useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Collection:
previous   Charters      9999 - 9999    next >
Charter: 81
Date: 99999999
Abstract A chasmai kdptalan bizonysdglevele, hogy a Buchcha nemzetseg tagjai Ochna-i bi...
Images3No image preview available
Charter: 36
Date: 99999999
Abstract N. föispdn bizonysdglevele, hogy a Osdky nemesek ellentmondot- tak Szeleste fö...
Images2No image preview available
Charter: 111
Date: 99999999
Abstract IV. Ldszló kirdly dtirja es megerösüi V. Istvdn kirdly oklevelét, melyben ez D...
Images1No image preview available
Charter: 114
Date: 99999999
Abstract IV. Ldszló kirdly Galgóczi Miklós grqfnak a sopron-megyei Osl, Scechun es Kech...
Images3No image preview available
Charter: 12
Date: 99999999
Abstract II. Andrds Trirdly tudósttja Domokos mestert es birótdrsait, hogy Miklós gróf, ...
Images1No image preview available
Charter: 65
Date: 99999999
Abstract A györi kdptalan elött Bodajk helység lakosai az Osl nemzetseg- böl való Andrd...
Images6No image preview available
Charter: 126
Date: 99999999
Abstract IV. Ldszló kirdly megerosüi V. Istvdn kirdlynak az oroszldnhi- dai vdmra vonat...
Images1No image preview available
Charter: 66
Date: 99999999
Abstract IV. Bela kirdly Vlcltey Jakabnak Qyaloka földet adomdnyozza. 1235—1270. ...
Images1No image preview available
Charter: 106
Date: 99999999
Abstract A pozsegai kdptalan elott a rodynai apdt es Gergely, Zayda fia, Lyphyne es Wlc...
Images5No image preview available
Charter: 6
Date: 99999999
Abstract Jakab nyitrai esperes Mzonyitja, hogy Lampert gróf fiai Te- lekföld birtokukból ...
Images1No image preview available
Charter: 146
Date: 99999999
Abstract III. Andrds kirdly meghagyja az egri kdptalannak, hogy Panki Jakab grófot igta...
Images2No image preview available
Charter: 131
Date: 99999999
Abstract III. Andrds leirdly dtirja es megerositi Imre fiainak kérelmére, IV. Ldszló ki...
Images2No image preview available
Charter: 28
Date: 99999999
Abstract IV. Béla kirdly a zólyomvdrosi telepeseknek vizcseppek dltal meg- sérült 1244-...
Images2No image preview available
Charter: 151
Date: 99999999
Abstract A jurlei konvent elött, becsületes férfiak közbenjdrdsdval, egy raseral Pousa, ...
Images2No image preview available
Charter: 102
Date: 99999999
Abstract IV. Ldszló kirdly Pousa grófot es öcscsét Guechét, a körösi fHis pán hatósdga ...
Images1No image preview available
Charter: 57
Date: 99999999
Abstract Lërincz nddor es kiküldött birátdrsai, a kirdlyné szabadosai dltal eroszakosan ...
Images1No image preview available
Charter: 82
Date: 99999999
Abstract A pozsonyi kdptalan elött Potun-i Mor es Farkas örökösen elad- jdk birtohik két ...
Images2No image preview available
Charter: 84
Date: 99999999
Abstract IV. Ldszló kirdly dtirja es megerösiti, Osl fia, Jakab kérelmére, IL Andrds ki...
Images2No image preview available
Charter: 104
Date: 99999999
Abstract Mdté nddor dtirja Pdl gróf es birótdrsainak Bdrd helységre vo- natkozó hatdrjd...
Images2No image preview available
Charter: 137
Date: 99999999
Abstract A somogyi konvent bizonysdglevele, hogy Buzad mester, Csdkfia, Ors földèbol 190 ...
Images1No image preview available
Charter: 97
Date: 99999999
Abstract A vdczi kdptalan elött Ndndor-i Renald es Jakab, Iwan nevü /öldükbol 80 holdat ...
Images3No image preview available
Charter: 41
Date: 99999999
Abstract A györi káptalan bizonyitja, hogy miutdn Jdnos, Belid fia, a Her- bord grófnak, ...
Images1No image preview available
Charter: 93
Date: 99999999
Abstract IV. Ldszló kirdly dtirja es megerûsîtt Ldszló szepesi föispdn 1278-гk évi igta...
Images2No image preview available
Charter: 135
Date: 99999999
Abstract Az egri kdptalan tudósitja III. Andrds kirdlyt, miszerint Panki Jakab gróf Bez...
Images3No image preview available
Charter: 83
Date: 99999999
Abstract IV. Ldszló kirdly Ipolit gróf fiainak Liudaföldet adomdnyozza. 1273. IV. Ldszló ...
Images6No image preview available
Charter: 72
Date: 99999999
Abstract V. lstvdn kirdly bizonysdglevele, hogy egy reszrol Ebed fiai, mds reszrol pedig ...
Images1No image preview available
Charter: 42
Date: 99999999
Abstract Oergely gyó'ri püspök, mint a gyori pilspökség területen, a lardlyi udvarnokok ...
Images3No image preview available
Charter: 116
Date: 99999999
Abstract Az esztergomi konvent elott Lodomér csziergomi crsek es a Hunt- pdzndn nemzets...
Images3No image preview available
Charter: 5
Date: 99999999
Abstract III. Honorius papa megengedi a ferenczrendteknek, liogy egyhdzai- kat, oltdrai...
Images2No image preview available
Charter: 143
Date: 99999999
Abstract A vasvdrikdptalan bizonysdglevele, hogy Gelei Istvdngróf a Miklós nddortól kap...
Images2No image preview available
previous   Charters      9999 - 9999    next >