useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondListiny Erdödy (1216-1805)
Fonds > SK-SNA > LErd
< previousCharters1216 - 1324next >
Charter: 47
Date: 1216
Abstract Aussteller: Ondrej II., uhorský kráľ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 52
Date: 1231
Abstract Aussteller: Ondrej II., uhorský kráľ

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 54
Date: 12.12.1245
Abstract Aussteller: Belo IV., uhorský kráľ

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 29
Date: 6.10.(1247)
Abstract Aussteller: Nitrianska kapitula

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 28
Date: 1247
AbstractAndrej, syn Mikuláša de Villegzund predáva zem k majetkovému dielu v osade Bugud patriacu a obývanú piatimi libertínmi za 30 mariek striebra Tomášovi, synovi iného Tomáša Bána a jeho dedičom pred Stoličnobelehradskou kapitulou. Aussteller: Stoličnobelehradská kapitula

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 29
Date: 2.9.1248
AbstractNeoverený odpis privilégia, ktorým kráľ Belo IV. za zásluhy v obrane proti Tatárom udelil Nitre také slobody, aké používal Stoličný Belehrad, oslobodil mesto od podriadenosti provinciálnym županom a vyčlenil mu vlastný chotár. Aussteller: Belo IV., uhorský kráľ

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 16
Date: 1248
Abstract Aussteller: Belo IV., uhorský kráľ

Images8
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 13
Date: 1258
AbstractNitriansky biskup Vincent ako delegovaný sudca spísomňuje reambuláciu sporných hraníc zeme Korkoff patriacej ku hradu Bana medzi týmto hradom a majetkom Zoborského kláštora, v zmysle mandátu kráľa Bela IV. Aussteller: Vincent, nitriansky biskup a delegovaný sudca

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 30
Date: 1262
Abstract Aussteller: Belo IV., uhorský kráľ

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 33
Date: 1264
Abstract Aussteller: Štefan V., uhorský kráľ

Images6
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 30
Date: 1269
AbstractMladší kráľ Štefan donáciu svojho otca Bela IV. z roku 1262, ktorou udelil komesovi Zochudovi a jeho bratom zeme Zahurch a Czeterus za Váhom, patriace k nitrianskemu hradu, ktorých metácia sa v listine opisuje (na dorze sa uvádza, že ide o podozrivú listinu "propter obscuritate locorum"). Aussteller: Štefan, mladší uhorský kráľ

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37
Date: 27.4.1274
Abstract Aussteller: Ladislav IV., uhorský kráľ

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 27
Date: 1274
AbstractDonácia kráľa Ladislava IV. pre komesa Iwana, syna Irozlaa (Xrozlay alebo Inzlay?) na majetok Samobor roku 1274. Aussteller: Ladislav IV., uhorský kráľ

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 31
Date: 17.4.1278
Abstract Aussteller: Ladislav V., uhorský kráľ

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 6
Date: 17.4.1278
Abstract Aussteller: Ladislav IV., uhorský kráľ

Images21
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 6
Date: 17.4.1278
Abstract Aussteller: Ladislav IV., uhorský kráľ

Images21
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 6
Date: 29.4.1278
Abstract Aussteller: Konvent kláštora svätého Adriana v Zale

Images21
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 31
Date: 29.4.1278
AbstractRelácia konventu svätého Hadriána na ostrove Zala na mandát Ladislava IV. o štatúcii Štefana, syna Haholda na majetky hradov Lindava (Lendva) a Nempthy. Aussteller: Konvent svätého Hadriána v Zale

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 32a
Date: 9.4.1280
AbstractKráľ Ladislav IV. udeľuje právo vyberať dávky (tributum) na účely vybudovania kláštora Panny Márie v Kumpolde zo soli a vína prechádzajúcich cez osadu Kumpold. Aussteller: Ladislav IV., uhorský kráľ

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 32
Date: 9.4.1280
AbstractKráľ Ladislav IV. udeľuje právo vyberať dávky (tributum) na účely vybudovania kláštora Panny Márie v Kumpolde zo soli a vína prechádzajúcich cez osadu Kumpold. Aussteller: Ladislav IV., uhorský kráľ

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 34
Date: 30.12.1291
Abstract Aussteller: Ondrej III., uhorský kráľ

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 25
Date: 11.7.(1293)
AbstractDonácia kráľa Ondreja III. na zem (terra seu possessio) Žellin (Sellin) s príslušenstvom, patriacu hradu a komitátu záhrebskému pre bána Roduslava, syna Štefanovho a jeho dedičov. Aussteller: Ondrej III., uhorský kráľ

Images6
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 34
Date: 1293
AbstractVaradínska kapitula na žiadosť Kozmu de genere a Pavla a Blažeja, syna Fürdovho a ďalších v listine menovaných potvrdzuje listinu kráľa Ondreja III. z roku 1291, ktorou za 25 mariek dáva do vlastníctva zem Leta menovanú v Biharskej stolici vedľa Berkyova, ktorá patrila k hradu Bulunduch menovanému komesovi Kozmovi a jeho dedičom. Aussteller: Varadínska kapitula

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 33
Date: 1294
AbstractKráľ Ondrej III. potvrdzuje donáciu svojho otca z roku 1264, ktorou udelil magistrovi Petrovi, synovi Kumpolda zem vyčlenenú z územia hradu Ujvár Űre; uvádza sa aj metácia tejto zeme. Aussteller: Ondrej III., uhorský kráľ

Images6
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 35
Date: 10.10.1307
AbstractMagister Ugrinus, syn Pousa de genere Csák, magister Dominik de genere Ratholt a iní početní a v listine menovaní uhorskí magnáti (majores) zhromaždení na Rákoši prijímajú za svojho kráľa Karola Róberta a prisľubujúú mu vernosť. Aussteller: Uhorský snem

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37
Date: 3.3.1323
AbstractKráľ Karol Róbert potvrdzuje donačnú listinu kráľa Ladislava IV., obsahujúcu metáciu zeme zvanej Layna, Deblezke Kwzy udelenej Tomášovi a Germanovi a ich dedičom. Aussteller: Karol I. Róbert, uhorský kráľ

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 36
Date: 7.6.1323
Abstract Aussteller: Karol I. Róbert, uhorský kráľ

Images25
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 36
Date: 13.1.1324
Abstract Aussteller: Jágerská kapitula

Images25
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 36
Date: 17.4.1324
Abstract Aussteller: Karol I. Róbert, uhorský kráľ

Images25
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 22
Date: jún 1325
Abstract Aussteller: Rábska kapitula

Images60
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1216 - 1324next >