useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Collection: Slovenský národný archív - Listiny Erdödy (1216-1805)
previous   Charters      1216 - 1324    next >
Charter: 47
Date: 1216
Abstract Aussteller: Ondrej II., uhorský kráľ...
Images1http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00024650_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 52
Date: 1231
Abstract Aussteller: Ondrej II., uhorský kráľ...
Images4http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00024666_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00024667_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 54
Date: 12.12.1245
Abstract Aussteller: Belo IV., uhorský kráľ...
Images4http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00024679_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00024680_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 29
Date: 6.10.(1247)
Abstract Aussteller: Nitrianska kapitula...
Images4http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023021_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023022_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 28
Date: 1247
AbstractAndrej, syn Mikuláša de Villegzund predáva zem k majetkovému dielu v osade Bugud patriacu a obývanú...
Images4http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023017_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023018_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 29
Date: 2.9.1248
AbstractNeoverený odpis privilégia, ktorým kráľ Belo IV. za zásluhy v obrane proti Tatárom udelil Nitre tak...
Images4http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023021_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023022_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 16
Date: 1248
Abstract Aussteller: Belo IV., uhorský kráľ...
Images8http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00022899_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00022900_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 13
Date: 1258
AbstractNitriansky biskup Vincent ako delegovaný sudca spísomňuje reambuláciu sporných hraníc zeme Korkoff ...
Images3http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00022886_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00022887_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 30
Date: 1262
Abstract Aussteller: Belo IV., uhorský kráľ...
Images4http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023025_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023026_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 33
Date: 1264
Abstract Aussteller: Štefan V., uhorský kráľ...
Images6http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023041_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023042_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 30
Date: 1269
AbstractMladší kráľ Štefan donáciu svojho otca Bela IV. z roku 1262, ktorou udelil komesovi Zochudovi a jeh...
Images4http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023025_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023026_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 37
Date: 27.4.1274
Abstract Aussteller: Ladislav IV., uhorský kráľ...
Images4http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023080_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023081_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 27
Date: 1274
AbstractDonácia kráľa Ladislava IV. pre komesa Iwana, syna Irozlaa (Xrozlay alebo Inzlay?) na majetok Samob...
Images4http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023013_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023014_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 31
Date: 17.4.1278
Abstract Aussteller: Ladislav V., uhorský kráľ...
Images4http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023029_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023030_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 6
Date: 17.4.1278
Abstract Aussteller: Ladislav IV., uhorský kráľ...
Images21http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00022816_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00022817_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 6
Date: 17.4.1278
Abstract Aussteller: Ladislav IV., uhorský kráľ...
Images21http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00022816_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00022817_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 6
Date: 29.4.1278
Abstract Aussteller: Konvent kláštora svätého Adriana v Zale...
Images21http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00022816_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00022817_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 31
Date: 29.4.1278
AbstractRelácia konventu svätého Hadriána na ostrove Zala na mandát Ladislava IV. o štatúcii Štefana, syna ...
Images4http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023029_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023030_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 32a
Date: 9.4.1280
AbstractKráľ Ladislav IV. udeľuje právo vyberať dávky (tributum) na účely vybudovania kláštora Panny Márie ...
Images4http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023037_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023038_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 32
Date: 9.4.1280
AbstractKráľ Ladislav IV. udeľuje právo vyberať dávky (tributum) na účely vybudovania kláštora Panny Márie ...
Images4http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023033_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023034_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 34
Date: 30.12.1291
Abstract Aussteller: Ondrej III., uhorský kráľ...
Images4http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023047_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023048_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 25
Date: 11.7.(1293)
AbstractDonácia kráľa Ondreja III. na zem (terra seu possessio) Žellin (Sellin) s príslušenstvom, patriacu ...
Images6http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00022997_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00022998_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 34
Date: 1293
AbstractVaradínska kapitula na žiadosť Kozmu de genere a Pavla a Blažeja, syna Fürdovho a ďalších v listine...
Images4http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023047_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023048_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 33
Date: 1294
AbstractKráľ Ondrej III. potvrdzuje donáciu svojho otca z roku 1264, ktorou udelil magistrovi Petrovi, syno...
Images6http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023041_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023042_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 35
Date: 10.10.1307
AbstractMagister Ugrinus, syn Pousa de genere Csák, magister Dominik de genere Ratholt a iní početní a v li...
Images4http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023051_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023052_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 37
Date: 3.3.1323
AbstractKráľ Karol Róbert potvrdzuje donačnú listinu kráľa Ladislava IV., obsahujúcu metáciu zeme zvanej La...
Images4http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023080_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023081_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 36
Date: 7.6.1323
Abstract Aussteller: Karol I. Róbert, uhorský kráľ...
Images25http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023055_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023056_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 36
Date: 13.1.1324
Abstract Aussteller: Jágerská kapitula...
Images25http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023055_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023056_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 36
Date: 17.4.1324
Abstract Aussteller: Karol I. Róbert, uhorský kráľ...
Images25http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023055_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00023056_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: 22
Date: jún 1325
Abstract Aussteller: Rábska kapitula...
Images60http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00022929_0001_1.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2FSK-SNA%2FListiny-Erdoedy%2F1111_00484_00022930_0002_1.jpg/full/120,/0/default.jpg
previous   Charters      1216 - 1324    next >