useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondRod Kostoláni - spoločný archív línií Kolomana a Ladislava Kostolániho-Brausa
< previousCharters1307 - 1419next >
Charter: 1
Date: 22.1.1307
AbstractRozsudok v spore o vlastníctvo majetkového dielu v Horných Kostoľanoch medzi Zumurom, synom Alžbety, manželky Tomáša, syna Tiburcia, a Čankovom (Chankou), synom Dionýza Z Horných Kostolian, ktorým sa vlastnístvo tohto dielu prisudzuje manželke, jeho synovi a dcére, bez prejudikovania práv iných.

Images6
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2 (ins. 3)
Date: 15.5.1356
AbstractMajetková deľba medzi Rolanda (Loranta) z Kostolian, syna Ananiášovho, a Čankova (Chankou), syna Dionýza z Horných Kostolian - majetok v Horných Kostoľanoch.

Images23
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2 (ins. 4.2)
Date: 24.7.1361
Abstract

Images23
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 3 (ins. 1.1)
Date: 24.7.1361
Abstract

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2 (ins. 4.1)
Date: 1.11.1361
Abstract

Images23
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 3 (ins. 1)
Date: 1.11.1361
Abstract

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2 (ins. 4)
Date: 20.11.1361
AbstractŠtatúcia Čankova, syna Dionýza z Horných Kostolian na majetkový diel v Dolných Kostoľanoch.

Images23
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 3
Date: 28.11.1361
AbstractŠtatúcia Čankova (Chankou), syna Dionýza z Horných Kostolian, do vlastníctva majetkového dielu v Dolných Kostoľanoch.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 13 (ins. 1.1)
Date: 2.2.1363
Abstract

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 4 (ins. 1.1)
Date: 2.2.1363
Abstract

Images8
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 13 (ins. 1)
Date: 19.2.1363
Abstract

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 4 (ins. 1)
Date: 20.2.1363
Abstract

Images8
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2 (ins. 7.1)
Date: 7.10.1373
Abstract

Images23
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 7 (ins. 1)
Date: 23.5.1374
Abstract

Images6
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 5
Date: 29.6.1377
AbstractŠtefan, syn Ivanku z Kostolian, dáva svojmu bratrancovi Mikulášovi, synovi Černáka (Chyernak) z Kostolian, polovicu svojej zemianskej kúrie v Kostoľanoch, z titulu dievčenskej kvarty Agaty, jeho matky.

Images6
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 6
Date: 24.8.1377
AbstractBarbora, dcéra Čankova (Chankou) z Kostolian, potvrdzuje Mikulášovi, synovi Černáka (Chernak de Kolus), že prijala do vlastníctva polovicu kúrie v Kostoľanoch, ktorú dostal Mikuláš Černák od Štefana, syna Ivanku z Kostolian.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 7
Date: 25.3.1378
AbstractSpor manželky Filipa z Bošian, zvanej Kalich, s Jurajom, synom Štefana z Leloviec, o rozdelenie majetku v dedine Lelovce.

Images6
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 8 (ins. 3)
Date: 20.5.1379
Abstract

Images6
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 8 (ins. 1)
Date: 10.8.1379
Abstract

Images6
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 8 (ins. 2)
Date: 31.8.1379
Abstract

Images6
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 8
Date: 30.10.1379
AbstractSpor o majetok v dedine Lelovce medzi manželkou Filipa z Bošian, zvanou Kalich, a Jurajom, synom Štefana z Leloviec.

Images6
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2 (ins. 7)
Date: 26.6.1381
AbstractRokovanie a rozsudok v spore o mejetkový diel v Kostoľanoch medzi Jurajom, synom Juraja z Kostolian, z jednej a Štefanom, synom ivanku, Vavrincom, synom Lachka, a Jánom, synom Valentína.

Images23
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 4
Date: 12.8.1394
AbstractMetácia (reambulácia hraníc) medzi dedinami Dolné a Horné Kostoľany, Dolný a Horný Kamenec.

Images8
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2 (ins. 5.1)
Date: 24.12.1405
Abstract

Images23
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 9 (ins. 1)
Date: 24.12.1405
Abstract

Images10
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 9
Date: 7.2.1406
AbstractŠtatúcia bratov Kostolániovcov (Vavrinca, Lazara, Jána a Andreja) a ďalších príbuzných do držby majetkových dielov v Horných a Dolných Kostoľanoch, po smrti Čankova (Chankou), syna Dionýzovho.

Images10
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2 (ins. 5)
Date: 17.2.1406
AbstractDeľba majetkového dielu po nebohom Čankovi (Czanko) v Horných a Dolných Kostoľanoch medzi členov rodu z Kostolian.

Images23
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 10
Date: 20.3.1410
AbstractVyšetrovanie v spore Ješka Čecha (Jesko Bohemus) z Kostolian proti Vavrincovi, synovi Lacka (Laczk), Lazarovi, Štefanovi a Ladislavovi, synom Valentína z Kostolian, pre odseknutie pravej ruky Ješkovi, zabitie jeho brata a okupovanie jeho majetkov.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 11
Date: 24.5.1419
AbstractDohoda medzi magistrom Soboňom (Szobonya) z Janíkoviec a príbuznými na jednej a Kostolániovcami (Andrejom, Pavlom, Lazarom a Františkom) na druhej strane, podľa ktorej sa likvidujú spory medzi oboma stránkami, a magister Soboňa odovzdáva majetkový diel v Kostoľanoch a Kamenci uvedeným Kostolániovcom.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 12 (ins. 1)
Date: 24.6.1435
Abstract

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1307 - 1419next >