useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Collection: Slovenský národný archív - Rod Kostoláni - línia Maslák
previous   Charters      1000 - 9999    
Charter: 5
Date: 27.3.1000
AbstractBula uhorskému kráľovi Štefanovi I., ktorou ho pápež menuje apoštolským kráľom so zvláštnymi právom...
Images6http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1206-a-1_01.JPG/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1206-a-1_02.JPG/full/120,/0/default.jpg
Charter: 7 (ins. 1)
Date: 19.1.1223
Abstract...
Images3http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1206-a-3_01.JPG/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1206-a-3_02.JPG/full/120,/0/default.jpg
Charter: 7
Date: 2.6.1379
AbstractVerejný notár overuje listinu pápeža Honoria III., ktorou tento pápež potvrdzuje roku 1223 donáciu ...
Images3http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1206-a-3_01.JPG/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1206-a-3_02.JPG/full/120,/0/default.jpg
Charter: 6
Date: 6.4.1380
AbstractTestament kráľovny Alžbety, ktorým odkazuje mníškam kláštora v Starom Budíne (klariskám) klenoty a ...
Images6http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1206-a-2_01.JPG/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1206-a-2_02.JPG/full/120,/0/default.jpg
Charter: 2
Date: 8.11.1412
AbstractKráľ Žigmund dáva Poľsku do zálohu 13 spišských miest. (Za textom listiny je prepočet hodnoty český...
Images10http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1206-1_01.JPG/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1206-1_02.JPG/full/120,/0/default.jpg
Charter: 1
Date: 1434
AbstractDonácia pre Petra Čecha z Levíc (?) na dedinu Malé Ondrejovce (Kis Endréd) a prédium ... v Tekove. ...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1101_r.JPG/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1101_v.JPG/full/120,/0/default.jpg
Charter: 3 (ins. 2)
Date: 19.7.1463
Abstract...
Images7http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1206-2_01.JPG/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1206-2_02.JPG/full/120,/0/default.jpg
Charter: 3 (ins. 1)
Date: 19.7.1463
Abstract...
Images7http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1206-2_01.JPG/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1206-2_02.JPG/full/120,/0/default.jpg
Charter: 3 (ins. 3)
Date: 1.12.1477
Abstract...
Images7http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1206-2_01.JPG/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1206-2_02.JPG/full/120,/0/default.jpg
Charter: 8 (ins. 1)
Date: 20.1.1478
AbstractPápež Sixtus IV. potvrdzuje práva ostrihomských kanonikov o slobodnej dispozícii so svojim majetkom...
Images4http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1206-a-4_01.JPG/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1206-a-4_02.JPG/full/120,/0/default.jpg
Charter: 8 (ins. 2.1)
Date: 20.1.1478
AbstractPápež Sixtus IV. potvrdzuje práva ostrihomských kanonikov o slobodnej dispozícii so svojim majetkom...
Images4http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1206-a-4_01.JPG/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1206-a-4_02.JPG/full/120,/0/default.jpg
Charter: 3
Date: 11.7.1504
AbstractTranzumpt kráľa Vladislav II., v ktorom na žiadosť ostrihomského arcibiskupa Tomáša prepisuje miero...
Images7http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1206-2_01.JPG/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1206-2_02.JPG/full/120,/0/default.jpg
Charter: 8 (ins. 2)
Date: 14.1.1507
AbstractPápež Július II. potvrdzuje práva ostrihomských kanonikov o slobodnej dispozícii so svojim majetkom...
Images4http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1206-a-4_01.JPG/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1206-a-4_02.JPG/full/120,/0/default.jpg
Charter: 4
Date: apríl 1508 - máj 1508
AbstractKráľ Vladislav II. za účelom zamedzenia sporov o trón po jeho smrti, nariaďuje korunovať svojho syn...
Images3http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1206-3_01.JPG/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1206-3_02.JPG/full/120,/0/default.jpg
Charter: 8
Date:
Abstract...
Images4http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1206-a-4_01.JPG/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4179-RodKostolani-LiniaMaslak%2FSK_SNA_4179_Rod-Kostolani-linia-Maslak-sine-signatura-Inv-c1206-a-4_02.JPG/full/120,/0/default.jpg
previous   Charters      1000 - 9999