Archive: Veszprémi Föegyházmegyei Levéltár (HU-VFL)

Contact / Imprint

For detailed information and usage of the archival charter collections please contact:

Veszprémi Föegyházmegyei Levéltár
 Veszprém

Archivists