useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondPannonhalma, Bences - Capsarium (1000-1526)
< previousCharters1358 - 1362next >
Charter: 1358 X 25
Date: 25. Oktober 1358
AbstractKonth Miklós nádor a pannonhalmi apát s a mindszenti, gugi, némei nemesek közt a szentmártoni hegyjog miatt folyó perben az apátság javára ítéletet hoz.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1358 XI 12
Date: 12. November 1358
Abstractxx

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1358 XII 09
Date: 9. Dezember 1358
AbstractSzéchi Miklós országbíró az esküvel visszaszerzett, Bársonyoshoz tartozó Hosszúteleket Szigfrid pannonhalmi apátnak megítéli.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1359 V 10
Date: 10. Mai 1359
AbstractKont Miklós nádor felszólítja a pannonhalmi konventet, hogy, mivel a veszprémi káptalan és bakonybéli apátság közt Paloznak miatt folyó perben a határok ismerete nélkül nem ítélhet, tartson határjárást.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1359 V 12
Date: 12. Mai 1359
AbstractKonth Miklós nádor a Szigfrid apát és a kapolcsi nemesek közt tíz kapolcsi sessio miatt folyó perben újabb birtokfölosztást rendel el.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1359 V 23
Date: 23. Mai 1359
Abstractxx

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1359 V 27
Date: 27. Mai 1359
AbstractMiklós országbíró a Szigfrid apáttól letett eskü után egy Kis- és Nagy-Ravazd, illetve Kis-Ravazd és Péterd közt levő vitás földterületet a pannonhalmi apátság birtokához csatoltat.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1359 VII 02
Date: 2. Juli 1359
AbstractA veszprémi káptalan a bándi jobbágyoktól Szentmárkon elkövetett erőszakoskodásról a veszprémi alispánnak jelentést tesz.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1359 VII 13
Date: 13. Juli 1359
Abstractxx

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1359 VIII 01
Date: 1. August 1359
Abstractxx

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1359 IX 15
Date: 15. September 1359
Abstractxx

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1359 IX 16
Date: 16. September 1359
AbstractA fehérvári káptalan jelenti, hogy Péter béli apát és esegvári Tamás fia Miklós közt a Mester Mester és Szentmárk miatt folyó perben választott bírák útján egyesség jött létre.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1359 IX 16
Date: 16. September 1359
Abstractxx

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1360 I 20
Date: 20. Jänner 1360
AbstractA pannonhalmi apátság s a némai nemesek a győri káptalan előtt a szentmártoni hegyjogra egyességet kötnek.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1360 III 04
Date: 4. März 1360
Abstractxx

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1360 III 19
Date: 19. März 1360
AbstractA pannonhalmi konvent bizonyítja, hogy előtte nostupi Simon fia János, a bakonybéli apát ügyvédje bevallást tett III. István király oklevele pecsétjének a megsérüléséről.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1360 III 27
Date: 27. März 1360
AbstractNagy Lajos király a bakonybéli apátság egy III. István királytól eredő oklevelének pecsétjéről, mely eltört, vizsgálatot rendel.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1360 IV 16
Date: 16. April 1360
AbstractA győri káptalan Kont Miklós nádornak a béli apátság és veszprémi káptalan közt peres Paloznak ügyében tartott vizsgálatról jelentést tesz.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1360 VI 13
Date: 13. Juni 1360
AbstractA pannonhalmi apátság s Jakab bíró fiai közt a pozsonyi Szent Mihály kapunál szedett vámra egyesség jön létre.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1360 VII 22
Date: 22. Juli 1360
AbstractPéter apát Vászolyi István harcoló nemes jobbágyának Vászoly azon részét is, melyet előde, Miklós, a király rendelete folytán oda nem adhatott, odaajándékozza.

Images1
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1360 VIII 28
Date: 28. August 1360
AbstractA bakonybéli konvent tagjai a pannonhalmi konvent előtt a veszprémi káptalant a Paloznak miatt folyó perben neki megítélt eskü letételétől eltiltják, egyben tiltakoznak apátjuk minden tette ellen, mely Paloznak elvesztésére vezet.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1360 X 17
Date: 17. Oktober 1360
AbstractBebek István országbíró a Szigfrid apáttól letett eskü után Mirel és Nagymező területeket a pannonhalmi apátságnak ítéli meg.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1360 X 31
Date: 31. Oktober 1360
Abstractxx

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1361 V 26
Date: 26. Mai 1361
AbstractKont Miklós nádor kisravazdi Sebestyén fia Miklóst, ki Szigfrid pannonhalmi apát ellen hat idézésre s a három vásárnapon értesítéssel történt idézésre sem jelent meg, fej- és jószágvesztésre ítéli.

Images1
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1361 VI 04
Date: 4. Juni 1361
AbstractVilmos pécsi püspök s a királyi kápolna ispánja előtt tordi Radys fiai a pannonhalmi apátság tordi birtokát évi hat pensáért bérbe veszi.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1361 VIII 11
Date: 11. August 1361
AbstractA veszprémi káptalan előtt a pannonhalmi konvent s az örkényi nemesek Örkény és Yurén birtokra egyességre lépnek.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1361 VIII 20
Date: 20. August 1361
AbstractBebek István országbíró a csütörtökhelyi vám harmadát a pannonhalmi apátságnak a bevezetés után megítéli.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1361 XII 13
Date: 13. Dezember 1361
AbstractNagy Lajos király Szigfrid pannonhalmi apát kértére az ennek elődeitől a kolostor kárára tett birtokelidegenítéseket, terhes szerződéseket érvényteleníti.

Images3
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1362 II 07
Date: 7. Februar 1362
Abstractxx

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1362 II 20
Date: 20. Februar 1362
AbstractNagy Lajos király István bakonybéli apát kérésére az ennek elődeitől tett bárminemű birtokelidegenítést érvénytelennek nyilvánítja.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1362 II 28
Date: 28. Februar 1362
AbstractSzigfrid apát Kisravazdi Miklóst az apátsági birtokkal határos jószágának eladásától eltiltja.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1358 - 1362next >