useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondRod Kostoláni - spoločný archív línií Kolomana a Ladislava Kostolániho-Brausa
< previousCharters1435 - 9999
Charter: 12 (ins. 1)
Date: 24.6.1435
Abstract

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2 (ins. 1.1)
Date: 24.6.1435
Abstract

Images23
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 12
Date: 21.7.1435
AbstractNová donácia a uvedenie do držby (štatúcia) Pavla, syna Martina, Františka, syna Jána, Valentína, syna iného Jána, a ďalších členov rodu z Kostolian, do majetku celých dedín Horné a Dolné Kostoľany a dvoch Nových Lehôt.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2 (ins. 1)
Date: 21.7.1436
AbstractDonácia a štatúcia pre Kostolániovcov (Pavol, František, Valentín) na majetky v Horných a Dolných Kostoľanoch a v dvoch Lehotách.

Images23
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 13
Date: 19.2.1437
AbstractMetácia chotárov Dolných a Horných Kostolian pre Ladislava, syna Vavrinca z Kostolian.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 30
Date: [1447-1465]
Abstract

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 14
Date: 17.6.1453
AbstractPelbartus, syn nebohého Františka z Kostolian, dáva do zálohy za 200 zlatých celé svoje majetkové diely v dedinách Kostoľany, Kamenec, Lehota svojej sestre Anne, vdove po Petrovi z Pialu (de Pél).

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 16
Date: 31.10.1466
AbstractKňaz Valentín z Kostolian menom svojím i Mateja, Jeremiáša a Barnabáša, bratov pokrvných, ako aj Benedikta, syna Jána z Kostolian, brata dielneho protestuje proti tomu, že Michal z Kostolian a magister Juraj, jeho brat, okupovali diely nebohého Pelbarta, syna Františka z Kostolian, ich dielneho brata, v Kostoľanoch, Kamenci a Lehote.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 15
Date: 6.11.1466
AbstractValentín, benediktín zo Zobora, menom svojím, ako aj Mateja, Jeremiáša a Barnabáša, synov nebohého Tomáša z Kostolian, pokrvných sovjich bratov, ako aj Benedikta, syna Jána z Kostolian, protestujú proti magistrovi Jurajovi a Michalovi, synovi Pavla, zvaného Kapusta (Kapostha), z Kostolian, pre obsadenie majetkového dielu nebohého Pelbarta, syna Františka z Kostolian, v Kostoľanoch, Kamenci a Lehote.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 17
Date: 13.12.1468
AbstractHieroným, syn Tomáša a Benedikt, syn Jána, ako aj Barnabáš, brat spomenutého Hieronýma (všetci), z Kostolian protestujú proti tomu, že Anna, dcéra Františka z Kostolian, manželka Tomáša z Trstia (Thersten), sa dala uviesť do vlastníctva majetkových dielov v Kostoľanoch, Kamenci a Lehote, ktoré drží len záložným právom.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 18 (ins. 1)
Date: 19.1.1469
Abstract

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 18
Date: 8.2.1469
AbstractŠtatúcia Tomáša Trstianskeho (Therczensky) a jeho manželky Anna (na mandát Michala Orszagha, palatína) do majetkového dielu nebohého Pelbarta z Kostolian v dedinách Kostoľany, Kamenec a Lehota (Lehotka), ktoré mali v zálohe.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 19
Date: 4.11.1472
AbstractVyšetrovanie na žiadosť Pavla z Kostolian a Hieronýma, syna Tomáša z Kostolian, o tom, že Štefan a Ján, synovia Mokoša (Mokos) z poverenie Osvalda z Pialu (de Peel) zbili manželku Andreja, syna sedliaka Pavla, poddaného Pavla z Kostolian, bývajúceho v Malom Kamenci (Kis Kamenecz) a sám Osvald zbil Martu, vdovu Tomáša z Kostolian, matku spomenutého Hieronýma.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 20
Date: 3.2.1487
AbstractMatej, Michal a Mikuláš, synovia nebohého Michala, zvaného Seles z Viesky (Kisfalud a parte poss. Kostolan adjacens), dávajú štvrtinu celého majetkového dielu v dedinách Kabianka (Kabafalva v Nitrianskej stolici) a Vieska (Kisfalud v Tekovskej stolici) svojej sestre Alžbete, manželke Jakuba do Oroszfalva a jeho synom, okrem toho aj istú kúriu vo Vieske, neďaleko Kostolian, za ktorú uvedený Selesianovci z titulu vena zaplatili Žofii, vdove Jána Rajčanského, 2 florény, ktoré refunduje Alžbeta Selesianovcom.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 21 (ins. 1)
Date: 19.4.1487
Abstract

