useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Charter: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, ed. Boczek, 1836 (Google data)  CCLXVI.
Signature:  CCLXVI.

The transcription and metadata of this charter are scanned by a OCR tool and thus may have low quality.

Zoom image:
Add bookmark
Edit charter (old editor)
99999999
Eugeniu s papa III. mandat Heinrico, Moraviensi episcopo, ut Wladislaw, due em Poloniae, ab excommunicatione absolvat. DU Viterbi V. Nonas Eugenius papa III. Theobaldum ducem ab excommunicatione absolutum
Source Regest: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, Nr. CCLXVI. , S. 275
 

ed.
Current repository
Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, Nr. CCLXVI. , S. 275

  Graphics: 
  x

  CCLXVI.

  Maß, 1146.

  ËLiugenius episcopus, seruus seruorum dei, venerabili fratri Heinrico, Morauiensi episcopo, salutem et apostolicam benedictionem. Sicut ad ve

  246

  stram credimus nothiam peruenisse, L. dux Polonie, collecta Saracenorum multitudine, quod nostris temporibus inauditum et inhumanum est, terrara christianorum inuasit, et multa mala, innumera etiam et execrabilia in ea temerario ausu commisit. Vnde frater noster L. bone memorie Gneznensis ecclesie archiepiscopus, zelo iustitie succensus, ipsum excommunicationis vinculo innodauit. Nunc autem, quoniam ipse archiepiscopus viam uniuerse carnis ingressus est, et ipse dux per nuntios suos a nobis absolui postulat, et satisfactionem promittit, per apostolica vobis scripta mandamus, quatenus eodem duce ante presentiam vestram euocato, congruo loco eum conuenia- tis, et si in presentia vestra propria manu iuramentum prestiterit, quod de causa, pro qua excommunicatus est, mandatum nostrum, quod per nosmet ipsos, siue per litteras, seu per nuntium nostrum ei faciemus, suscipiat et ob- seruet, eum ab eadem excommunicatione absoluatis. Hoc autem ab eo iura- mento suscepto causam excommunicationis et damna ab ipso et per illum illata et totius rei veritatem, et quid ipse dux exinde sustinere possit, vestris nobis litteris significetis, et nos rei veritate cognita, quod inde statuendum fuerit, auctore domino statuemus. Datum Viterbi V. Nonas Maii.

  E rodd. Mss. Olomucensi sign. CCCLXXIX et Litovicnsi.

  CCLXVn.

  Eugenius papa III. Theobaldum ducem ab excommunicatione absolutum

  transmittit Heinrico, Itloraviensi episcopo, �?иt etiam Wratislaw ducem ab

  excommunicatione absolvendi concedit facultatem. Dt. Viterbii VIII.

  Kat. Junii, 1146.

  Jciugenius episcopus, seruus seruorum dei, venerabili fratri Heinrico, Morauiensi episcopo, salutem et apostolicam benedictionem. Tribulationihus et angustiis, quas ab infídelibus illis te iam diu passum esse cognoscimus, paterno affectu compatimur, quamuis et nos permittente domino multis tribu- lationibus fatigemur. \Terumtamen non ignorat tua discretio, quod omnes, qui volunt pie viuere in Christo Jesu, expedit huius seculi tribulationes

  24?

