useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondMagistrát mesta Bratislavy, zbierka listín a listov
Fonds > SK-AMB > 362
A preface will be available soon.
Charter: 0.1
Date: (1159-1180 XII 4)
AbstractPápež Alexander III. berie templárov pod ochranu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 0.3
Date: (1182-1185 XI 22)
AbstractPápež Lucius III. potvrdzuje templárom donáciu Bela IV.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 0.2
Date: (1182-1185 IV 9)
AbstractPápež Lucius III. zakazuje požadovať z osád templárov desiatky a exkomunikuje každého, kto by siahol na templárov.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 0.4
Date: 1188 XII 12
AbstractPápež Klement III. nariaďuje arcibiskupom, biskupom a opátom robiť zbierky medzi veriacimi pre križiacku výpravu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 0.5
Date: 1208 III 7
AbstractPápež Inocent III. nariaďuje vesprímskemu biskupovi, aby znemožnil rábskemu biskupovi vymáhať od templárov desiatky.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 0.6
Date: 1217 II 3
AbstractPápež Honorius III. zakazuje arcibiskupom, biskupom a opátom exkomunikovať templárov a doterajšie exkomunikácie vyhlasuje za neplatné.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 0.7
Date: 1218 I 13
AbstractPápež Honorius III. zakazuje exkomunikovať templárov, lebo ich biskupom alebo prelátom je jediný pápež.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 0.8
Date: 1218 IV 21
AbstractPápež Honorius III. zakazuje exkomunikovať templárov.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 0.9
Date: 1227 X 25
AbstractPápež Gregor IX. potvrdzuje templárom všetky privilégiá a donácie, ktoré dostali od predošlých pápežov, Alexandra, Urbana, Klementa a Celestína a od uhorských kráľov.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 0.10
Date: 1227 X 27
AbstractPápež Gregor IX. zakazuje arcibiskupom, biskupom a prelátom uvaľovať na templárov mimoriadne povinnosti.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 0.11
Date: 1227
AbstractPápež Gregor IX. potvrdzuje templárom staré privilégiá.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 0.12
Date: 1229 XI 14
AbstractPápež Gregor IX. potvrdzuje uhorským templárom donácie všetkých majetkov, ktoré v minulosti získali.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 0.13
Date: 1230 XII 11
AbstractPápež Gregor IX. potvrdzuje templárom všetky doterajšie privilégiá.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 0.14
Date: 1230 XII 17
AbstractPápež Gregor IX. potvrdzuje templárom staré privilégiá a povoľuje im prijímať do rehole klerikov.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1
Date: 1245 VII 17
AbstractKráľ Belo IV.  daruje zem Jelku služobníkom bratislavského hradu za vybudovanie a udržovanie veže na hrade.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2
Date: 1254 VI 28
AbstractKráľ Belo IV.  potvrdzuje pilišskej cirkvi staré privilégiá, pretože jej listiny boli v čase tatárskeho vpádu zničené.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2.1
Date: 1255
AbstractSprávca dómu sv. Štefana v Ostrihome J. odoberá pre nevernosť Checchymu vinicu, zv. Alkti (?), a dáva ju na dva roky do nájmu Šimonovi.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2.2
Date: 1256 XII 28
AbstractPražský biskup Ján prepisuje mandát pápeža Alexandra IV., ktorým nariaďuje nemeckým (alemanským), českým a poľským biskupom, aby nezakazovali františkánom kázať a spovedať vo františkánskych kostoloch.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2.3
Date: 1259 VII 9
AbstractPápež Alexander IV. potvrdzuje založenie, privilégiá a majetky kláštora vo Verdeste.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2.4
Date: (1261-1264) VI
AbstractPápež Urban (IV.) nariaďuje prepoštovi Scholastikovi z Vyšehradu pri Prahe, aby udelil benefícium klerikovi Jakubovi z Českých Budejovíc.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 3
Date: 1270
AbstractKráľ Štefan V. potvrdzuje mandát Belu IV. z roku 1260, určujúci výšku cla v Rábe, Abde a vo Füzegu z jednotlivých druhov tovaru, dovážaného a vyvážaného nemeckými kupcami.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 3.1
Date: 1278 II 25
AbstractPápež Mikuláš III. nariaďuje antverpskému kantorovi zabezpečiť, aby duchovní a šľachtici camerskej diecézy platili predpísané poplatky kláštoru ciscercitov v Nacairte.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 4
Date: 1279 VII 20
AbstractKráľ Ladislav IV. potvrdzuje konfirmáciu Štefana V. (viď č. 3).

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 5
Date: 1279
AbstractPeter, BA a mošonský župan,  daruje zem Blumenau bratislavskému županovi Jakubovi.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 6
Date: 1280
AbstractKráľ Ladislav IV. daruje zem Blumenau richtárovi bratislavského podhradia Jakubovi

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 6.1
Date: 1286 XI 3
AbstractPápež Honorius IV. nariaďuje péčskemu biskupovi zabezpečiť, aby všetky odcudzené majetky boli vrátené uhorským templárom.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 7
Date: 1287
AbstractBA kapitula  svedčí o dohode, podľa ktorej Bratislava ponecháva bývalému richtárovi Jakubovi zem medzi dvoma potokmi nazývanými Vydrica.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 8
Date: 1288 IV 10
AbstractKráľ Ladislav IV. daruje zem strážcov lesa bratislavského hradu, Vydricu, bratislavskému richtárovi Jakubovi.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 9
Date: 1288 VI 11
AbstractBA kapitula prepisuje donáciu Ladislava IV. (viď č. 8).

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 10
Date: 1291 VI 3
AbstractKráľ Ondrej III.  potvrdzuje donáciu Ladislava IV. na zem strážcov bratislavského hradu (viď č. 8).

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)