useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondRod Kostoláni - vetva Žigmunda Kostolániho-Brausa
< previousCharters1353 - 1467next >
Charter: 32 (ins. 1)
Date: pred 1354
Abstract

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 32
Date: 1359
Abstract

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 42 (ins. 1)
Date: 2.2.1373
Abstract

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 43 (ins. 1.1)
Date: 2.2.1373
Abstract

Images5
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 43 (ins. 1)
Date: 16.2.1373
Abstract

Images5
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 33
Date: 28.10.1378
Abstract

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 9 (ins. 1)
Date: 27.6.1381
Abstract

Images13
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 9
Date: 16.8.1381
AbstractRozdelenie majetkov medzi Štefanom a Jánom, pánmi z Lindavy (de Lindva) - Bánfiovci.

Images13
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 42
Date: 22.8.1394
Abstract

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1 (ins. 1)
Date: 6.11.1420
Abstract

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1
Date: 6.1.1421
AbstractVyšetrovanie žaloby Andreja a Mikuláša, synov Valentína z Kostolian, proti Lazarovi, synovi Vavrinca, a jeho synom (Štefanovi a Ladislavovi) z Kostolian, ktorí zbili poddaných, patriacich žalovateľom a pobrali im úrodu z polí a lúk.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 34
Date: 4.6.1429
Abstract

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2
Date: 9.9.1430
AbstractProtestácia Valentína, syna Jána z Kostolian, v mene svojej manželky Alžbety, dcéry nešľachtica Janka z Chalmovej (de Nitrazewgh) vo veci vena matky, šľachtičnky a Jankovej manželky z majetku v Chalmovej (založené 2 sedliacke usadlosti).

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 35
Date: 17.7.1435
Abstract

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 43
Date: 19.2.1437
Abstract

Images5
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 3
Date: 9.11.1437
AbstractDohoda medzi Jánom, synom Juraja z Viesky (de Kissfalud), manželom Zuzany, dcéry Mikuláša, syna Petra z Leloviec (Pethew de Lelech), v mene manželky z jednej a Valentínom z Kostolian v mene Petra, syna Tomáša z Leloviec (Lelewch), z druhej strany, ohľadne majetkových dielov menovanej Zuzany v dedinách Lelovce (Lelewch), Lemethe a Malá Lehota (Kyslehota).

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 14
Date: 24.2.1442
AbstractNa žiadosť Pongráca z Liptovského Mikuláša turčiansky konvent overuje listinu uhorského snemu, obsahujúcu znenie listiny gubernátora Uhorska Jána Huňadyho, ktorú predložil na overenie Michal, syn Pavla z Kostolian, familiár Jána Huňadyho a ktorá obsahuje zálohovanie tzv. komorského zisku (Lucrum camerae) zo stolíc Komárno, Hont (Veľký), Tekov, Orava, Trenčín, Turiec a Liptov, ako aj žilinského tridsiatku menovanému Pongrácovi z Liptovského Mikuláša.

Images7
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 14 (ins. 2)
Date: 24.3.1442
Abstract

Images7
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 14 (ins. 1)
Date: august 1442
Abstract

Images7
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 10
Date: 30.3.1443
AbstractKráľ Vladislav I. dáva do zálohy v sume 12000 zlatých panstvá hradov Strečno a Starý hrad v Trenčianskej stolici Pongrácovi z Liptovského Mikuláša, kapitánovi Skalice.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 11 (ins. 1)
Date: 16.9.1446
Abstract

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 11
Date: 14.12.1446
AbstractIntrodukcia a štatúcia pre Pongráca z Liptovského Mikuláša do držby hradov a panstiev Strečno a Starý hrad v Trenčianskej stolici.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 12
Date: 24.9.1453
AbstractDonácia hradov Branč, Uhrovec, Hrádok, Likava a územia Veľkého hradu (Liptovského) pre Pongráca z Liptovského Mikuláša.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 13
Date: 24.9.1453
AbstractZáloha (pignoratitiae) hradov Strečno, Starý hrad a tridsiatku v Žiline v sume 18000 zlatých Pongrácovi z Liptovského Mikuláša.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 15 (ins. 1)
Date: 24.9.1453
Abstract

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 15
Date: 21.12.1454
AbstractTranzumpt zálohovania (pignoratitiae) hradov Strečno a Starý hrad so žilinským tridsiatkom v sume 18000 zlatých Pongrácovi z Liptovského Mikuláša.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 16
Date: 10.5.1459
AbstractŠtefan Pongrác z Mikuláša v mene svojom i svojich bratov Jakuba a Jána, ako aj Ladislava a Pongráca, synov nebohého Pongráca z Liptovského Mikuláša, protestujú proti donácii hradov Veľký hrad, Likava a Hrádok v Liptove Petrovi Komorovskému a iným, ktorí by chceli tieto majetky obsadiť a užívať.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 27
Date: 10.8.1465
Abstract

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 36
Date: 29.5.1467
Abstract

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 19
Date: 29.5.1469
AbstractProtestácia Štefana Pongráca z Liptovského Mikuláša aj v mene Václava, Jána a Jakuba Pongráca z Liptovského Mikuláša, ako aj Gašpara, Václavovho syna, a Petra, Vácava a Andreja, synov menovaného Jána Pongráca proti Petrovi Komorovskému, ktorý okupoval menovaným Pongrácovcom hrad Hrádok (Ujvár) s dedinami: Vrbica, Hybe, Dovalo s mýtom, Východná, Malé Dovalovo, Hybica, Ploštín, Iľanovo, Belsko v Liptovskej stolici; protestuje sa aj proti udeleniu tohto majetku kráľom Komorovskému.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1353 - 1467next >