  sustinere. Ipse etenim dominus noster Jesus Christus non ad mundi gand¡a, sed ad passiones et mortem etiam pro nobis tolerandam a patre missus est. Ipsum itaque caput nostrum imitari debemus, quod si pro ipso persecutiones patimur, certi de promisso eius beati erimus. Confortare ergo, karissime in Christo frater, et viriliter age, quod saluator noster suos usque in finem non derelinquet, et nos, in quibus secundum deum possumus, opem et consilium tibi impendere parati sumus. Tebaldum, fratrem dilecti filii nostri Wtadizlai, illustris Boemorum ducis, qui personam tuam et illos, qui tecum erant, inuasit, quemadmodum nos Iitteris tuis rogasti, cum quibusdam sociis suis recepimus, et accepto ab eo iuramento, ut de tanto excessu iuxta mandata nostra satis- faceret, absolui fecimus. Post absolutionem vero ei precepimus, ut clericum vel monachum de cetero non capiat, nec capiendi assensum prebeat. Deinde autem condigna sibi iniuncta penitentia ipsum ad tuam discretionem remisi- mus, ut secundum quod deuotionem et compunctionem ipsius cognoueris, cum eo misericorditer agas. Precepimus etiam ei, ut tam deuotum et humilem se tibi exhibeat, ut de tanta offensa a domino et a te indulgentiam mereatur. WfatHlaum vero pro hac eadem offensa a nobis excommunicatum, quod paralisi eum percussum a te cognouimus, et idcirco ad presentiam nostram eum venire non posse intelleximus, discretioni tue, sicut nos rogasti, eum committimus et absoluendi, et condignam ei penitentiam iniungendi tibi con- cedimus facultatem. Preterea beati Gregorii de inobedientibus mandatis sedis apostolice sententiam prosequentes tres presumptuosos sacerdotes, videlicet Bolemil, Bogumil, Sirih, qui, ut nobis significatum est, irt terra Cun- radi, a nobis excommunicati nostra auctoritate a diuinis officiis, interdicta diuina officia celebrare presumunt, ab officio omnino deponimus, et beneliciimi ecclesiasticum eis interdicimus. Ad hec quoniam religiosis et discretis per- sonis opus habemus, per apostolica tibi scripta mandamus, quand о tibi opor- tunum fuerit, quam citius presentiam tuam nobis exhibeas, et tunc de negotio, quod per dilectum filium nostrum Danielem, Pragensem prepositum, nobis significase, tihi plenius respondere curabimus. Datum Viterbii VIII. Ka- lendas Junii.

  Ë codd. Mss. О (от u �? e и si sign CCCLXXIX. et Li to vi en si.

  248

  CCLXVin.

  Eugenius papa III. Moraviensi et Pragensi episcopis, nee non Wladislaw, duel Boemiae, granas refert, quod Guidoni, legato apostolico, in cleri corre- ctione viriliter astiterint, et hortatur, ut ejusdem praecepta observari faciani.

  Dt. Viterbi IV. Nonas Junii, 1146.

  biugenius episcopus, seruus seruorum dei, venerabilibus fratribus Hein- rico, Morauiensi, Ottoni, Pragensi episcopis, dilectis in Christo filiis Wladi- zlao, illustri duci, et uniuerso clero et populo per Boemiam et Morauiam con- stitutis, salutem et apostolicam ben edict i on em. Apostolice sedis administra tio, cui domino disponente deseruimus indigni, tam vicinis, quam longe positis nos effecit debitores. Quod predecessor noster felicis memorie, papa Innocentais, intelligens, et de vobis paterna sollicitudine curam ge- rens, dilectum filium nostrum Guidonem, dyaconum cardinaleni, ad partes illas direxit, et ea, que de incontinentiis clericorum et sacerdotum, et alus enormitatibus in generali concilio promulgauit, per eum vobis annuntiauit, et firmiter obseruanda precepit, in quibus quod vos, fratres episcopi, et tu, dilecte in Christo fili Wladizlae, sicnt ipso reflerente didicimus, ei vi riliter astitistis, gratum habemus et deuotionem vestram in domino collau- damus. Л^erит quoniam non incepisse tantum, sed perfecisse virtutis est, uniuersitatem vestram rogamus et hortamur in domino, atque in peccatorum vestrorum remissionem iniungimus, ut vos, quibus in terra illa potestas omnis a deo commissa est, que a prefato cardinali iam dicti predecessoris nostri auctoritate tam de clericorum incontinentia et alus enormitatibus ibi dem vestro consilio et auxilio nuntiata et precepta sunt, obseruetis, et a subditis vestris firmiter obseruare faciatis; contemptores vero iuxta discre- tionem vobis a deo concessam, et sanctorum patrum statuta debita anim- aduersione coherceatis. De fidelitate quoque et deuoüone vestra, quam erga beatum Petrum et nos ipsos geritis, et de frequenti visitatione, per dilectum filium nostrum Danielem, pragensem prepositum, quem vobis fideiem, et vestri honoris amatorem esse cognouimus, predecessoribus nostris et

  249

  nobis transmissa dilectioni vestre grates refferimus. Datum Yiterbi IUI. Nonas Junii.

  E �? od i �? i I) и s M SN. Olomucensi et Litoviensi saepius citatis.

   
  x
  There are no annotations available for this image!
  The annotation you selected is not linked to a markup element!
  Related to:
  Content:
  Additional Description:
  A click on the button »Show annotation« displays all annotations on the selected charter image. Afterwards you are able to click on single annotations to display their metadata. A click on »Open Image Editor« opens the paleographical editor of the Image Tool.