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 21
Date: 19.9.1487
AbstractIntrodukcia a štatúcia Alžbety, dcéry Imricha Seleša (Szeles) z Viesky a manželky Jakuba de Oroszfalva, ako aj jeho synov Alberta, Mateja a Jána (v zmysle mandátu kráľa Mateja Korvína) do majetku v Kabianke a Vieske.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2 (ins. 2.1)
Date: 13.11.1489
Abstract

Images23
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 22
Date: 13.11.1489
AbstractOsvald z Pialu (de Pél) potvrdzuje, že prijal od Benedikta, syna Jána z Kostolian 200 zlatých, za ktoré dal do zálohy (inskriboval) Pelbart z Kostolian svoje majetkové diely v dedinách Kostoľany, Kamenec a Lehota Anne, dcére nebohého Františka z Kostolian a vrátil mu (Benediktovi) spomínané majetkové diely.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2 (ins. 2)
Date: 11.12.1489
AbstractIntrodukcia a štatúcia Benedikta, syna Jána z Kostolian na majetkové diely v Kostoľanoch, Kamenci a Lehote, ktoré patrili kedysi Pelbartovi z Kostolian.

Images23
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 23
Date: 28.2.1490
AbstractGašpar, syn Tomáša z Trstia (de Nádas) a Anny, dcéry Františka z Kostolian, potvrdzuje, že prijal 200 zlatých a výplatok vena od Benedikta, syna Jána z Kostolian, a Barnabáša, syna Tomáša z Kostolian, a vrátil im majetkové diely Pelbarta z Kostolian (Kostoľany, Kamenec a Lehota).

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 24
Date: 17.3.1493
AbstractAnton Kerek z Ješkovej Vsi, aj menom svojich synov Ladislava a Jána, potvrdzuje Štefanovi z Kostolian, že prijal od neho výplatok vena Uršuly, svojej sestry a manželky Osvalda z Kostolian z majetkov Osvalda v Kostoľanoch.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 25
Date: 27.4.1497
AbstractTomáš Vinclo (Wynczlo) de Dereslyan, manžel Magdalény, dcéry nebohej Anny, dcéry Františka z Kostolian, potvrdzuje Beneditkovi, synovi nebohého Jána z Kostolian, majetkové vyrovnanie vo veci majetkových dielov po nebohom Pelbartovi z Kostolian v dedinách Kostoľany, Kamenec a Lehota, okrem toho vyplatenie 200 zlatých väziacich na uvedených majetkových dieloch, ako aj vyplatenie vena.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 26
Date: 31.8.1509
AbstractFrantišek, syn Jeremiáša z Kostolian, dáva do zálohy celý svoj majetkový diel v Kostoľanoch spolu aj s mlynom Imrichovi Literátovi z Kis Ujlaku za 17 zlatých.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 27
Date: 26.2.1511
AbstractFrantišek, syn Hieronýma z Kostolian, dáva do zálohu polovicu mlyna v Kostoľanoch svojmu strýkovi Benediktovi z Kostolian.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2 (ins. 6)
Date: 11.6.1517
AbstractDorota, dcéra Juraja z Diviak, vdova po Jurajovi z Kostolian, potvrdzuje, že dostala výplatok - veno z dedičstva po svojom mužovi (dos et res parafernales) v majetkových dieloch v Kostoľanoch a Kamenci.

Images23
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 28
Date: 10.1.1521
AbstractFrantišek z Kostolian, otec Andreja, Ladislava a Baltazára, dáva do zálohu Benediktovi Rajčanskému a jeho synovi Albertovi celé svoje majetkové diely v dedinách Kostoľany, Horný Kamenec a Lehota v sume 12 zlatých.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 29
Date: 11.11.1524
AbstractBenedikt Rajčanský z Leloviec dáva do zálohu za 17 zlatých svoj mlyn na riečke Smolnica v dedine Kostoľany Jurajovi Zevles (Zewles) seu Kopenyk de Kisfalud (z Viesky).

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2
Date:
Abstract

Images23
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1435 - 9999