useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Collection: Slovenský národný archív - Rod Ordódy z Bohatej
previous   Charters      1330 - 1413    
Charter: 1
Date: 8.8.1330
Abstract Prijem: všeobecný...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4193-RodOrdodyZBohatej%2FSK_SNA_4193_Rod-Ordody-z-Bohatej-Nova-sign1_r.JPG/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4193-RodOrdodyZBohatej%2FSK_SNA_4193_Rod-Ordody-z-Bohatej-Nova-sign1_v.JPG/full/120,/0/default.jpg
Charter: 2
Date: 8.5.1333
Abstract Prijem: všeobecný...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4193-RodOrdodyZBohatej%2FSK_SNA_4193_Rod-Ordody-z-Bohatej-Nova-sign2_r.JPG/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4193-RodOrdodyZBohatej%2FSK_SNA_4193_Rod-Ordody-z-Bohatej-Nova-sign2_v.JPG/full/120,/0/default.jpg
Charter: 3
Date: 21.10.1364
Abstract Prijem: všeobecný...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4193-RodOrdodyZBohatej%2FSK_SNA_4193_Rod-Ordody-z-Bohatej-Nova-sign3_r.JPG/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4193-RodOrdodyZBohatej%2FSK_SNA_4193_Rod-Ordody-z-Bohatej-Nova-sign3_v.JPG/full/120,/0/default.jpg
Charter: 4 (ins. 1)
Date: 25.1.1413
Abstract Prijem: Šahanský konvent...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4193-RodOrdodyZBohatej%2FSK_SNA_4193_Rod-Ordody-z-Bohatej-Nova-sign4_r.JPG/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4193-RodOrdodyZBohatej%2FSK_SNA_4193_Rod-Ordody-z-Bohatej-Nova-sign4_v.JPG/full/120,/0/default.jpg
Charter: 4
Date: 21.3.1413
Abstract Prijem: Žigmund, uhorský kráľ...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4193-RodOrdodyZBohatej%2FSK_SNA_4193_Rod-Ordody-z-Bohatej-Nova-sign4_r.JPG/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/img%2FSK-SNA%2F4193-RodOrdodyZBohatej%2FSK_SNA_4193_Rod-Ordody-z-Bohatej-Nova-sign4_v.JPG/full/120,/0/default.jpg
previous   Charters      1330 - 1413