useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondRod Kostoláni - línia Maslák
A preface will be available soon.
Charter: 5
Date: 27.3.1000
AbstractBula uhorskému kráľovi Štefanovi I., ktorou ho pápež menuje apoštolským kráľom so zvláštnymi právomocami v cirkvi.

Images6
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 7 (ins. 1)
Date: 19.1.1223
Abstract

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 7
Date: 2.6.1379
AbstractVerejný notár overuje listinu pápeža Honoria III., ktorou tento pápež potvrdzuje roku 1223 donáciu uhorského kráľa Ondreja II., ktorou udelil magistrovi a bratom domu "S. Mariae Teutonicorum Hierosolimitaneae" územie Burza a hrad Cuzebure pri dolnom toku Dunaja.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 6
Date: 6.4.1380
AbstractTestament kráľovny Alžbety, ktorým odkazuje mníškam kláštora v Starom Budíne (klariskám) klenoty a iný majetok.

Images6
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2
Date: 8.11.1412
AbstractKráľ Žigmund dáva Poľsku do zálohu 13 spišských miest. (Za textom listiny je prepočet hodnoty českých grošov na uhorské florény a poznámka, že odpis tohto dokumentu bol 19. marca 1583 zaslaný kráľovskej komore.)

Images10
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 1
Date: 1434
AbstractDonácia pre Petra Čecha z Levíc (?) na dedinu Malé Ondrejovce (Kis Endréd) a prédium ... v Tekove.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 3 (ins. 2)
Date: 19.7.1463
Abstract

Images7
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 3 (ins. 1)
Date: 19.7.1463
Abstract

Images7
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 3 (ins. 3)
Date: 1.12.1477
Abstract

Images7
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 8 (ins. 2.1)
Date: 20.1.1478
AbstractPápež Sixtus IV. potvrdzuje práva ostrihomských kanonikov o slobodnej dispozícii so svojim majetkom (quilibet canonicus de suis rebus et bonis testari potest).

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 8 (ins. 1)
Date: 20.1.1478
AbstractPápež Sixtus IV. potvrdzuje práva ostrihomských kanonikov o slobodnej dispozícii so svojim majetkom (quilibet canonicus de suis rebus et bonis testari potest).

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 3
Date: 11.7.1504
AbstractTranzumpt kráľa Vladislav II., v ktorom na žiadosť ostrihomského arcibiskupa Tomáša prepisuje mierovú zmluvu medzi cisárom Fridrichom a uhorským kráľom Matejom z roku 1463 a ďalšie dve dohody medzi nimi, týkajúce sa pohraničných hradov Forchtenstein, Koblsdorf, Civitas Ferrea (Eisenstadt) a Güns.

Images7
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 8 (ins. 2)
Date: 14.1.1507
AbstractPápež Július II. potvrdzuje práva ostrihomských kanonikov o slobodnej dispozícii so svojim majetkom (quilibet canonicus de suis rebus et bonis testari potest).

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 4
Date: apríl 1508 - máj 1508
AbstractKráľ Vladislav II. za účelom zamedzenia sporov o trón po jeho smrti, nariaďuje korunovať svojho syna Ľudovíta uhorskou kráľovskou koronu.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 8
Date:
Abstract

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)