useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Collection: Slovenský národný archív - Zbierka stredovekych listin
previous   Charters      1338 - 1524    
Charter: ZSL-1
Date: 6. Juni 1338
AbstractA: Jágerská kapitulaE: všeobecný...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004388_0002_x.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004387_0001_x.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: ZSL-2
Date: 3. Mai 1371
AbstractA: Jágerská kapitulaE: všeobecný...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004409_0001_x.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004410_0002_x.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: ZSL-3
Date: 15. Juli 1382
AbstractA: Jasovský konventE: všeobecný...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004415_0001_x.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004416_0002_x.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: ZSL-4
Date: 2. April 1464
AbstractA: Matej I., uhorský kráľE: všeobecný...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004417_0001_x.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004418_0002_x.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: ZSL-5
Date: 17. Jänner 1465
AbstractA: Matej I., uhorský kráľE: všeobecný...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004420_0002_x.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004419_0001_x.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: ZSL-6
Date: 23. Jänner 1470
AbstractA: Matej I., uhorský kráľ...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004394_0002_x.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004393_0001_x.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: ZSL-7
Date: 10. April 1471
AbstractA: Seksárdsky konventE: Gabriel, kaločský a báčsky kanonik...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004423_0001_x.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004424_0002_x.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: ZSL-8
Date: 2. März 1474
AbstractA: Matej I., uhorský kráľE: všeobecný...
Images3http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004425_0001_x.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004426_0002_x.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: ZSL-9
Date: 3. März 1474
AbstractA: Matej I., uhorský kráľ...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004429_0002_x.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004428_0001_x.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: ZSL-10
Date: 4. März 1486
AbstractA: Matej I., uhorský kráľE: všeobecný...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004389_0001_x.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004390_0002_x.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: ZSL-11
Date: 7. November 1491
AbstractA: Vladislav II., uhorský kráľE: všeobecný...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004391_0001_x.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004392_0002_x.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: ZSL-12
Date: 22. Mai 1495
AbstractA: Štefan Zápoľský, palatínE: všeobecný...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004421_0001_x.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004422_0002_x.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: ZSL-13
Date: 14. März 1496
AbstractA: Ladislav de Felfalw - Ladislav de Bellen - Pavol de KalnoE: všeobecný...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004396_0002_x.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004395_0001_x.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: ZSL-14
Date: 15. Mai 1496
AbstractA: Jágerská kapitulaE: všeobecný...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004398_0002_x.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004397_0001_x.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: ZSL-15
Date: 10. Dezember 1496
AbstractA: Vladislav II., uhorský kráľE: všeobecný...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004399_0001_x.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004400_0002_x.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: ZSL-16
Date: 3. April 1497
AbstractA: Ladislav de Felfalw - Ladislav de Bellen - Krištof de ZemerchenE: všeobecný...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004402_0002_x.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004401_0001_x.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: ZSL-17
Date: 26. Oktober 1498
AbstractE: všeobecný...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004403_0001_x.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004404_0002_x.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: ZSL-18
Date: 25. Juni 1508
AbstractA: Jágerská kapitulaE: všeobecný...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004405_0001_x.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004406_0002_x.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: ZSL-19
Date: 11. November 1508
AbstractA: Vladislav II., uhorský kráľE: všeobecný...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004408_0002_x.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004407_0001_x.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: ZSL-20
Date: 31. März 1516
AbstractA: Ján de Thornalya - Peter de DerenchenE: všeobecný...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004412_0002_x.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004411_0001_x.jpg/full/120,/0/default.jpg
Charter: ZSL-21
Date: 3. August 1524
AbstractA: Ľudovít II., uhorský kráľE: všeobecný...
Images2http://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004414_0002_x.jpg/full/120,/0/default.jpghttp://images.icar-us.eu/iiif/2/pics%2F215%2FK.._MOM-Bilddateien._~SNA_Bratislava._~Zbierka_stredovekych_listin._~1135_00313_00004413_0001_x.jpg/full/120,/0/default.jpg
previous   Charters      1338 - 1524