. April 1333
AbstractXXII. János pápa Hamer Vilmos választott pannonhalmi apátot fölmenti azon akadály alól, mely miatt apáti állásra nem emelhető.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1333 IV 14
Date: 14. April 1333
AbstractXXII. János Hamer Vilmos pannonhalmi apát megválasztását megsemmisíti, de a konvent választását tekintve, kinevezi apátnak.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1333 VI 26
Date: 26. Juni 1333
AbstractXXII. János pápa megbízza a zirci apátot, hogy a pannonhalmi apátság idegenre jutott javait segítsen visszaszerezni.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1333 XI 22
Date: 22. November 1333
AbstractErzsébet királyné a védelmébe vett bakonybéli monostort Tamás erdélyi vajda pártfogása alá helyezi.

Images1
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1334 IV 15
Date: 15. April 1334
AbstractKároly Róbert meghagyja, hogy a pannonhalmi monostor ellenében általában, különösen pedig az alsoki vásárjog ellenében senki ítéletet hozni ne merjen.

Images1
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1334 VIII 05
Date: 5. August 1334
AbstractXXII. János meghagyja a veszprémi és váci püspököknek s a Padua egyházmegyei szentkereszti apátnak, hogy -- öt évre terjedő fölhatalmazással -- járjanak el a pannonhalmi apátság károsítói ellen.

Images0
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1334 XI 16
Date: 16. November 1334
AbstractMiklós bakonybéli apát a pannonhalmi konventtel átiratja az apátság némely jószágainak 1181 tájt készült összeírását.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1335 VII 23
Date: 23. Juli 1335
AbstractDrugeth Vilmos nádor a pannonhalmi egyháznak s népeinek törvénykezési szabadságáról bizonyítványt ad.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1335 VII 29
Date: 29. Juli 1335
AbstractDruget Vilmos a pozsonyi és mosoni nemesség egyetemen gyűlésén a pannonhalmi apátság dénesi és deáki népeinek adómentességéről s törvénykezési szabadságáról bizonyságot ad.

Images1
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1335 VIII 24
Date: 24. August 1335
AbstractJános bakonybéli apát a pannonhalmi konvent előtt az árpási vám elfoglalása miatt tiltakozik.

Images1
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1336
Date: 1336
AbstractVilmos pannonhalmi apát némely Somogy megyei népeinek kötelességéről intézkedik.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1337 III 22
Date: 22. März 1337
Abstractxx

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1337 IV 01
Date: 1. April 1337
AbstractA XII. Benedektől a Rend érdekében kiadott statutumok s rendeletek végrehajtói az esztergomi és kalocsai megyében levő bencés apátságokra 120 aranyforint taxát vetnek ki.

Images1
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1337 IV 07
Date: 7. April 1337
Abstractxx

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1337 X 08
Date: 8. Oktober 1337
AbstractAz oltopei predialisták a somogyi konvent előtt a pannonhalmi apátságnak tartozó kötelességüket elismerik.

Images1
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1338 III 29
Date: 29. März 1338
AbstractGalhardus pápai követ nyugtatványt ad Miklós bakonybéli apáttól lefizetett Kelemen-féle egyházi adóról.

Images1
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1338 V 19
Date: 19. Mai 1338
AbstractDrugeth Vilmos nádor Marczali István ellen a Marczali, Gyeszno és Gadán nevű somogyi jószágok tizedét a pannonhalmi apátságnak ítéli.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1338 V 23
Date: 23. Mai 1338
AbstractPál országbíró Vilmos pannonhalmi apátot a tőle letett eskü után a fehérvári polgároktól ellene emelt kártétel vádja alól fölmenti s a polgárok bora után járó tizedeket az apátnak megítéli.

Images1
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1338 VI 11
Date: 11. Juni 1338
Abstractxx

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1338 VI 29
Date: 29. Juni 1338
AbstractMiklós bakonybéli apát a Győr és Veszprém megyei plebánosok kegyelmébe ajánlja János remetét, kinek a kereszturi kápolnát azon föltétel alatt engedte át, hogy a helyet rendben tartsa, az utasoknak pedig szállást építsen.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1338 VIII 15
Date: 15. August 1338
AbstractMiklós bakonybéli apát Henney (Henye) nevű birtokát miskei Kontra Antalnak s örököseinek évi négy márka fizetségért állandó bérletbe adja.

Images1
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1338 VIII 28
Date: 28. August 1338
Abstractxx

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1338 IX 02
Date: 2. September 1338
Abstractxx

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1339 I 08
Date: 8. Jänner 1339
Abstractxx

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1339 VII 13
Date: 13. Juli 1339
AbstractErzsébet királyné a bakonybéli apátságot összes birtokaival kiváló oltalmába fogadván, birtokaiba a szabad osztályú jobbágyoknak szabad költözhetését országszerte kihirdeti.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1330 - 1339next >